Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Arhitektuuriteenistus

Osakonnas tegeletakse ehitusliku projekteerimise ja ehitusalase tegevuse koordineerimisega, kultuurimälestiste ja kultuuriväärtustega objektide kaitse ja riikliku järelevalve teostamisega ning riiklikule ehitisregistrile andmete esitamisega.

Arhitektuuri ja ehituse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1238

Vastuvõtuajad: E 15–18, K 8.30–10.30
 

Tutvustus
Kontaktid

Arhitektuuriteenistuse ülesanded

  • Hoonete projekteerimistingimuste koostamine ja välja andmine linnavalitsuse korralduse alusel;
  • Ehitusprojektide õigusaktidele, ehitusnormidele ja nõuetele ning projekteerimistingimustele ja detailplaneeringutele vastavuse kontrollimine;
  • Hoonete eskiisprojektide kooskõlastamine ja vajadusel arhitektuurse ekspertiisi tellimise korraldamine;
  • Arhitektuurikonkursside korraldamises osalemine;
  • Kodanike nõustamine ehitusprojektide ja nende nõuetele vastavuse osas ning muudes arhitektuursetes küsimustes;
  • Arhitektuursete juhendite koostamine ja koostamise koordineerimine.

Viimati muudetud 09.06.2024

Arhitektuuriteenistus

Ivo-Sven Riet - juhtiv arhitekt

Arhitektuuriteenistuse esindamine ja teenistuse töö korraldamine. Projekteerimistingimuste koostamise korraldamine, suuremate hoonete eskiisprojektide kooskõlastamine, ehitusprojektide arhitektuurne kontroll, arhitektuurikonkursside korraldamises osalemine ning kodanike vastuvõtmine ja nõustamine arhitektuuriteenistuse tööd puudutavas osas.

736 1219

517 5943

Raekoja plats 3, III k, ruum 311

E 15-18; K 8.30-10.30

Lauri Kiisk - vanemarhitekt

Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine, üksikelamute ja abihoonete eskiisprojektide kooskõlastamine, ehitusprojektide arhitektuurne kontroll ning kodanike vastuvõtmine ja nõustamine arhitektuuriteenistuse tööd puudutavas osas.

736 1234

5300 9084

Raekoja plats 3, III k, ruum 311

E 15-18; K 8.30-10.30

Aaro Kõlu - vanemspetsialist

Ehitusprojektidele arhitektuur-ehitusliku kontrolli tegemine vastavalt kehtivale korrale ja osakonnas kokku lepitud tööjaotusele.

736 1346

5196 6779

Raekoja plats 3, III k, ruum 313

E 15-18; K 8.30-10.30

Raneli Müllerson - vanemspetsialist

Ehitusprojektide kontrollimine ja kodanike ehitusalane nõustamine.

-

5303 4603

Raekoja plats 3, III k, ruum 313

E 15-18; K 8.30-10.30

Margit Savisaar - arhitekt

Ehitusprojektide kontrollimine. Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine. Kodanike ehitusalane nõustamine.

736 1245

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 313

E 15-18; K 8.30-10.30

Laima-Maria Taal - arhitekt

Ehitusprojektide kontrollimine. Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine. Kodanike ehitusalane nõustamine.

736 1325

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 313

E 15-18; K 8.30-10.30