Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Bussikaardi korduma kippuvad küsimused

Tartu eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikku liikumiskeskkonda, mis arvestab kõiki liikumisviise. Eriti soositakse kergliikluse ja ühistranspordi kasutamist.

Korduma kippuvad küsimused

Bussikaart – ostmine, isikustamine, raha laadimine

Kuidas osta bussikaardile piletit?
Müügipunktist kaardile/õpilaspiletile perioodipileti ostmiseks või raha pealelaadimiseks tuleb müüjale esitada kaart või öelda bussikaardi number. Seejärel tuleb nimetada toode, mida soovitakse osta – nt 30 päeva pilet tartlasele vms. Internetist bussikaardile raha laadimine, pileti ostmine ja kaardi isikustamine on leitav aadressilt https://tartu.pilet.ee . Juhul kui soovitakse osta mõne teise linna perioodipiletit, siis saab seda teha veebis www.pilet.ee .

Kas bussikaardile on võimalik laadida raha ja osta perioodipilet üheaegselt?
Jah, bussikaardile on võimalik osta kuni kaks perioodipiletit ja selle kehtivuse ajal laadida ka raha. Sõidu registreerimisel kontrollib süsteem algselt perioodipileti (nt 30 päeva pilet) olemasolu, kui see puudub, kontrollitakse raha olemasolu kaardil. Juhul kui kaardil ei ole perioodipiletit ega raha, tuleb osta pilet bussijuhilt või sõidukist väljuda.

Kas bussikaardiga saab osta ka oma kaasreisijale pileti?
Bussikaardiga saab osta korraga lisapileteid kuni viiele sõitjale. Selleks tuleb registreerida kõigepealt enda reis, valida nooltega täiendavate piletite arv ja uuesti viibata kaarti tuvasti juures. Korduval sõidu registreerimisel ilma täiendavate reisijate arvu valimata lisapiletit ei müüda, vaid näidatakse veelkord registreeritud sõidu infot.

Kas pensionärid peavad kaardi eest maksma?
Esimese kaardi saavad üle 65-aastased Tartu linna pensionärid tasuta, selle kaotamise/katki minemise korral tuleb järgmine kaart osta. Ülejäänud pensionäridel, kel tasuta sõidu õigust ei ole, tuleb kaart osta. Kaart on tähtajatu.

Mis vahe on isikustatud ja isikustamata kaardil?
Soodustuste jaoks tuleb kaart isikustada ehk siduda ühe inimesega. Kui kaart kaob, jääb kaardiga seotud kontole raha alles ja konto tuleb vaid siduda uue kaardiga. Isikustamata kaart ei ole seotud ühegi konkreetse inimesega ja kui see kaob, läheb kaotsi ka raha, mis kaardil veel kasutamata. Isikustatud saab olla vaid üks kaart (õpilastel saab olla isikustatud kaks kaarti - õpilaspilet ja üks pildita bussikaart).

Kuidas kaardi isikustamine käib? Kus seda teha saab? Mis see maksab?
Kaarte saab isikut tõendava dokumendi ettenäitamisel isikustada samades müügikohtades, kus kaarte müüakse. Seda saab teha mugavalt ka internetis. Müügikohtades kaarti isikustades kaasneb teenustasu (1 euro), internetis saab seda teha tasuta.  

Kas isikustatud kaardiga peab alati kaasas olema ka isikut tõendav dokument?
Isikut tõendavat dokumenti küsitakse vaid soodustuste korral. Kui te isikustate bussikaardi lihtsalt põhjusel, et kaardi kadumisel raha kaotsi ei läheks, aga sõidate täispiletiga, siis pole bussikontrolöridel põhjust dokumenti küsida.

Kuidas mobiiltelefoniga saab kaarte isikustada?
Tavalise mobiiltelefoniga ei saa kaarti isikustada, küll aga nutitelefoniga, minnes samale veebilehele, kus kaartide isikustamine toimub.

Kuidas saab raha kaardile laadida? Kas teenustasu on ka?
Seda saab teha müügipunktides, internetis ja mobiiltelefoniga. Internetis ja müügikohtades on raha laadimine tasuta, aga mobiiliga raha laadides lisandub teenustasu (vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale).

Minu telefonil ei ole *(tärn) nuppu, kuidas toimida, kui soovin ikkagi mobiiliga raha laadida?
Mõningate nutitelefonide puhul, mille osakaal kogu turust on küllaltki väike, pole võimalik kõne ajal vajutada * (tärn) nuppu.
Interactive voice response (IVR) tehnoloogias on * (tärn)  nupu vajutamine sama tähendusega mis # nupu vajutamine. Seega kui konkreetsel telefonil pole *(tärn) nupu kasutamine võimalik, siis tuleb kasutada # nuppu.

Kust ma näen, kui palju mul raha järel on?
Raha jääki ja pileti kehtivusaega kaardil saab kontrollida bussis tuvasti juures, müügikohtades ja internetis.

Kuidas kontrollida lapse bussikaarti, muudatus seoses uue isikuandmete kaitse üldmäärusega?
Uue isikuandmete kaitse üldmäärusega seoses kadus ära võimalus isikukoodi järgi kontrollida bussikaardil olevaid pileteid/raha jääki.
Selleks, et kontrollida lapse bussikaardil raha jääki, tuleb lapsevanemal ennast sisse logida www.tartu.pilet.ee keskkonda ja oma laps siduda enda kontoga. Valida Minu piletid - Seotud kaardid ja piletid -Lisa kaart - Lisa õpilaspilet
Täita ära lahtrid: õpilaspileti triipkoodi number, isikukood, õpilase nimi.
See on ühekordne toiming ning edaspidi on laps juba Teie kontoga seotud ning nimetatud keskkonda sisse logides näete seotud kaartide ja piletite all oma lapse bussikaarti ja vaba raha jääki. Hetkel on arendamisel ka võimalus näha kehtivat perioodipiletit.

Kas uus süsteem teavitab, kui pileti kehtivus lõpeb?
Tuvasti annab igal kaardiga viipamisel märku perioodipileti kehtivusest või raha jäägist. Isikustatud kaardi puhul saab enda konto niimoodi seadistada, et teavitus, kui raha kaardil hakkab otsa saama, tuleks soovitud e-posti aadressile. Mobiiltelefoniga saab ka osta meeldetuletusega pileti - meeldetuletuse kasutamisel saadetakse enne pileti lõppemist lühisõnum, mis tuletab meelde, et pilet on aegumas.

Kas bussikaardile laetud raha on võimalik tagasi laadida?
Kaardile kantud rahal ei ole kasutamiseks ajalist piirangut. Kaardile laetud raha on võimalik kasutada ka aastaid hiljem kõikjal Eestis, kus on mindud üle elektroonilisele piletisüsteemile. Juhul kui inimene soovib kaardile laetud raha tagasi saada, siis seda on võimalik teha digitaalselt allkirjastatud avalduse alusel [email protected] aadressile.

Kui kaua bussikaart kehtib ja kas teda tuleb mingi aja pärast uuendada?
Bussikaart on tähtajatu ja kehtib nii kaua kuni see kaotsi või katki läheb.

Sõitmine

Kas bussikaardi omamine ja sõidu registreerimine on kohustuslik?
Juhul kui bussikaarti pole, on võimalus osta tunnipilet bussijuhi käest, mis maksab 2 eurot (bussikaardiga tuvastist ostes maksab soodushinnaga tunnipilet tartlasele 0,60 eurot ja mittetartlasele 0,90 eurot, täishinnaga tunnipilet tartlasele 1 euro ja mittetartlasele 1,50 eurot).

Sõidu registreerimine tuvasti juures on kohustuslik kõigil, ka pensionäridel ja õpilastel (v.a Ühistranspordi seaduse alusel tasuta sõitjatel).

Kui inimene on bussikaardiga sõidu registreerinud, aga juhtub kaardiga hiljem tuvastile liiga lähedal seisma, kas tuvasti võtab siis uuesti kaardilt raha maha?
Ei, mitmel järjestikusel korral kaarti tuvasti ees viibutades ei võeta bussikaardilt uuesti raha maha, vaid kuvatakse ainult piletiinfot. Lisapileti soetamiseks on tarvis valida tuvasti ekraanilt nooltega täiendavate piletite arv ning seejärel tuleb uuesti viibata kaarti tuvasti juures.

Mis saab siis, kui tunnipileti aeg saab otsa, aga inimene veel sõidab ühistranspordis?
Juhul kui tunnipileti aeg saab otsa sõidukis registreeritud sõidu jooksul, siis võib kasutaja ühistranspordis enda sõidu olemasoleva piletiga lõpetada.

Kas kõikidel liinidel on lõpp-peatus?
Jah, kõik liinid on lõpp-peatusega.

Miks palutakse lõpp-peatuses reisijatel bussist väljuda?
Bussijuhil on õigus paluda reisijatel bussist lahkuda, sest bussijuhil on ette nähtud puhkepausid, samuti ei pruugi buss sõita sama liini edasi. Bussijuhil on õigus sõita lõpp-peatuses liinilt eemale busside parkimisalale, mis tähendab, et ta väljub otseselt sõitjate teeninduskohustusest. Uus kohustus tekib juhil vastavalt sõiduplaanile ja paus on aeg vajalike toimetuste tegemiseks või lihtsalt puhkuseks, et uut teenindusringi värskemana alustada.

Mida teha, kui tuvasti üldse bussikaardile ei reageeri?
Esiteks tuleb kontrollida ühissõiduki teisi tuvasteid, kas nendes on võimalik sõit registreerida. Kui ühissõidukis mitte ükski tuvasti ei reageeri, tuleb sõitjal veast informeerida bussijuhti. Juhul kui tuvastid hakkavad sõidu ajal taas tööle, tuleb oma reis koheselt registreerida, sest oma sõidu registreerimata jätmisel on piletikontrolöridel õigus teha trahvi.

Mida peab tegema inimene, kui tuvasti annab teada, et sõiduõigust ei ole, st perioodipiletit pole, kaardil on raha otsa saanud ja sularaha samuti kaasas ei ole? 
Sel juhul tuleks bussist väljuda ja seejärel mobiiltelefoniga osta perioodipilet või laadida kaardile raha.

Kui mulle on ühistransport tasuta, aga sõit jääb tuvasti juures registreerimata, kas siis tehakse trahv piletita sõidu eest?
Tasuta sõiduõiguse annab isikustatud bussikaart, mis tuleb ühistransporti sisenedes tuvasti juures aktiveerida. Kui bussikaardil/õpilaspiletil olevat tasuta sõidu õigust ei aktiveerita, siis on õigus sõitjat trahvida.

Miks peab iga sõidu registreerima?
Sõiduõiguse annab bussikaardi viibutamine (kuni kostab helisignaal) ehk sõidu registreerimine, mitte kaardi omamine. Linn vajab bussisüsteemi paremaks planeerimiseks võimalikult häid andmeid busside reaalse kasutamise kohta. Iga sõit loeb.

Kuidas tekib päevapilet?
2,50 euro eest (mittetartlane 3,75 euro eest) võib päevas teha piiramatu arvu sõite. Raha võiks kaardil olla päeva alguses 4,50 eurot, sest arvutuste kombinatsioone (sõltuvalt sõitude arvust ja soetatud tunnipiletitest) on mitmeid.

Kas ilma kaarti viipamata võib trahvi saada?
Jah, isegi kui olete oma kaardiga seotud kontole raha kandnud või ostnud mõne pileti, kuid ei ole oma sõitu tuvasti juures registreerinud, võite trahvi saada.

Miks peavad ka tasuta sõitjad sõidu registreerima?
Ka tasuta sõiduõigusega bussireisijate reaalsete sõitude kohta on info vajalik, et paremini planeerida bussiliine.

Kuidas osta ühe kaardiga mitmele inimesele piletit?
Korraga saab osta pileti kuni viiele reisijale. Selleks registreeri tuvasti juures kõigepealt enda reis, seejärel vali nooltega täiendavate piletite arv ning viibuta kaarti uuesti tuvasti juures.

Kuidas õpilased sõita saavad?
Õpilastele toimib kaardina Tartu uus õpilaspilet. Isikustatud õpilaspileti saab õpilane koolist. Raha saab kanda kontole ja osta perioodipiletit samal moel nagu bussikaartidegi puhul. Vanemaid õpilaspileteid bussikaardina kasutada ei saa, sest neil puuduvad kontaktivabad kiibid.

Õpilaste ja puudega õpilaste bussikaartide kohta loe täpsemalt

Kas üliõpilased saavad sõita ISIC-kaardiga?
Tartu piletisüsteemis saab kasutada järgmiseid ISIC kaarte: EÜLi poolt MinuKool süsteemi kaudu väljastatavaid puutevaba kiibiga varustatud Eesti õpilaspileteid, ISIC õpilaspileteid, ISIC üliõpilaspileteid, Eesti üliõpilaspileteid, ITIC õpetajakaarte, IYTC Noortekaarte ja Personalikaarte; SEB Pank väljastatavaid puutevaba kiibiga pangakaarte ISIC Õpilase, ISIC Tudengi ja ITIC Õpetaja (NB! Ei saa kasutada pangakaarti SEB ISIC Õpilane Electron) ning Swedbanki väljastatavat puutevaba kiibiga varustatud ISIC MasterCard Tudengikaarti. 

Sõidu registreerimiseks või sõiduõiguse tõendamiseks tuleb esmalt oma kaart registreerida aadressil https://tartu.pilet.ee/tickets/isic . Selleks on vajalik sisestada oma isikukood ja anda nõusolek endaga seotud kaardiandmete edastamiseks piletisüsteemile. ISIC-kaardid toimivad ühistranspordis sarnaselt Tartu bussikaardiga. Isikul on võimalik osta kas pilet või laadida kaardile soovitud summas raha. Pileti saab osta isikukoodi alusel kas https://tartu.pilet.ee/buy lehelt, mobiiliga või müügipunktides. 

Mida tuleb bussikontrollile esitada siis, kui pilet on ostetud nutiseadmega (telefon või kell)?
Pileti kontrollimiseks peab reisija ütlema nutiseadmega pileti ostmiseks kasutatud kaardi nn „digitaalse kaardinumbri“ 4 viimast numbrit. Loe lähemalt.

Tasuta sõidu õigus

Ühistranspordi seaduse alusel tasuta sõitjad (nemad ei pea bussikaarti omama ja bussis midagi tegema, kuid puudega isikud saavad soovi korral tasuta bussikaardi Raekoja infokeskusest, millega saavad oma sõite tuvasti juures registreerida):

 • lapsed, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks,
 • lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud,
 • puudega kuni 16-aastased isikud,
 • sügava puudega 16-aastased ja vanema isikud,
 • raske nägemispuudega isikud,
 • sügava või raske nägemispuudega isiku saatjad või puudega isikut saatev juht- või abikoer.

Tartu linna poolt tasuta sõiduõigusega isikud, kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Tartu linn (ei kehti kommertsliinidel) - nemad saavad esimese kaardi linnalt tasuta ja peavad oma sõite tuvasti juures registreerima:

 • 65-aastastel ja vanematel isikutel (bussikaardi saab isikut tõendava dokumendi alusel Raekoja infokeskuse I korruselt);
 • liikumis- ja/või nägemisfunktsiooni puudulikkusega raske puudega isikutel (bussikaardi saab isikut tõendava dokumendi ja puude otsuse alusel Raekoja infokeskusest);
 • perekondadel, kus on 4 või enam last ja/või noort, kes on omandamas keskharidust, keskeriharidust või kõrgharidustaseme esimest või teist astet. Keskeri- või kõrgharidust omandades tuleb tõestada noore õpinguid õppimist tõendava tõendiga.(sõiduõiguse saamiseks võtta ühendust [email protected] või tel 736 1199. Väljastatud bussikaardi saab kätte raekoja infokeskusest);
 • hoolekandeasutuses viibivatel lastel (sõiduõiguse saamiseks võtta ühendust [email protected] või tel 736 1199, taotleb hoolekandeasutuse esindaja);
 • puudega lapse või sügava puudega isiku saatjal (eraldi kaarti ei väljastata, väljastatavale bussikaardile kirjutatakse „+1”).

Olen Tartu linna kodanik ja saan varsti 65. aastaseks. Mida pean tegema, et saaksin tasuta sõidu õiguse?
Juhul kui on olemas isikustatud bussikaart, siis lisandub tasuta sõidu õigus automaatselt 65. aasta sünnipäeval, ilma et peaksite midagi tegema. Kui kaart on isikustamata, siis tuleb pöörduda isikut tõendava dokumendiga oma sünnipäeval või sellele järgnevatel päevadel Raekoja infokeskusesse, kus määratakse olemasolevale bussikaardile tasuta sõidu õigus või prinditakse välja nimeline bussikaart, mis annab koheselt tasuta sõidu õiguse Tartu linnas.

Kas üle 65-aastane Tartumaal elav pensionär saab Tartus tasuta sõita?
Ei saa, tasuta sõidu õigus üle 65-aastastele pensionäridele kehtib vaid Tartu linna sissekirjutusega seenioridele.

Muud küsimused

Mis saab, kui inimene kaotab bussikaardi?
Isikustatud kaardi kadumise/kiibi vigastamise korral saab seal olevad piletid või raha kanda uuele kaardile. Isikustades uue bussikaardi, kanduvad kõik Teie isikuga seotud soodustused (ka tasuta sõidu õigus) ning piletid automaatselt uuele bussikaardile.  Isikustamata bussikaardi kaotamisel ei saa kaardi omanik seniseid pileteid ja raha uuele kaardile kanda ega kaarti sulgeda. Isikustatud bussikaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.  Kaarti saab isikustada bussikaardi kodulehel (tasuta) või piletimüügipunktides (1 euro). Isikustatud saab olla ainult üks kaart, v.a juhul, kui on isikustatud bussikaart ja õpilaspilet või bussikaart ja ISIC-kaart. Sel juhul kehtivad kaks kaarti paralleelselt.

Soovitame isikustada bussikaardi ka sel juhul kui ei sõideta sooduspiletiga. Isikustatud kaarti, millele on kantud raha või täishinnaga perioodipilet, võib anda vajadusel kasutamiseks ka teistele pereliikmetele (abikaasale, lastele), sest täishinnaga perioodipiletiga või tuvastist täishinnaga soetatud pileti puhul isikut tõendavat dokumenti ei küsita.

Isikustatud kaardi kadumise korral helista bussikaardi sulgemiseks numbrile 611 8000 või osta uus bussikaart, isikusta see veebis või lase isikustada müügipunktis. Uue bussikaardi isikustamisel seotakse kadunud bussikaardi küljest isikukood lahti ja raha ning perioodipiletid kantakse üle uuele bussikaardile.

Miks müügipunktist antava tšeki peal ja veebis ei ole näha, mis kuupäevast hakkab pilet kehtima ja kui kaua pilet kehtib?
Perioodipilet hakkab kehtima esimesest kasutuskorrast tuvasti juures. Näiteks kui ostsite pileti täna, aga sõidate esimest korda homme, siis pilet aktiveerubki homme. Pileti kehtivusaega saab kontrollida bussis tuvasti juures, müügikohtades ja internetis.

Kus Tartu bussikaarti ja Tartu õpilaspiletit veel kasutada saab?
Tartu bussikaarti ja õpilaspiletit saab kasutada Tartumaal, Tallinnas, Harjumaal, Pärnus, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Lääne-Virumaal, Hiiumaal, Saaremaal, Valga ja Põlva maakonnas, Narvas, Rakveres ning Go Busi kaugliinidel.

Kas Tartu bussides saab sõita ka näiteks Tallinna ühiskaardiga?
Jah, piletisüsteem on sama ja kaardid on ristkasutuses. Lisaks Tallinna ja Pärnu ühiskaardile kehtivad veel Ridango, GoBus ja Atko transpordikaardid, samuti õpilaspiletid, mis toimivad bussikaardina.

Miks peavad inimesed bussikaarti kasutama?
Bussikaardiga on võimalik osta soodsamaid sõidupileteid. Täishinnaga piletitooteid ja raha saavad kasutada ka teised pereliikmed (ka juhul kui kaart on isikustatud). Bussikaart annab linnale vajalikku statistikat, et muuta bussiliiklus mugavamaks ja kiiremaks.

Kuidas vahetada oma tartu.pilet.ee kontol nime?
Kui oled muutnud oma nime ning soovid seda teha ka bussikaardiga seotud kontol, tuleks saata sellekohane e-kiri aadressile [email protected].

Viimati muudetud 28.08.2023