Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Enampakkumine tartu linnale kuuluva maa üürile andmiseks reklaamikandjate paigaldamiseks II

Enampakkumine tartu linnale kuuluva maa üürile andmiseks reklaamikandjate paigaldamiseks II

Riigis kehtivat eriolukorda arvestades loobub linnavalitsus enampakkumise läbiviimisest. Reklaamikandajte paigaldamiseks üürile antava maa enampakkumine korraldatakse uuesti kui olukord on stabiliseerunud.

Arhitektuuri ja ehituse osakond kuulutab välja kirjaliku enampakkumise Tartu linnale kuuluva maa üürile andmiseks reklaamikandjate paigaldamiseks. Enampakkumise ja tingimused leiate Tartu Linnavalitsuse 25.02.2020. a korraldusest nr 182 „Maa üürile andmine kirjaliku enampakkumise korras reklaamikandjate paigaldamiseks“ (korraldus nr 182).

Pakkumisi saab esitada nii kõigi korralduses nr 182 nimetatud blokkide kui ainult ühe bloki kohta tasudes tagatisraha vastavalt ühe või mitme bloki eest. Tagatisraha tuleb tasuda lisas 1 nimetatud asukohtade (plokk 2) eest 1800 eurot ning lisas 2 nimetatud asukohtade (plokk 3) eest 3600 eurot arveldusarvele nr EE882200221014740915 viitenumbriga 04111501000009 hiljemalt 03.04.2020, selgituseks märkida "Reklaamikandjate enampakkumine“.

Pakkumine tuleb esitada digiallkirjastatult 03.04.2020. a kella 15.00 Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna e-posti aadressile [email protected]. Pakkumise esitamisega seotud küsimuste korral palume pöörduda: Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna linnakujunduse spetsialist Anna-Liis Unt, [email protected], 736 1239

Pakkumuses peavad sisalduma järgmised dokumendid:

  • avaldus, milles avaldatakse soovi enampakkumisel osalemiseks linnavalitsuse esitatud tingimustel koos pakkuja nime ja kontaktandmetega, vajadusel tuleb lisada pakkuja volikiri, kui pakkumine esitatakse esindaja poolt;
  • vastavas blokis toodud asukohtadesse paigaldatavate reklaamikandjate kavand koos mõõtude ja värvilahendusega, plokis 3 nimetatud reklaamikandjate puhul lisaks tehnilised näitajad reklaamikandja nõuetele vastavuse hindamiseks;
  • pakutav üür (iga ploki osas eraldi) reklaamikandja kohta aastas ning reklaamikandjate üüri kogusumma vastavas plokis aastas

Saabunud pakkumused avatakse 06.04.2020. a.

Enampakkumine viiakse läbi Tartu linnavara eeskirja §ide 26-35 kohaselt, vt https://www.riigiteataja.ee/akt/418092018021.

Linnavalitsuse korraldus

Avaldus enampakkumisel osalemiseks

Lisa 1

Lisa 2

Viimati muudetud 20.05.2022