Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
10°

Eluruumide teenistus

Osakonna haldusalaks on reguleerida ja korraldada osakonna valitsemisel oleva linnavara valdamist, kasutamist ning käsutamist.

Linnavarade osakond
Küüni 1, 51004 Tartu
736 1292
 

Tutvustus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

  • Osakonna valitsemisel olevate eluruumide üürimise ja tasuta kasutusse andmise korraldamine, üürilepingute ning tasuta kasutamise lepingute sõlmimine.
  • Osakonna valitsemisel olevate eluruumide üürilepingute ja tasuta kasutamise lepingute arvestuse pidamine, vastavasisulise andmebaasi korrashoid.
  • Osakonna valitsemisel olevate eluruumide üürimise ja tasuta kasutusse andmisega seonduvate juriidiliste probleemide lahendamine.
  • Omandireformi õigustatud subjektile tagastatud eluruumi üürnike (nn sundüürnike) avalduste vastuvõtmine, sundüürnike arvestuse pidamine.
  • Eluruumide võõrandamise ja omandamise korraldamine.
  • Osakonna valitsemisel olevate elamute haldamine, tehnilise seisukorra kontrollimine, remondi- ja hooldustöödega seotud küsimuste lahendamine.
  • Volituse alusel linnavalitsuse esindamine kohtus ja korteriühistute koosolekutel teenistuse ülesannetega seotud valdkondades.
  • Osalemine linnavalitsuse poolt moodustatud komisjonides.
  • Teenistuse ülesannetega seotud linnavolikogu ja -valitsuse õigusaktide eelnõude koostamine.

Viimati muudetud 04.01.2017

Eluruumide teenistus

Mait Raig - teenistuse juhataja, osakonnajuhataja asetäitja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Tartu linnale kuuluvate elamute ja eluruumide haldamise korraldamine.

736 1233

505 1612

Küüni 1 I k ruum 101

E 15-18

Ülle Piirisild - vanemjurist

Eluruumide kasutamisest tekkinud võlgade menetlemine. Eluasemekomisjoni juriidiline teenindamine,eluruumide üürimisega seotud juriidiliste küsimustega tegelemine.

736 1179

5564 0721

Küüni 3 I korrus ruum 113

E 15-18, K 8-11

Jaanika Hõim - vanemspetsialist

Linna eluruumidega seonduvate küsimustega tegelemine: eluruumide arvestuse pidamine, töö vabanevate eluruumidega, eluruumidega seonduvate tehingute ja õigusaktide ettevalmistamine.

736 1176

516 6921

Küüni 5 I k ruum 114

E 15-18; K 8-11

Ene Laane - vanemspetsialist

Linna üürisuhetega seonduvate küsimustega tegelemine: üürilepingute sõlmimine, pikendamine ja lõpetamine. Korteriühistutes ja -ühisustes asuvate linnale kuuluvate eluruumide hooldus- ja kommunaalteenuste arvete kontrollimine, kooskõlastamine ja eelarve täitmise jälgimine.

736 1280

5194 5055

Küüni 5 I k ruum 114

E 15-18, T- K 8-11, N 14-17

Toomas Otsatalo - haldusspetsialist

Linnale kuuluvate elamute ja nende juurde kuuluvate kinnistute korrasoleku ja hoolduse tagamine

736 1122

5865 1335

Küüni 5 I korrus ruum 116

E 15-18, K 8-11

Mihkel Pak - haldusspetsialist

Linnale kuuluvate elamute ja nende juurde kuuluvate kinnistute korrasoleku ja hoolduse tagamine

736 1177

5866 7744

Küüni 5, I korrus, ruum 116

E 15-18 ja K 8-11