Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu 2022. aasta eelarve keskmes on haridus, kultuur ja elukeskkonna arendamine

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

hommik Tartus Foto: Tarmo Haud

25. november 2021 / Tartu linnavalitsus saatis täna volikogule järgmise aasta linnaeelarve eelnõu, mille kogumaht on 211,6 miljonit eurot. Tuleval aastal suunatakse enim investeeringuid elukeskkonna arendamisse ning haridus- ja kultuurivaldkonda.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul on Tartu vaatamata koroonapandeemiale ja sellest tingitud piirangutele hästi toime tulnud. “2021. aasta lõpeb linnale paremini, kui kevadel prognoosisime. Selles on abiks olnud ka valitsuse toetusmeetmed,” ütles linnapea Urmas Klaas. “Kuna tulusid laekub kavandatust enam, on linna finantsseis hea ning vajadus 2021. aasta lõpus laenuraha järele on prognoositust väiksem. Laenukoormuse stabiilsus ja suurem laenupuhver aitavad eesseisvas üsnagi määramatus olukorras toime tulla. Tagame jätkuvalt linlastele kõik vajalikud teenused ja teeme olulisi investeeringuid ühtekokku 33,6 miljoni euro eest, “ lisas linnapea.

Linna põhitegevuse tulud kasvavad kokku 6,6 protsenti. Peamise tuluallika, üksikisiku tulumaksu laekumiseks on kavandatud 105 miljonit eurot. Kasvuks võrreldes käesoleva aastaga on planeeritud 6 protsenti ehk 7 miljonit eurot. Seoses tööhõive kasvuga on arvestatud ka tulusaajate arvu mõningase kasvuga.

Kõige suurema osa linnaeelarve põhitegevuskuludest hõlmab haridusvaldkond, mis moodustab 54 protsenti kuludest ehk 109 miljonit eurot. Suuremad haridusinvesteeringud on tuleval aastal lasteaia Ristikhein renoveerimine, Karlova kooli laiendamine ning Kroonuaia kooli ehitus Ploomi tänavale.

Kultuurivaldkonda suunatakse järgmisel aastal 15 miljonit eurot. Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 tegevusteks on tuleval aastal ette nähtud 1,5 miljonit eurot. Tartu 2024 tutvustab jaanuarikuu lõpus esimest osa põhiprogrammist, mille ettevalmistus ja finantseerimine saab hoo sisse 2022. aastal. Senisest suuremas mahus viiakse läbi Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 teavitus- ja turunduskampaaniaid Eestis ja välismaal. Kultuuri- ja spordivaldkonda investeeritakse kokku 1,8 miljonit eurot: rekonstrueeritakse Turu tänava spordihoone vehklemissaal, korrastatakse Tähtvere Puhkepargi spordirajatisi ning algab Tartu Linnamuuseumi hoone renoveerimise ja püsiekspositsiooni projekteerimine.
 
Olulisel kohal on tuleval aastal ka teede ja tänavate rekonstrueerimine ja korrashoid, milleks on eelarvesse kavandatud 9 miljonit eurot. Suuremad tee-ehitusobjektid on Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala (Riia ring koos lähiümbrusega) - 2,5 miljonit eurot, Ülikooli tänava Riia ja Vallikraavi tänava vaheline lõik - 0,7 miljonit eurot , Veski tänava Kuperjanovi-Näituse lõik - 0,5 miljonit eurot ning Tartu-Rahinge kergliiklustee Tüki ja Rahinge vahelisel alal - 0,8 miljonit eurot. Tänavavalgustuse korrashoiuks ja rekonstrueerimiseks on ette nähtud 0,8 miljonit eurot.  Valgustust uuendatakse Ränilinnas, Veerikul, Jaamamõisas ja Annelinnas.

2022. aasta eelarves on reservfondiks kavandatud 750 000 eurot, et vajadusel katta koroonaviiruse leviku ennetamise ja tõkestamisega seotud kulusid.

Uute investeeringute finantseerimiseks kaasatakse laenuvahendeid 5,3 miljonit eurot. Linna netovõlakoormus jääb 2022. aasta lõpus 54% tasemele.

Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, tel 7361 221, 513 5145.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 06.12.2021