Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kaheksa kuuga laekus Tartu linna eelarvesse 70 protsenti tuludest

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Vaksali sild Foto: Mana Kaasik

14. september / Selle aasta esimese kaheksa kuuga laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 131,5 miljonit eurot, mis moodustas 70% tulude eelarvest.

Selle aasta esimese kaheksa kuuga laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 131,5 miljonit eurot, mis moodustas 70% tulude eelarvest. Tulud on olnud 5,9 miljonit eurot suuremad kui kulud.

Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mida laekus 65,5 miljonit eurot ehk 72% eelarvest.

Maksutulusid kokku laekus 67,6 miljonit eurot. Lisaks tulumaksule laekus eelarvesse veel maamaks ning kohalikest maksudest reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Toetusi on laekunud 47,3 miljonit eurot, kaupade ja teenuste müügist 11,7 miljonit eurot, vara müügist 3,8 miljonit eurot ning muid tulusid 1,1 miljonit eurot, sh Tartu Veevärgilt dividende 0,5 miljonit eurot.

Kulude maht on olnud 125,6 miljonit eurot ehk 60% eelarvest. Tööjõukulud on olnud 57,0 miljonit eurot, majandamiskulud 34,1 miljonit eurot, toetusi on antud 15,9 miljonit eurot, põhivara soetuseks on kulunud 18,4 miljonit eurot ning intressikuludeks 0,2 miljonit eurot. Suurimad väljaminekud on olnud hariduse (62,9 miljonit eurot) ning majanduse (20,1 miljonit eurot) valdkondades.

Investeeringute eelarve täitmine on kolme kuuga 46%. Peamiselt on tegemist jätkuvate investeeringutega möödunud aastast (Riia tänava viadukti ja tunnelite ehitus, Tüve 2 ja 4 üürimajade rajamine ning Vaksali tn - EMÜ - Waldorfkool kergliiklustee ehitus).

Laenukohustuste tasumiseks on kulunud 2,4 miljonit eurot. Uut laenukohustust seni võetud ei ole.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 14.09.2021