Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kümne kuuga on eelarvesse laekunud 73 protsenti tuludest

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

16. november 2022 / Kümne kuuga on Tartu linna 2022. aasta eelarvesse laekunud 180 miljonit eurot, mis moodustab 73% tulude eelarvest.

Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mida laekus 93 miljonit eurot ehk 85% eelarvest. Maksutulusid kokku laekus 96 miljonit eurot. Lisaks tulumaksule laekus eelarvesse veel maamaks ning kohalikest maksudest reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Toetusi on laekunud 61 miljonit eurot, kaupade ja teenuste müügist 20 miljonit eurot, vara müügist 2 miljonit eurot ning muid tulusid 0,5 miljonit eurot.

Kulude maht on olnud 188 miljonit eurot ehk 76% eelarvest. Tööjõukulud on olnud 76 miljonit eurot, majandamiskulud 54 miljonit eurot, toetuseid on antud 23 miljonit eurot, põhivara soetuseks on kulunud 28 miljonit eurot. Intressikuludeks ning laenukohustiste tasumiseks on kulunud 7 miljonit eurot. Suurimad väljaminekud on olnud hariduse (93 miljonit eurot) ning majanduse (29 miljonit eurot) valdkondades.

Investeeringute eelarve täitmine on kümne kuuga 63%. Suurimad investeeringuobjektid on Salme 1 rekonstrueerimine Karlova Koolile, lasteaia Ristikhein rekonstrueerimine, Riia Ringi ehitus ning Annelinna jalgpallihalli ehitus.

Uut laenukohustust seni võetud ei ole, kuid see on kavandatud aasta viimastele kuudele.

Viimati muudetud 16.11.2022