Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
13°

Tartu eelarvestrateegia fookuses on haridus, kultuuripealinn ja rohepööre

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

linnavaade Foto: Ragnar Vutt

10. juuni / Tartu linnavalitsus saatis linnavolikogule heakskiitmiseks ja avalikule väljapanekule suunamiseks linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2025.

Tänavuse eelarvestrateegia märksõnad on haridus, kultuuripealinn ja rohepööre. Linnavalitsus on koostanud finantsiliselt tasakaalustatud eelarvestrateegia, milles nähakse perioodi lõpuks ette eelarve ülejäägi saavutamine.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul on Tartu oma eelarvepoliitikas lähtunud sellest, et oleks tagatud linna võimekus oluliste suurinvesteeringute elluviimiseks. „Hariduslinnana hoolitseme selle eest, et meie koolides-lasteaedades oleksid tänapäevased tingimused. Suured plaanid on seoses kultuuripealinna programmiga ja uue kultuurikeskuse rajamisega ning energiamajanduse valdkonnas,“ ütles linnapea. „Finantseesmärkideks on lisaks eelarve tasakaalule veel põhitegevuse tulemi püsiv kasv ning netovõlakoormuse kahanemine,“ lisas Klaas.

Tartu linn kavandab kõigi koolihoonete ulatuslikku parendamist aastaks 2032. Esimesed tegevused on Karlova kooli ja Veeriku kooli rekonstrueerimine ning Ploomi 1 asuva lasteaiahoone rekonstrueerimine ning juurdeehituste rajamine Kroonuaia kooli tarbeks.
Välja on töötatud ka lasteaedade investeeringute kava, mis näeb ette kõigi lasteaiahoonete  rekonstrueerimise aastaks 2034. Igal aastal on kavas rekonstrueerida üks-kaks lasteaeda. Eelarvestrateegia perioodi jooksul on suuremahulisemad tööd kavas Meelespea, Ristikheina ja Helliku lasteaias.

Tartu viib aastatel 2019-2026 ellu rahvusvahelisele žüriile välja pakutud Euroopa kultuuripealinna tegevuskava. Eesmärgiks on saada parima programmiga Euroopa kultuuripealinnaks. Tartu Euroopa kultuuripealinna 2024 pärandit jääb kandma südalinna kultuurikeskus, milles saavad endale uue kodu riigile kuuluv Tartu Kunstimuuseum ja linna hallatav Tartu Linnaraamatukogu. Kultuuripealinna tegevustes pööratakse suurt tähelepanu ka loodushoiule ja -haridusele, linnaaiandusele, elurikkusele ning pargialade ja linnalooduse ümberkujundamisele.

Keskkonnateadlikkuse teema kajastub tugevalt kogu eelarvestrateegias, sest Tartu linna energia- ja kliimakava „Tartu energia 2030“ elluviimine on järgnevate aastate jooksul linna üheks võtmeülesandeks. Kava on seadnud ambitsioonikad eesmärgid ja Tartu linn peab saavutama süsinikuneutraalsuse aastaks 2050. Olulist tähelepanu pööratakse taastuvenergia tootmisele ja tarbimisele, säästvate liikumisviiside arendamisele ja kohanemisele kliimamuutustega.

Ühe peamise tegevusena autostumise vähendamiseks on planeeritud välja ehitada kogu linna hõlmav jalgrattateede võrgustik. Esimeses etapis (kuni 2024. aastani) rajatakse jalgrattateede võrgustik kesklinna piirkonnas ja teises etapis  (2028. aastaks) ülejäänud linnas. Linna tagamaa paremaks sidumiseks keskusega ja valglinnastumisest tingitud kasvava autoliikluse vähendamiseks on kavas rajada linna piirile suurima sõiduautode koormusega punktidesse liikuvuskeskused. Lisaks on liikuvuskeskus kavandatud ka kesklinna Riia tänavale (kaubanduskeskuste vahelisele alale).

Eelarvestrateegias on tähtsal kohal tartlaste sotsiaalne kaitstus. Kavas on Kalda tee 40 sotsiaalruume pakkuva munitsipaalmaja renoveerimine KredExi eeldatava toetuse kaasabil. Maja renoveeritakse energiatõhusaks hooneks, millega vähendatakse kasvuhoonegaaside heidet, hoitakse kokku energiakulusid ning edendatakse taastuvenergia kasutamist. Anne saunas seisab ees remont ning mitmed töid elutingimiste parandamiseks on kavas Tartu Hooldekodus. Vaksali 14 piirkonnakeskuse juurde rajatakse parkla.

Tartlased ja kogu Lõuna-Eesti saab turvalisema ja mugavama liiklussõlme pärast ulatuslikke ehitustöid  Riia ringil. Transpordiameti eestvõttel toimuvasse Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehitamisse panustab ka Tartu linn. Tööd algavad juba lähinädalal ning valmimistähtaeg on kavandatud 2023. aasta märtsikuusse.

Eelarvestrateegia on Tartu linna arengukavas seatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantsplaan nelja eelseisva aasta kohta. Strateegia koostatakse linna arengukava osana ja seda korrigeeritakse igal aastal tulenevalt majanduskeskkonnas toimuvatest muutustest. Eelarvestrateegia on aluseks järgmise aasta eelarve koostamisele.

Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, tel 7361 221, 513 5145.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 10.06.2021