Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu järgmise aasta eelarve on 212,8 miljonit eurot

Tartu Linnavolikogu

Tartu vapp

22. detsember 2021 / Volikogu võttis vastu Tartu linna 2022. aasta eelarve, mille suurus on 212 758 355 eurot. Tuleval aastal läheb enim investeeringuid elukeskkonna arendamisse ning haridus- ja kultuurivaldkonda.

Tartu on vaatamata koroonapandeemiale ja sellest tingitud piirangutele hästi toime tulnud ning linna finantsseis on hea. Tartu jätkab vastutustundlikku eelarvepoliitikat, millega tagatakse linlastele vajalikud teenused ja tehakse olulisi investeeringuid ühtekokku 33,6 miljoni euro eest.

Volikogu esimees Tõnis Lukas märkis, et uus volikogu koosseis jõudis linna 2022. aasta eelarvega tegeleda vaid mõne nädala, aga seda intensiivsemalt tööd tehti nii koalitsioonis kui opositsioonis. "Eelarves on nii olulisi investeeringuid kui ka asutuste tegevuskulude tõuse, on hoidutud lasteaiatasude tõusust, on investeeritud teedesse-tänavatesse, lasteaedadesse ning koolidesse. Strateegilistest protsessidest algab eelarve toel praegu veel venekeelsete lasteaedade ja koolide üleminek eesti õppekeelele ja jätkatakse rohepöörde ning innovatiivsete ettevõtete toetamisega töökohtade loomisel." lisas Lukas.

Tartu põhitegevuse tuludeks on järgmisel aastal planeeritud 181,3 miljonit eurot, mis on käesoleva aasta täpsustatud eelarvega võrreldes 6,6% enam. Peamise tuluallika, üksikisiku tulumaksu laekumiseks on kavandatud 105 miljonit eurot.

Tartu põhitegevuse kulud on 167,8 miljonit eurot, sellest 94,6 miljonit eurot on hariduskulud. Linna investeerimistegevuse tulud on 8,5 miljonit eurot, kulud 34,2 miljonit.

Haridusvaldkonna investeeringuteks on kavandatud 15,2 miljonit eurot. Suuremad haridusinvesteeringud on tuleval aastal Ristikheina lasteaia renoveerimine, Karlova kooli laiendamine ning Kroonuaia kooli ehitus Ploomi tänavale.

Kultuurivaldkonda suunatakse järgmisel aastal 15 miljonit eurot. Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 tegevusteks on ette nähtud 1,5 miljonit eurot. Senisest suuremas mahus korraldatakse Tartu 2024 teavitus- ja turunduskampaaniaid Eestis ja välismaal. Investeeringuid saab kultuuri- ja spordivaldkond 1,9 miljonit eurot - rekonstrueeritakse Turu tänava spordihoone vehklemissaal, korrastatakse Tähtvere Puhkepargi spordirajatisi ning algab Tartu Linnamuuseumi hoone renoveerimise ja püsiekspositsiooni projekteerimine.

Majanduse valdkonda investeeritakse 11,3 miljonit eurot. Olulisel kohal on teede ja tänavate rekonstrueerimine ja korrashoid, milleks on kavandatud 9 miljonit eurot. Suuremad tee-ehitusobjektid on Riia ring koos lähiümbrusega, Ülikooli tänava Riia ja Vallikraavi tänava vaheline lõik, Veski tänava Kuperjanovi ja Näituse tänava vaheline lõik ning Tartu-Rahinge ja Vaksali tänava kergliiklusteed. Tänavavalgustust uuendatakse Ränilinnas, Veerikul, Jaamamõisas ja Annelinnas.

2022. aasta eelarves on reservfondiks kavandatud 750 000 eurot, et vajadusel katta koroonaviiruse leviku ennetamise ja tõkestamisega seotud kulusid.

Uute investeeringute finantseerimiseks kaasatakse laenuvahendeid 5,3 miljonit eurot. Linna netovõlakoormus jääb 2022. aasta lõpus 54% tasemele. Suuremad investeeringud

Tartu tänavune eelarve oli kinnitamisel 215 miljonit eurot, juulis võeti vastu ligi 13 miljoni suurune lisaeelarve.

2022. aasta eelarve kinnitamist toetas 30, vastu oli  16 volikogu liiget.

Lisainfo:
volikogu esimees Tõnis Lukas, 503 3365
abilinnapea Priit Humal, 503 7227
rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp, 504 3415

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
kantselei juhataja

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 09.06.2022