Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Tartu Raekoda Foto: Kalle Paalits

4. august /

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused raudteele kontaktvõrgu ja kontaktvõrku toitva alajaama ehitamiseks 

Vabariigi Valitsus tegi otsuse viia 2028. aasta lõpuks kogu reisirongliiklus ja enamik kaubarongiliiklusest üle elektritoitele. Selleks on tarvis ehitada olemasolevale rööbasteele kontaktvõrk. AS Eesti Raudtee taotles projekteerimistingimusi Tartu linna piires olemasolevale raudteele kontaktvõrgu ja kontaktvõrku toitva alajaama ehitamiseks. Tartu linnavalitsus otsustas määrata selle projekteerimistingimused. 

Tingimused näevad muu hulgas ette raudtee elektrifitseerimise projekteerimist koos kõige juurdekuuluvaga. Projektis tuleb näidata rajatavad, ümbertõstetavad ja likvideeritavad ehitised koos vajalike ehitustöödega. Projektlahendus peab arvestama varemkoostatud planeeringu- ja projektlahendustega ning olemasolevate ületuskohtadega. Kuna Tartu on võtnud strateegiliseks eesmärgiks kergliikluse eelisarendamise, on seetõttu on äärmiselt oluline kõikide olemasolevate ületuskohtade säilitamine tagamaks võimalikult optimaalne liiklejate ühendustegur. Projektlahendus ei tohi halvendada ühegi liiklejarühma ohutut raudteeületust ning infrastruktuuri omanik peab vastava kinnituse projekti mahtu lisama.

Projektlahenduse koostamise käigus soovitab linn kaaluda linna piires täiendavate peatuste rajamise võimalikkust. Lisaks tuleb vajadusel võtta arvesse muinsuskaitse eritingimusi, kuna ehitustegevust kavandatakse ehitismälestise kaitsevööndis. 

Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna inseneriteenistuse spetsialist Peep Margus, tel 736 1158, 511 1096

Linn remondib koole

Tartu linnavalitsus otsustas sõlmida lepingu Frendit Infra OÜ-ga Tartu Tamme Kooli olmekanalisatsioonitorustiku osaliseks asendamiseks. Tööde maksumus on 44 491 eurot koos käibemaksuga. Tööde käigus rekonstrueeritakse hoone Riia tn poolne kanalisatsioonitorulõik alates köögist kuni tänavatorustikuni. Kokku paigaldatakse umbes 260 m torustikku, asendatakse kanalisatsioonikaevud, lisatakse parkla õli-liivapüüdur koos restkaevudega ning likvideeritakse parklas olev amortiseerunud betoonmahuti. Töid tehakse augustis. 

Tartu linnavalitsus otsustas lubada linnavarade osakonnal korraldada riigihange Tartu Kutsehariduskeskuse Kopli 1 õpilaskodu akende suluste remonditöödeks. Linnavalitsus sõlmib hankelepingu Seicom OÜga kogumaksumusega 37 980 eurot koos käibemaksuga. Tööde käigus vahetatakse välja amortiseerunud akende sulused, sest praegused sulused purunevad ja aknad kukuvad hingedelt maha. Kokku vahetatakse 211 sulust. Tööde kestvus on orienteeruvalt 2 kuud.

Linnavalitsus kuulutas riigihankel "K. J. Petersoni Gümnaasiumi keldriruumide projekteerimine" edukaks AS EVIKO ja HEINZBAU OÜ ühispakkumuse kogumaksumusega 28 320 eurot koos käibemaksuga. Riigihankel otsiti töövõtjat Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi keldriruumide ehitusprojekti koostamiseks. Ehitusprojekti koostamise tööde periood on 6. august - 30. september.

Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja asetäitja Mait Raig, tel 505 1612

Linn annab osaühingule Merks EU tootmise digitaliseerimise toetust

Tartu linnavalitsus otsustas toetada osaühingut Merks EU 5000 euroga tootmise digitaliseerimise auditis välja toodud tegevuste elluviimiseks.

Merks EU põhitegevuseks on metalli töötlemine. Toetuseks esitatud projekti üldine eesmärk on tootmise efektiivsuse ning tööjõu produktiivsuse tõstmine. Toetuse abil soetatakse ja juurutatakse uus majandustarkvara, millele kavatsetakse üle minna 2020 aasta lõpuks.

Linnavalitsuse poolt välja antav tootmise digitaliseerimise toetus on loodud Tartu linna eelarvest finantseeritav toetusliik, mille eesmärgiks on Tartu tootmisettevõtete konkurentsivõime suurendamine digitaalsete lahenduste kasutuselevõtu abil. Ettevõtte digitaliseerimise eesmärk on erinevate protsesside sidustamise tulemusena tootmistsükli kestvuse lühendamine ning tootmise automatiseerimine.

Linnavalitsus rahastab 2020. aastal Tartu linna eelarvest tootmisega tegelevate juriidiliste isikute tootmise digitaliseerimist 60 000 euro ulatuses. 2019. aastal anti toetust üheksale ja 2020. aastal on toetust saanud üks äriühing.

Lisainfo: ettevõtluse arengu osakonna juhataja Alo Lilles, tel 736 1196 , 5645 2311


Küüni tn 4 äriruumide üürile andmiseks korraldatakse kirjalik enampakkumine

Tartu linnavalitsus andis linnavarade osakonnale loa korraldada kirjalik enampakkumine Küüni tn 4 äriruumide üürile andmiseks alghinnaga 19 eurot/ m² kuus. Ruumid üldpindalaga 48,6 m² antakse üürile viieks aastaks kasutamiseks tööstuskaupade kauplusena või büroona. Varem kasutas ruume Sockmann Group OÜ, kes vabastas Küüni tn 4 tööstuskaupade kaupluse ruumid osaliselt 1. augustist.

Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja asetäitja Mait Raig, tel 505 1612
 

Linn sõlmib Ujula tänava rekonstrueerimise projekteerimiseks lepingu Landverk OÜ-ga

Tartu linnavalitsus tunnistas riigihankel "Ujula tn (Ujula tn 98-Puiestee tn) rekonstrueerimise projekteerimine" edukaks Landverk OÜ pakkumuse kogumaksumusega 24 225 eurot koos käibemaksuga. Projekteerimistöö on jagatud kahte etappi: esimeses etapis koostatakse eelprojekt, teises etapis põhi- ja tööprojektid teedeehituslikule osale ja tehnovõrkudele. Projekteeritava ala pikkus ligi 400 meetrit. Töid teostatakse kuue kuu jooksul.

Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool, tel 736 1286, 502 7891

Rutt Ernits-Sups

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel:
Mob: 5554 0731

Viimati muudetud 04.08.2020