Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Eluruumi tagamise teenus

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Eluruumi tagamise teenus

Üldinfo

Eluruumi tagamise teenuse eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Sotsiaalteenusena on õigus eluruum saada isikul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu linnas ning kes ei ole ebapiisavate füüsiliste võimete, psüühiliste erivajaduste, sotsiaalse toimetulematuse, madala või puuduva sissetuleku ja muu vara puudumise tõttu võimeline tagama endale ja oma perekonnale eluruumi kasutamise võimalust.

Eluruumi andmise otsustab sotsiaalhoolekande komisjon, kui on tuvastatud isiku abivajadus. Otsusest teavitatakse taotlejat kirjalikult.

Teenuse saaja kohustub tasuma eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (kütte-, veevarustuse, elektrienergia-, gaasi-, maamaksu-, hoonekindlustuse, olmejäätmete veo, korterelamu haldamise jmt kulud).

Teenuse taotlemine

Teenuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskuse sotsiaaltöö spetsialistile (kontaktid leiad siit).

Avaldus  e-keskkonnas
Üldine avaldus

Eluruumi tagamise teenust osutatakse juhtumikorralduse põhimõttel. Eluruumi taotlemisel hinnatakse isiku abivajadus ja koostatakse juhtumiplaan, kuhu kantakse kõigi taotlejaga koos eluruumi kasutama asuvate isikute (perekonnaliikmete) andmed. Täisealine perekonnaliige peab enda kohta juhtumiplaani kantud andmed ja soovi eluruumi kasutada kinnitama allkirjaga.

Juhtumiplaani koostab sotsiaal- ja tervishoiuosakonna sotsiaaltöö spetsialist. Teenuse taotlemisel kohustub taotleja esitama sotsiaaltöö spetsialistile kõik teadaolevad tõesed ja täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud teenuse saamise õiguse väljaselgitamiseks (sotsiaalseadustiku üldosa seadus § 21).

 Tasu eluruumi kasutamise eest seisneb eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulude (eelkõige tasu elektri, vee, prügiveo, kütte (välja arvatud ahiküttega eluruumi puhul), elamu hoolduse, halduse, kindlustuse ja putukatõrje) eest tasumises.

Piirkonnakeskuse aadressi ja telefoninumbrid leiad siit.

Õigusaktid

Lisateave

Sotsiaaltööteenistuse peaspetsialist
Raekoja plats 3, ruum 104
Tel: 736 1309 ja 5918 1125
E 15–18
K 8–12

Viimati muudetud 10.06.2024