Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

arno juhendid

Sisselogimise juhend

Tartu haridusteenuste haldamise süsteemi (ARNO) taotluse tegemiseks tuleb sisse logida ARNO keskkonda aadressil: https://arno.tartu.ee

Siseneda saab ID-kaardi, mobiil-ID või smart-ID kaudu.

 

Kohataotluse esitamise juhend

Esimesel sisenemisel küsitakse teie käest kontaktandmeid. Kuna lasteaiajuhil on vaja teiega ühendust võtta, siis palun märkige nii oma e-postiaadress kui ka telefoninumber.


Pärast sisselogimist jõuab vanem avalehele, kus on näha:

 1. pakutud kohad

 2. laste andmed

 3. lasteaiakoha taotlused

Lasteaiaealiste laste juures on kaks valikut:

 1. lasteaiakoha taotlus,
 2. lastehoiukoha taotlus.

 

Vajutades nuppu „Lasteaiakoha taotlus“, saate sisestada vajalikud andmed ja esitada taotluse.

Kohataotluse vorm Arnos

 

Kommentaarid taotluse erinevate lahtrite kohta:

 1. Postiaadress tuleb kirjutada siis, kui teile saadetavad kirjad peaksid jõudma teisele aadressile, kui on kirjas Rahvastikuregistris. (Posti teel saadame kirju siis, kui me ei saa teid teisi kanaleid pidi kätte.)

 2. Koha kasutamise algusajaks palume märkida selle kuupäeva, millal soovite alustada koha kasutamist. Koha kasutamise alguspäevaks peab olema laps vähemalt 1 aastat ja 5 kuud vana. Lasteasutuse rühmade liikide selgitamiseks arvestatakse lapse vanust seisuga 30.09. (nt kas laps peab käima sõimerühmas või lasteaiarühmas või koolieelikute rühmas). Lõpliku koha kasutamise alguskuupäeva lepib teiega kokku lasteasutuse direktor, kui olete saanud koha pakkumise. See sõltub sellest, mis kuupäevast teile pakutav koht vabaneb.

 3. Teil on võimalik valida 2 eelistatud lasteaeda.  Palun arvestage, et kesklinna piirkonnas asuvatesse lasteaedadesse on kohasoovijaid rohkem kui äärelinnas. Seega, kui Sulle sobib ka äärelinnas asuv lasteaed, siis seda eelistades on suurem tõenäosus saada koht eelistatud lasteaias.

 4. Kui märgistate lahtri „Ainult eelistatud“, siis ei pakuta teile kohti teistesse Tartu lasteaedadesse. Te jääte seni koha ootele, kuni kõik teile eelnenud sama vanuserühma taotlused on rahuldatud ja eelistatud lasteaias saab vaba kohta pakkuda teile. Teiste Tartu lasteaedade kohti teile vahepeal ei pakuta.

 5. Vaikimisi on õppekeeleks „eesti keel“. Tartu linnal on ka lasteaedu, milles on õppekeeleks vene keel või mille rühma õppekeeleks on vene keel. Kui te soovite kohta vene õppekeelega rühmas, siis tuleb teil muuta õppekeele valikut. Taotluse esitamisel kontrollitakse, kas teie eelistatud lasteaias on soovitud õppekeelega rühmi. Kui ei ole, siis antakse veateade. 
  Vene õppekeelega rühmi on: Tartu Lasteaias Annike, Tartu Lasteaias Kelluke, Tartu Lasteaias Mõmmik.

 6. Last puudutava olulise info esitamine on vabatahtlik. Laste eripäradest võib lasteaeda informeerida ka siis, kui koha kasutus on algamas, v.a kui see info on selline, millega tuleb arvestada juba lasteaia kohtade jagamisel (nt hariduslik erivajadus või sobitusrühma vajadus).

 7. Kui laps vajab kohta hariduslike erivajadustega laste rühmas või sobitusrühmas, tuleb vanemal lisada ka nõustamiskomisjoni otsus.

Nuppu „Esita taotlus“ vajutades taotlus salvestatakse ja fikseeritakse taotluse esitamise aeg

Vanem võib esitada samaaegselt nii lasteaiakoha kui ka lastehoiukoha taotluse. Kui laps kasutab juba kohta, võib vanem esitada uue taotluse, kui ta tahab kohta mõnes teises lasteasutuses (nt lasteaia vahetamiseks). Koha kasutamine ei takista taotluse esitamist.
Vanem saab iga aeg pöörduda ARNOsse tagasi ja vajadusel muuta esitatud taotlust või selle tühistada. Muudatustega ei arvestada ainult sel ajal, kui varasemate andmete alusel on ARNO juba kohad jaganud.
Loodame, et kui teie elukorraldus muutub ja te ei vaja enam kohta Tartu lasteaias, siis lähete ja tühistate esitatud taotluse.

Kui teil on muresid oma taotlusega, siis pöörduge julgesti:

[email protected] või [email protected].

Viimati muudetud 03.10.2023