Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Haldusreform

Küsitlus Tartu linna, Luunja valla ja Tähtvere valla ühinemisettepaneku kohta

Elektrooniline hääletamine

Küsitlus toimub 16.–18. aprillil 2017 elektrooniliselt veebikeskkonnas Volis: HÄÄLETADA SAAB SIIN!

 

Elektroonilisel küsitlusel osalemiseks on vajalik enda tuvastamine ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Elektrooniliselt saab arvamust avaldada alates 16. aprilli kella 12.00st 18. aprilli kella 20.00ni (ööpäevaringselt).

 

Infokeskuses hääletamine

 

Tartlased, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust, saavad arvamust avaldada Tartu infokeskuses (raekoja esimesel korrusel). Infokeskuses küsitlusele vastamiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument. Tartu infokeskuses saab arvamust avaldada 16.–18. aprillil igal päeval kell 12.00–20.00.

 

Kes saab hääletada?

 

Küsitlusel saab arvamust avaldada iga vähemalt 16-aastane tartlane, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Tartu linnas.

Vabariigi Valitsuse ettepanek

Vabariigi valitsus on teinud Tartu linnale, Luunja vallale ja Tähtvere vallale ettepaneku ühinemiseks ning Tartu linnavolikogul tuleb esitada arvamus ettepaneku kohta 15. maiks 2017. Haldusreformi seaduse kohaselt peab kohaliku omavalitsuse üksus pärast vabariigi valitsuse ettepaneku saamist korraldama haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta küsitluse elanike arvamuse väljaselgitamiseks.

Tartu linnavalitsus saatis volikogule arutamiseks otsuse eelnõu, milles esitatakse linna seisukoht ühinemisettepaneku kohta.

Eelnõu kohaselt nõustub Tartu linn Luunja valla ja Tähtvere vallaga ühinemisega juhul, kui see toimub valdade Tartu linnaga liitumise teel. Eelnõus esitatud tingimuste kohaselt peab Tartu linn avalik-õigusliku juriidilise isikuna säilima. Kehtima jäävad Tartu linna kõik õigusaktid ja linna sümboolika säilib. Liituvate valdade õigusaktidest jäävad liitumise järgselt kehtima need, mis on vajalikud avaliku teenuse osutamiseks ja mille osas ei ole võimalik automaatselt rakendada Tartu linna vastavaid õigusakte või mis reguleerivad vallavalitsuste hallatavate asutuste tegutsemist

Samuti jäävad kehtima Tartu linna, Luunja valla ja Tähtvere valla üldplaneeringud ning arengukavad ja eelarvestrateegiad.

Liitumise korral säilivad kõik Tartu Linnavalitsuse, Luunja Vallavalitsuse ja Tähtvere Vallavalitsuse hallatavad asutused ning nende töötajatega sõlmitud töölepinguid liitumisega seoses ei muudeta. Luunja valla ja Tähtvere valla ametiasutuste teenistujad jätkavad pärast liitumist teenistust linna ametiasutuste koosseisus. Vallavalitsuste volitused lõppevad pärast sügisel toimuvaid Tartu Linnavolikogu valimisi.

Tartu Linnavalitsus korraldab elanike küsitluse Luunja ja Tähtvere valla Tartuga liitumise kohta 16.-18. aprillil. Luunjas toimub elanike küsitlus 23.-24. aprillil. Tähtvere vallas juba toimunud küsitlusel osales 549 elanikku, kellest 450 pooldas liitumist Tartu linnaga.

Haldusreformi koduleht

Viimati muudetud 07.12.2020