Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Common Peipsi 2

Linnamajanduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1270
 

Projekt "Common Peipsi 2"

Projekt ER2 „Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2“

Projekti Common Peipsi 2 üldeesmärk:
aidata kaasa Peipsi järve keskkonnaseisundi paranemisele ja Peipsi järve piirkonna sotsiaalmajanduslikule arengule.

Projekti elluviimise periood on 1.07.2019-30.06.2022.

Projekti kogueelarve on 6 701 231,04 eurot, millest 5 491 559,64 eurot rahastatakse Euroopa Liidu naabrusinstrumendi ja Eesti Vabariigi vahenditest.

Projektis osaleb 9 partnerit.
Projektipartnerid EestistSetomaa Vallavalitsus (juhtpartner), Tartu Linnavalitsus, Luunja Vallavalitsus, Mustvee Vallavalitsus, Alutaguse Vallavalitsus ja Räpina Vallavalitsus.

Partnerid Venemaalt: Pihkva oblasti administratsiooni majandusarengu ja investeerimispoliitika komiteePihkva rajooni administratsioon ja Pihkva linna munitsipaalettevõte Gorvodokanal.

Projekti tegevused ja tulemused

Tegevused Eestis

Ehitatakse kaasaegse taristuga sadamad Vasknarva ja Värskasse, jätkatakse sadamate arendamist Luunjas, Räpinas ja Mustvees ning ehitatakse lodjakoja hoone Tartusse.

Värskas: Ehitatakse statsionaarne kai, ujuvkaid paatidele, slipp, parkla, jäätmekäitlusrajatised, paigaldatakse valgustus, rekonstrueeritakse vana telefoni keskjaam sadamahooneks, kuhu rajatakse pesemisruumid ja tualetid, lammutatakse vana reoveepuhasti hoone. Luuakse võimalused kütusetankla rajamiseks sadamasse.

Tartus: Lodjaparki rajatakse ajalooliste laevade ehitamiseks hoone, mis tegutseb muuseumi, näitusepaiga ja vanade puidust laevade ehituse haridus-kultuurikeskusena, milles asuvad laevade ehitushall, sepikoda, puusepatöökoda, ekspositsiooni-seminariruum ja kohvik. 

Luunjas: Ehitatakse statsionaarne kai, mis on mõeldud sildumiseks suurematele veesõidukitele. Sadama kasutajatele luuakse tingimused pilsi- ja reovee äraandmiseks ning vee ja elektri kasutamiseks.

Mustvees: Korrastatakse lõunamuul, ehitatakse jahtide sildumiskohad, kraana platvorm paatide ja jahtide vettelaskmiseks, paigaldatakse tuletõrjehüdrant, muuli valgustus ja elektriühenduspunktid.

Alutagusel (Vasknarva sadam): Süvendatakse sadama akvatoorium, mis ühendatakse Narva jõega, tehakse akvatooriumi kaldakindlustustööd (ca 250 m), rajatakse sissepääsukanal, statsionaarne kai pikkusega 16 m, slipp, ujuvkai 10 paadile, ehitatakse kraana platvorm.

Räpinas: Ehitatakse teenindushoone, kus on olemas pesemisvõimalused (dušid, saun), avalik WC, varjualusega kalapuhastusvõimalustega väliköök ning tehnilised ruumid veepuhastusseadme ja jäätootmismasina tarbeks. Kogu sadama teenindamiseks rajatakse uus puurkaev ning reoveepuhasti.

Tegevused Venemaal

Tolbitsa külas Pihkva rajoonis ehitatakse sildumiskohad. Soetatakse 2 kaatrit ühenduse pidamiseks maismaa ja Talabi saarte vahel ning kaks ujuvkaid Zalita saartele (Zalita ja Belovi saartele).

Tšerjoha külas Pihkva rajoonis ehitatakse veepuhastusjaam.

Jätkatakse Pihkva linna reoveepuhasti rekonstrueerimist (parandatakse aerotank, vahetatakse välja õhupuhur ja dekanter).

Tulemused Eestis

 • Rajatakse 39 uut sildumiskohta (15 Värskas, 10 Vasknarvas, 10 Mustvees, 4 Luunjas).
 • Luuakse 14 uut töökohta.

Tulemused Venemaal

 • Pihkva linna reoveepuhasti rekonstrueerimise tulemusel vastab selle reovesi Venemaa standarditele peamiste näitajate osas (v.a. fosfor).
 • Veepuhastusjaama ehitamise tulemusena saavad 2000 Tšerjoha küla elanikku puhta joogivee.
 • Paraneb regulaarne transpordiühendus mandri ja Talabi saarte vahel.

  Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi koduleht
  Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi koduleht

  Selle teate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Tartu Linnavalitsus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

  Projekti kontaktisikud:
  Marek Treufeldt, [email protected], tel 525 9832
  Indrek Hunt,  [email protected], tel 736 1214

  Seoses Venemaa sõjalise agressiooniga Ukrainas on projektis koostöö Venemaaga peatatud alates 24.02.2022.

 

Viimati muudetud 30.05.2022