Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Asendus- ja järelhooldusteenus

Üldinfo

Asendushooldusteenus ja järelhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus lastele ja noorele kuni 25-aastaseks saamiseni.

Asendushooldusteenus

Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu.

Lapsele tagatakse asendushooldusteenus kuni 18-aastaseks saamiseni, kui:

  • lapse vanem on surnud;
  • lapse vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;
  • vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, seda on piiratud või see on täielikult ära võetud;
  • laps on vanemast eraldatud

Asendushooldusteenust korraldavad Tartu linnas lastekaitse spetsialistid

Lastekaitseteenistuse spetsialistide kontaktid

Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskused ja spetsialistide vastuvõtuajad

Järelhooldusteenus

Järelhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva noore iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine  kuni 25-aastaseks saamiseni.

Teenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist, mille alusel Tartu Linnavalitsus tagab noorele eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused.

Järelhooldusteenust rahastatakse Tartu linna eelarvest ja järelhooldusel oleva noore sissetulekutest.

Järelhooldusteenust korraldavad Tartu linnas lastekaitse spetsialistid

Lastekaitseteenistuse spetsialistide kontaktid

Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskused ja  spetsialistide vastuvõtuajad

 

Õigusaktid

Viimati muudetud 24.02.2019