Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu järgmise aasta eelarve on 215 miljonit eurot

Tartu Linnavolikogu

Jääskulptuur Foto: Juhan Voolaid

17. detsember 2020 / Volikogu võttis vastu Tartu linna 2021. aasta eelarve, mille suurus on 214 995 437 eurot.

Järgmise aasta eelarve keskmes on elukeskkonna parandamine, haridus, Tartu kui roheline linn ning kultuuri ja spordi väärtustamine. Enim investeeringuid suunatakse teedeehitusse, sotsiaalhoolekande ja hariduse valdkonda.

Koroonaviiruse pandeemiast põhjustatud keerulises majandusolukorras on eriti oluline vastutustundliku eelarvepoliitika jätkamine, millega tagatakse linlastele kõik vajalikud teenused ja tehakse ka majanduse elavdamiseks vajalikke investeeringuid ühtekokku 35 miljoni euro eest.

Tartu põhitegevuse tuludeks (maksud, kaupade ja teenuste müük, toetused ja muud tegevustulud) on järgmisel aastal planeeritud 170 miljonit eurot, mis on käesoleva aasta täpsustatud eelarvega võrreldes 2,4% suurem.

Linna peamised tulud on üksikisiku tulumaks 91,1 miljonit, toetused 55,6 miljonit, linnaasutuste kaupade ja teenuste müük 19 miljonit, maamaks 1,94 miljonit ning kohalikud maksud (parkimistasu, reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks) 1,4 miljonit

Tartu põhitegevuse kulud on 160,2 miljonit eurot, sellest 56 protsenti ehk 90,5 miljonit eurot on hariduskulud.

Linna investeerimistegevuse tulud (põhivara müük, põhivara soetuse sihtfinantseeringud ja finantstulud) on ligi 17 miljonit eurot, kulud 35,6 miljonit.

Majanduse valdkonda investeeritakse 15,6 miljonit eurot. Olulisel kohal on teede ja tänavate korrashoid ning rekonstrueerimine, selleks on eelarvesse kavandatud 13,3 miljonit eurot. Suuremad objektid on Riia tänava viadukti ja tunnelite ehitus, Puiestee tänava rekonstrueerimine, Vaksali-EMÜ–Waldorfkooli kergliiklustee ning Tartu-Rahinge-Ilmatsalu kergliiklustee I etapp. Tänavavalgustuse korrashoiuks ja rekonstrueerimiseks on ette nähtud 2,3 miljonit eurot.  Renoveeritakse Annelinna tänavavalgustus ning korrastatakse ja kaasajastatakse Jaamamõisa, Ränilinna ja Veeriku linnaosa valgustust.

Haridusvaldkonna investeeringuteks on kavandatud 6,3 miljonit eurot ehk 18 protsenti kõigist investeerimiskuludest. Haridusvaldkonna suuremad objektid on lasteaedade Meelespea ja Ristikhein renoveerimine, ettevalmistused Karlova kooli laiendamiseks ning Kroonuaia kooli ehitus Ploomi tänavale.

Kultuur, sport ja vaba aeg saab investeeringuid 2,9 miljonit eurot. Kultuurivaldkonna tähtsaim investeering on Annemõisa jalgpallihalli rajamine, mis parandab oluliselt Tartu jalgpallurite treeningutingimusi. Ilmatsallu on kavas ehitada uus mängu- ja spordiväljak, jätkatakse südalinna kultuurikeskuse projekti ettevalmistamist.

Sotsiaalvaldkonna investeeringud on 5,3 miljonit eurot. Suurim projekt on Tüve tänava sotsiaalmajade ehitus ning Nõlvaku tänavale üldhooldekodu rajamine. Jätkub erivajadusega inimeste eluruumide kohandamine ning linn võtab üle ka seni sotsiaalkindlustusameti korraldatud teenuste osutamise erivajadusega lastele.
 
2021. aasta eelarves on reservfondi suurendatud peaaegu 1,3 miljoni euroni, et katta koroonaviiruse leviku ennetamise ja tõkestamisega kaasnevaid kulusid.
 
Laenuvahendeid on järgmisel aastal plaanis kaasata 24,6 miljonit eurot, millest 19,1 miljonit läheb laenukohustuste refinantseerimiseks ja 5,5 miljonit uuteks investeeringuteks. Linna netovõlakoormus jääb aasta lõpus 54% tasemele, mis jääb alla praegu koroonakriisi mõjude leevendamiseks kehtestatud võlakoormuse ülempiirile (80%).  

Tartu tänavune eelarve oli kinnitamisel 208 miljonit eurot, juunis pidi volikogu eelarvet 3 miljoni euro võrra kärpima.

2021. aasta eelarve kinnitamist toetas  41, vastu oli 3  volikogu liiget.

Lisainfo:
abilinnapea Gea Kangilaski, 736 1163, 521 3295
rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp, 504 3415

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
kantselei juhataja

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 17.12.2020