Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-6°

Allasutused

Kultuuriosakonna ülesanne on riikliku ja piirkondliku kultuuri-, spordi- ja noorsoopoliitika elluviimine Tartu linnas ja osalemine selle kavandamises. Kultuuriosakonnal on 9 allasutust - huvikoolid, muuseumid, raamatukogud, noortekeskused ja kultuurikeskus.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
7361 360
 

Kultuuriosakonna allasutused

Raamatukogud

Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu

Kompanii 3/5,  51004 Tartu
736 1370
oskar@luts.ee

Põhimäärus

 

Annelinna harukogu

Kaunase pst 23,  50706 Tartu
746 1040
annelinn@luts.ee
 

Karlova-Ropka harukogu

Tehase 16, 50107 Tartu
730 8473
koidula@luts.ee

 

Tammelinna harukogu

Suur kaar 56, 50404 Tartu
746 1035
tammelinn@luts.ee
 

Lubja laenutuspunkt
Staadioni 73, 51008 Tartu
736 1698

Raekoja platsi lugemistuba
Raekoja plats 11, 51004
748 3012

Raamatukogu põhiülesanne on rahuldada elanike hariduse, teabe ja meelelahutuse vajadusi, toetada iseseisvat õppimist ja teadmiste omandamist, olemasolevate kirjandus- ja kunstiväärtuste ning avalike andmepankade kasutamist.

Muuseumid

Tartu Linnamuuseum

Narva mnt 23,  51009  Tartu
746 1911
info@katarina.ee

Põhimäärus

 

Filiaalid:

 

Oskar Lutsu majamuuseum
Riia 38, 50405 Tartu
746 1030
meeli.valjaots@katarina.ee

19. sajandi Tartu linnakodaniku muuseum
Jaani 16, 51007 Tartu
736 1545

linnakodanik@katarina.ee
 

KGB kongid
Riia 15b, 51010 Tartu
746 1717, 746 1914
silver.kaldma@katarina.ee

 

Laulupeomuuseum
Jaama 14, 51009 Tartu
746 1020
laulupeomuuseum@katarina.ee

Linnamuuseumi põhiülesandeks on Tartu linna ajalooga seotud materjali (ka arheoloogiliste kaevamiste) kogumine, nõuetekohane säilitamine, restaureerimine, konserveerimine ja tutvustamine püsiekspositsioonis, näitustel ning teaduslikes ja populaarteaduslikes väljaannetes.

 

Tartu Mänguasjamuuseum

Lutsu 8, 51006  Tartu
7461 777
kyllike@mm.ee
Põhimäärus

 

Mänguasjamuuseumi põhieesmärgiks on mänguasja- ja lapsepõlvekultuuriga seotud materjalide kogumine, uurimine, säilitamine ja üldsusele vahendamine teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel; multifunktsionaalse laste- ja perekeskuse arendamine, mis toetab kultuurihuvi, loovuse ja eneseväljenduse arengut ning aitab kaasa põlvkondadevahelise sideme tugevdamisele; etenduskunstide erinevate valdkondadega seotud harivate ja meelelahutuslike ürituste ja programmide läbiviimine Teatri Kodus.

Huvikoolid

Tartu I Muusikakool

Tähe 5,  51010 Tartu
7361 555
tmk@tmk.tartu.ee

Põhimäärus

Tartu II Muusikakool

Kaunase pst 23,  50704 Tartu
7461 709, 512 2083
tmuusikakool@gmail.com

Põhimäärus

Muusikakoolide põhiülesandeks ja eesmärgiks on laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine, musikaalseks kutseõppeks tarviliku ettevalmistuse andmine ja kohaliku kultuurielu edendamine eesti kultuuritraditsioonide alusel, olles kõikidele muusikalisi andeid omavaile lastele kättesaadavaks lüliks haridussüsteemis.

 

Tartu Lastekunstikool
Tiigi 61,  50410 Tartu
7361 575
mia.viitkar@raad.tartu.ee
Põhimäärus

 

Lastekunstikooli põhiülesandeks ja eesmärgiks on laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine, kunstialaseks kutseõppeks tarviliku ettevalmistuse andmine ja kohaliku kultuurielu edendamine eesti kultuuritraditsioonide alusel, olles kõikidele kunstiandeid omavaile lastele kättesaadavaks lüliks haridussüsteemis.

Noortekeskused

Anne Noortekeskus

Uus 56,   50606  Tartu
7461 762, 524 6146
annenk@annenk.tartu.ee

Põhimäärus

Lille Maja

Lille 9,  51010 Tartu
736 1689
raili.koort@raad.tartu.ee

Põhimäärus

Kultuurikeskused

Tiigi Seltsimaja

Tiigi 11,  51003 Tartu
736 1560, 506 8770
Maris.Peebo@raad.tartu.ee
Põhimäärus

 

Viimati muudetud 16.10.2017