Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Eelarveteenistus

Osakonna ülesandeks on hallata linna finantsjuhtimist koostöös linna struktuuriüksuste ja linna osalusega äriühingute, sihtasutuste ning mittetulundusühingutega, korraldada linna eelarvestrateegia väljatöötamist, linna eelarve koostamist ja menetlust ning finantsarvestust ja -aruandlust.

Rahandusosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1145 (üld)
736 1186 (raamatupidamine)
 

Tutvustus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

 • Linnaeelarve menetlemise protsessi koordineerimine.
 • Linnaeelarve koostamine.
 • Linnaeelarve täitmise jälgimine ja analüüsimine.
 • Linna finantsvarade ja -kohustuste juhtimine ja tulude haldamise korraldamine.
 • Linnaeelarve kassalise teenindamise korraldamine.
 • Linna rahavoogude planeerimine ja haldamine.
 • Linna finantsvarade investeerimine, investeerimiskeskkonna jälgimine ja analüüsimine.
 • Linnaeelarvesse kavandatud tulude, sh maksude laekumise korraldamine.
 • Tulude laekumise analüüsimine ja prognoosimine.
 • Eelarvestrateegia koostamine.
 • Reklaamimaksu haldamise korraldamine ja teiste linnas kehtivate kohalike maksude arvestus ning maksuvõlgnevust või selle puudumist tõendavate õiendite väljastamine.

Viimati muudetud 07.12.2020

Eelarveteenistus

Indrek Kuusk - juhataja

Teenistuse töö juhtimine, eelarve koostamise ja täitmise korraldamine.

736 1151

5919 8540

Raekoja plats 3, IV k ruum 411

E 15–17

Irena Ratnik - peaanalüütik

Eelarve ja eelarve aruande täitmise koostamine

7361 161

5324 4972

Raekoja plats 3 IV k ruum 409

-

Pille Porila - eelarve peaspetsialist

Finantsjuhtimise arendamine. Tekkepõhisele eelarvestamisele ülemineku ettevalmistamine. Osakonna eelarve koostamine.

736 1152

5341 1045

Raekoja plats 3 IV k ruum 410

E 15–17

Ülle Karp - peaspetsialist

Osakonna dokumendiringluse, asjaajamise, arhiivitöö ja korraldamine. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamise eelnõude ettevalmistamine. Õppelaenudega seonduv töö. Maksuhalduri põhikohustuste täitmine reklaamimaksu kogumisel.

736 1145

514 0686

Raekoja plats 3 IV k ruum 408

E 15–17

Merike Kontkar - eelarve peaspetsialist

Tegelemine investeeringute eelarvega. Maksuhalduri põhikohustuste täitmine reklaamimaksu kogumisel.

736 1170

-

Raekoja plats 3 IV k ruum 408

E 15–17

Sigrid Karelson - peaspetsialist

Linna eelarve eelnõu ja lisaeelarvete eelnõude ettevalmistamine linnavalitsusele ja linnavolikogule koostöös osakonna teenistujatega; osalemine eelarve ja lisaeelarvete seletuskirjade koostamisel.

736 1169

-

Raekoja plats 3 IV k

-

Lauri Kikerpill - peaanalüütik

Linna laenu- ja muude finantssuhete korraldamine. Kontsernikontode haldamine ja rahavoogude juhtimine.

736 1153

511 9220

Raekoja plats 3 IV k ruum 410

E 15-17