Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-21°
-21°

Esimees ja aseesimees

Linnavolikogu esimees

Linnavolikogu esimees korraldab volikogu tööd. Esimehe ülesanne on kutsuda kokku ja juhatada volikogu istungeid, esindada Tartu linna ja volikogu, allkirjastada volikogu poolt vastuvõetud õigusakte, jälgida arupärimistele ja avaldustele vastamist ning täita teisi talle seadusega pandud kohustusi. Esimehe äraolekul või volituste peatumisel asendab teda volikogu aseesimees.

16. novembril 2021. a valiti volikogu esimeheks Tõnis Lukas.

Tartu linna valimiskomisjoni otsus.pdf volikogu esimehe valimise tulemuste kindlakstegemise kohta.

Tartu Linnavolikogu esimehed alates detsembrist 1989:
  • Aino-Eevi Lukas (detsember 1989 – oktoober 1993)
  • Ants Veetõusme (oktoober 1993 – oktoober 1996)
  • Väino Kull (oktoober 1996 - oktoober 1999)
  • Peeter Tulviste (oktoober 1999 – november 2001)
  • Olev Raju (aprill 2007 – oktoober 2009)
  • Mihhail Lotman (30. juuni 2011 – 29. oktoober 2013)
  • Vladimir Šokman (14. aprill – 11. mai 2011, 16. aprill 2015 - 31. oktoober 2017)
  • Aadu Must (november 2001 – aprill 2007, oktoober 2009 – aprill 2011, 31. oktoober 2013 – 30. märts 2015, 7. november 2017 - 19. veebruar 2020)
  • Lemmit Kaplinski (20. veebruar 2020 - 9. november 2021)

 

Linnavolikogu aseesimees

Aseesimees asendab volikogu esimeest viimase äraolekul või volituste peatumisel ning täidab muid talle volikogu õigusaktidega pandud kohustusi.

16. novembril 2021. a valiti volikogu aseesimeheks Reno Laidre (CV).

Viimati muudetud 02.12.2021