Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Tartu raekoja plats Foto: Mana Kaasik

11. august /

Linn plaanib Sepa tn 15a jalgpalliväljaku kõrvale ehitada abihoone
Linnavalitsus omandab tasuta Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva Jalaka tn 34a kinnisasja pindalaga 1569 m². Linnavalitsus taotles Maa-ametilt Tartu linnas asuva hoonestamata kinnisasja tasuta võõrandamist Tartu linnale. Linn soovib sinna rajada Sepa tn 15a jalgpalliväljaku teenindamiseks vajaliku hoone, kuhu kavandatakse ruumid pesemiseks, riietumiseks ja inventari hoidmiseks. 
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna inseneriteenistuse juhataja Mati Raamat, tel 736 1156, 507 9650.

Linnavalitsus esitas linnavolikogule määruse, mis laiendab noortevolikogu kandideerijate ja valijate sihtgruppi 
Tartu linnavalitsus kiitis heaks ja esitab volikogule määruse "Tartu Linna Noortevolikogu asutamine, valimise kord ja tegutsemise alused" muutmise eelnõu. Varasemalt oli nõue, et noortevolikokku kandideerimise ja selle valimise õigus on noorel, kes on valimiste toimumise hetkel 14-20aastane ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn. Uuenenud määruse alusel on kandideerimise ja hääletamise õigus noorel, kes on valimiste toimumise hetkel 14-20aastane ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn või kes õpib Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel Tartu linna üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses. Sihtrühma laiendamine loob võimalusi Tartus õppivate, kuid siia mitte sissekirjutatud noorte kaasamiseks linna tegevustesse.
Lisainfo: kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul, tel 736 1351, 5271723.

Linnavalitsus esitas linnavolikogule määruse, millega tahetakse tõhustada digiõppevõimekust huvihariduses
Tartu linnavalitsus otsustas kiita heaks ja esitada linnavolikogule määruse "2020. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus" eelnõu. Määruse kohaselt korraldatakse 2020. aastal projektikonkurss, millega soovitakse tõsta huvihariduse ja -tegevuse pakkujate digiõppevõimekust. Eesmärk on arendada huvikoolide ja -tegevuse ühingute tegutsemiseks digirikastatud keskkonda, et kasvaks oskus kasutada digiõppevara ja -lahendusi nii igapäevategevuses kui ka distantsõppes nt eriolukorra taaskehtestamisel. Konkursil on võimalik taotleda toetust vajaliku riist- ja tarkvara omandamiseks või rentimiseks, juhendajate digipädevuse tõstmise koolitusteks ning digitaalsete materjalide jagamiseks või säilitamiseks vajaliku riist- ja tarkvara omandamiseks või rentimiseks. Toetuse suuruseks ühe taotluse kohta on kavandatud 3000 kuni 10 000 eurot ning konkursi kogusummaks on 270 000. Taotlejateks võivad olla nii munitsipaalasutused kui mittetulundusühingud.
Lisainfo: kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul, tel 736 1351, 5271723.

Linnavalitsus andis loa korraldada riigihange Naerumaa lasteaia evakuatsioonitrepi rekonstrueerimiseks
Linnavalitsus andis loa korraldada riigihange lasteaia Naerumaa (Õpetaja 10) evakuatsioonitrepi rekonstrueerimiseks. Rekonstrueerimise käigus korrastatakse hoone paekivist tugimüüri ja betoonastmetega välistrepp, mis on ühtlasi ka hoone evakuatsioonitrepiks. Riigihanke eeldatav maksumus on 26 000 eurot koos käibemaksuga. 
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja asetäitja Mait Raig, tel 736 1233, 505 1612.

Lodjakoja slipi ehitamise riigihankel oli edukas OÜ BauEst
Tartu linnavalitsus tunnistas riigihankel "Lodjakoja slipi ehitamine" edukaks OÜ BauEst pakkumuse kogumaksumusega 92 359 eurot koos käibemaksuga. Riigihange viidi läbi lodjakoja kompleksi kinnistule rajatava slipi ehitustööde töövõtja leidmiseks. Tööde teostamise periood on kaks kuud.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja asetäitja Mait Raig, tel 736 1233, 505 1612.

Tartu korraldab riigihanke Tüve tn 2 ja 4 sotsiaalmajade ehitustöödeks
Tartu linnavalitsus otsustas tunnistada riigihankel "Tartus, Tüve tn 2 ja 4 sotsiaalmajade ehitustööd" edukaks KRC Ehitus OÜ pakkumuse kogumaksumusega 3 989 475 eurot koos käibemaksuga. Riigihankega ehitatakse kaks hoonet, Tüve 2 ja Tüve 4 kokku 56 korteriga. Lisaks haljastatakse Tüve 2/4 krunt ning rajatakse teed, platsid ja mänguväljakud. Sotsiaalmajade eesmärk on soodustada investeeringuid sotsiaalteenuse osutamisel ja tõsta linna võimekust sotsiaalhoolekande eluruumide tagamisel. Tööde teostamise periood on 360 päeva alates ehitustööde lepingu sõlmimisest. Ehitustööde eeldatav algus on septembris.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja asetäitja Mait Raig, tel 736 1233, 505 1612.

Linn andis loa Aruküla tee/Puiestee tänava ja Turu tänava teetööde projekteerimise hangete korraldamiseks
Linnavalitsus lubab linnamajanduse osakonnal kuulutada välja projekteerimise hanked Aruküla tee/Puiestee tänava teetööde ja Turu tänava lõigu ülekattetööde tehniliste kirjelduste koostamiseks. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium eraldas Tartu linnale kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise meetme raames transiittee toetuse summas 868 000 eurot Aruküla tee, Puiestee tänava ja Turu tänava remontimiseks. Turu tn ja Riia tn lõigu puhul on planeeritav omaosalus 177 000 eurot ja Aruküla tee/Puiestee tn puhul 195 000 eurot. Planeeritavate ehitusobjektide elluviimiseks korraldatakse esialgu hange tänavate remonttööde tehniliste kirjelduste tellimiseks.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja asetäitja Mait Raig, tel 736 1233, 505 1612.

Rutt Ernits-Sups

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel:
Mob: 5554 0731

Viimati muudetud 11.08.2020