Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Arena Tartu

Tartu soovib kaasava eelarvega parandada linlaste arusaama linnaeelarvest ja selle kujunemisest, soodustada kogukondadevahelist koostööd ning leida lahendus mõnele valupunktile linnas või viia ellu uusi ideid.

Arena Tartu eskiisprojektid

2015. aasta Tartu kaasava eelarve võiduidee "Arena Tartu eskiisprojekt" tulemusel valmis kaks tasuvusanalüüsi ning kaks eskiisprojekti, mille põhjal anti ehitusmaksumuse hinnang.

Salto Arhitektide eskiisprojekt

Salto Arhitektide loodud eskiisprojekt näeb ette unikaalse kahetasandilise liigutatava vahelaega halli, mis asuks Puiestee tänava ääres ning võimaldaks ühel ja samal ajal korraldada väga eripalgelisi üritusi.

Salto Arhitektide eskiisprojekt (sisaldab ka seletuskirja)

Kuu Arhitektide eskiisprojekt

Kuu Arhitektide loodud eskiis on klassikalisem hall, mis on planeeritud Roosi 89 krundile, mis on linnal üldplaneeringu järgi linnahalli jaoks reserveeritud.

Kuu Arhitektide eskiisprojekt
Seletuskiri

Eeldatav maksumus

  • Salto Arhitektibüroo eskiisprojekti hinnanguline maksumus: 46 miljonit eurot, sh liigutatav vaheplatform 10-12 miljonit eurot.
  • KUU Arhitektide eskiisprojekti hinnanguline maksmus: 32 miljonit eurot.

Maksumused on hinnangulised ja iseloomustavad suurusjärku. Eskiislahenduse baasil koostas hinnangu Eelarvestusgrupp OÜ. Liigutatava vahelae eeldatava maksumuse koostas AMFI Architects Ltd Soomest.

 

Linnahalli maksumuse hindamisel on arvestatud:

  • hoone ehitusmaksumusega

  • välisvõrkude ehitusmaksumusega

  • teede, platside ja haljastuse rajamise maksumusega

  • kohtkindla sisustuse ja inventari maksumusega

 

 

 

Viimati muudetud 07.12.2020