Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu linna eelmine majandusaasta oli üle ootuste edukas

Tartu Linnavolikogu

Annelinna gümnaasium Foto: Silver Siilak, Annelinna gümnaasiumi uus hoone

10. juuni / Volikogu kinnitas Tartu linna 2020. a majandusaasta aruande. Koroonapandeemia mõjudest hoolimata on linn rahanduslikult heas seisus.

Majandusaasta aruanne sisaldab informatsiooni linna 15 ametiasutuse ja 70 hallatava asutuse ning linna valitseva mõju all oleva 4 äriühingu ja 8 sihtasutuse 2020. aasta majandustegevuse tulemuste kohta. Linna konsolideerimisgrupi bilansi maht suurenes aastaga ligi 19 miljoni euro võrra, olles 2020. aasta lõpu seisuga 388,4 miljonit eurot. Linn koos oma tütarettevõtete ja sihtasutustega oli 2020. aastal tööandjaks 4147 töötajale.

Tartu majandusaasta aruannet auditeerinud KPMG Baltics OÜ kinnitas, et linna finantsaruandlus on usaldusväärne ning kajastab õigesti ja õiglaselt linna finantsmajanduslikku seisundit.

Möödunud aasta oli erakordne ohtliku koroonapandeemia tõttu. Linnapea Urmas Klaas ja volikogu esimees Lemmit Kaplinski väljendasid heameelt, et kuigi ulatuslike piirangute tõttu võis eeldada majandusliku olukorra tuntavat halvenemist, siis lõppes aasta Tartu jaoks ometi oodatust paremini ning tasakaaluka eelarvepoliitika jätkumise tõttu on linn finantsiliselt kindlas seisus.

"2020. aasta tulude laekumine oli kavandatust suurem ning riigi poolt eriolukorra negatiivsete mõjude leevendamise meetmest saadud investeeringutoetus elavdas investeerimistegevust. Kõik 2020. aastaks plaanitud suuremad objektid valmisid ning mitmele aastale kavandatud investeeringud püsisid graafikus," ütles linnapea.

Lemmit Kaplinski lisas, et Tartule tagas edu ka linnavõimu valmisolek muutunud oludele kiiresti reageerida. "Volikogu ja linnavalitsus võtsid kiiresti kasutusele elektroonilised töövormid, töö jätkus planeeritud rütmis ning ükski vajalik otsus ei jäänud tegemata. 21. sajandile kohased e-lahendused jäävad edaspidigi tõhusaks abiks nii linna juhtimisel kui ka linlaste kaasamisel," rõhutas volikogu esimees.

Olulisi investeeringuid tehti eelmisel aastal haridusvaldkonnas. Kooliaasta alguses avati Annelinna gümnaasiumi põhjalikult renoveeritud hoone ja välialad. Lasteaedadest sai suurima investeeringu Pääsupesa lasteaed, kus uuendati kõik hoone tehnosüsteemid, tehti uus sise- ja välisviimistlus ning korda sai ka lasteaia ümbrus.

Viimaste aastate suurim investeering linna taristusse on Riia-Vaksali ristmiku rekonstrueerimine, mis algas möödunud aasta aprillis ja valmib lõplikult hiljemalt 2022. aasta alguseks. Põhjalikult remonditi Ülikooli ja Vanemuise tänav, alustati Vaksali ja Tähtvere linnaosa ühendava kergliiklustee ehitamist, Mõisavahe üheksakorruseliste majade juurde parkimiskohtade rajamist ning jätkati Annelinna tänavavalgustuse rekonstrueerimist.

2020. aastal olid tähelepanu all mitmed linna olulised arengudokumendid. Sügisel jõudis avalikkuse ette ambitsioonikate eesmärkidega linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030", valmis uus jäätmekava, aktiivset tagasisidet sai uue üldplaneeringu eskiislahendus.

Kultuurivaldkonnas arendati edasi kesklinna parki südalinna kultuurikeskuse rajamise ideed, mis esitati riigikogu kultuurikomisjonile riiklikult tähtsa kultuuriobjekti staatuse saamiseks. Tartu kesklinna pargid võtsid tähelepanu alla ka Euroopa kultuuripealinna 2024 projekti „Kureeritud elurikkus“ eestvedajad eesmärgiga muuta pargid mõnusamaks ajaveetmise kohaks ning tuua sinna rohkem tegevusi ja mitmekesisemat loodust.

Sotsiaalvaldkonnas alustasid tööd heaolumeistrid, kes aitavad eakaid nende igapäevaelu toimingutes ja muudavad nende kodust keskkonda turvalisemaks. Linna toetus Vanemuise teatrile nägemispuudega inimestele kirjeldustõlke ja vaegkuuljatele subtiitrite lisamiseks pälvis Eesti Pimedate Liidu aasta teo tiitli. Aasta lõpus said nurgakivi kaks Tüve tänavale ehitatavat munitsipaalmaja, kus saavad elamispinda taotleda need tartlased, kes vajavad abi endale ja oma perekonnale eluruumi tagamisel.

Traditsiooniliselt avati eelmisel aastal ka uus mänguväljak, seekord Annelinna Kaunase 58a haljasalal. Koroonapandeemiast hoolimata õnnestus Tartul võõrustada autoralli maailmameistrivõistluste Eesti etappi Rally Estonia, mis valiti ka Tartu aasta teoks. Talvel rõõmustas linlasi Raekoja platsile rajatud uisuväljak.

Lisainfo:
abilinnapea Gea Kangilaski, 736 1163, 521 3295
revisjonikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi, 520 1285

 

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 10.06.2021