Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

HEAT projekt

Tartu eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikku liikumiskeskkonda, mis arvestab kõiki liikumisviise. Eriti soositud on kergliikluse ja ühistranspordi kasutamine.

Vaata jalgrattateede kaarti

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1242 

[email protected]

HEAT projekt

projekti Heat logod.jpg

Mis?

Eesti, Soome, Läti ja Rootsi partnerite poolt läbiviidav HEAT-projekt käsitleb kergliiklejate liikumisvõimaluste parandamist strateegilise planeerimisprotsessi kaudu.
Projekti teine eesmärk on hinnata kergliiklusteede rajamise järgset kergliiklejate arvu tõusu ning kergliiklusteede kasutajate tervislikkuse ja heaolu tõusust tulenevat majanduslikku kasu.

Miks?

Oleme veendunud, et linna ja linna toimeala keskkond peab täitma ka jalgsi ja jalgrattaga liikumisega kaasnevaid tervise-, sotsiaal- ja haridusalaseid funktsioone.

Kuidas?

HEAT projekti raames on Tartu linnal kavas koostada kergliiklusteede teemaplaneering. Lähtudes projektis kasutatavast liiklejate tervislikkuse ja heaolu tõusuga kaasneva majanduskasu arvutamise meetodist hinnatakse  projekti WOODFOOTPRINT raames välja töötatud Emajõe äärset kergliiklusteed koos kergliiklussillaga üle Emajõe.

Kavas on korraldada 6 seminari, mille abil kaasatakse spetsialistid, linnaosade ja asustusüksuste (külade) seltsid, huvigrupid teemaplaneeringu koostamisse. Planeering saab valmida tihedas koostöös linnaelanike, piirkondlike ühenduste, spetsialistide ja linna vahel. 

HEAT tööriistaga koostatav majanduslik analüüs põhjendab kergliiklusteede rajamise majanduslikku kasu läbi elanikkonna tervise paranemise ja eluea pikenemise.

Kes?

Projekti konsortsium koosneb seitsmest partnerist neljast riigist:

 • Läänemere piirkonna tervislike linnade ühendus, Soome

 • Edela-Soome nõukogu - Edela-Soome säästva arengu ja energeetika teeninduskeskus (VALONIA), Soome

 • Turu rakenduskõrgkool, Soome

 • Jurmala Linnavolikogu, Läti

 • Balti Uuringute Instituut, Eesti

 • Tartu Linnavalitsus, Eesti

 • Cykelfrämjandet, Rootsi

Millal?

Projekt algas 1. aprillil 2018. a ja kestab kuni 31. märtsini 2021. a.

Projekti kaasrahastab Kesk-Läänemere programm 2014-2020.

Projekti üldine eesmärk on aidata kaasa Läänemere piirkonna linnades ja linnade toimealas tervislikumale, aktiivsemale ja kaasavale planeerimisele, kus kergliiklus on turvaline, populaarne ja vastuvõetav liikumisviis. Selle saavutamiseks töötatakse välja pilootlinnades ja Edela-Soome regioonis osalevate kergliiklusteede infrastruktuuri arendamise kontseptsioonid ja viiakse läbi katseprojektid.

Tänu piiriülesele koostööle õpivad partnerid üksteiselt, jagavad kogemusi ja toetavad üksteist oma eriteadmistega. Projekti tulemusi levitatakse Läänemere piirkonnas ja mujal.

www.heatproject.eu

Plakatikampaania

3. juunil 2020 paigaldati Tartu südalinna, Poe tänavale seitse plakatit, mis tutvustavad 3. juunil tähistatavat ÜRO jalgrattapäeva, HEAT projekti ja selle tulemusi, Tartu uut jalgrattastrateegiat ja palju muud.

 

Plakatitega saab tutvuda ka siin.

 

Plakat 1

Plakat 2

Plakat 3

Plakat 4

Plakat 5

Plakat 6

Plakat 7

 

 

Tervislik linnaplaneerimine

Ühena projekti HEAT teemadest on fookuses olnud tervislik linnaplaneerimine. Liiklusruumi arendamisel on partnerite traditsioonid ja võimalused erinevad, eesmärgid aga sisult samad.  Tervisliku linnaplaneerimise teema alla on mahtunud erinevad ideed, mis on suunatud tervisliku liikuvuse propageerimisele ja vastavate lahenduste väljatöötamisele. Toome siinjuures kokkuvõtlikult välja projekti partnerite poolt tervisliku linnaplaneerimise osas läbiviidu koos asjakohase sissejuhatusega.

Tervislik linnaplaneerimine kui teerada säästlikuma ja tervislikuma keskkonna saavutamisel

Tulemus

 • Huvigruppide kaasamise tulemusena on laiemale auditooriumile tutvustatud HEAT  tööriista ning seda on kasutatud Tartu linna jalakäijate ja jalgratturite liikumisvõimaluste parandamiseks koostatud töö koostamisel.
 • Ideekorje raames kasutasid paljud tervislike liikumisviiside sõbrad võimalust kujundada linna jalgrattateede uut skeemi ja juhtisid muuhulgas tähelepanu probleemsetele liiklussõlmedele.
 • Koostati jalgratta kasutajatele uus teedevõrgustiku skeem, mis integreeriti Tartu linna üldplaneeringusse. Töösse kaasati ka naaberomavalitsused, nii et teed kaardistati ühtse võrguna ka Tartu kontaktvööndis.
 • Koostati 13 probleemse liiklussõlme eskiislahendused.
 • Tutvuti ÜRO jalgrattapäeva  kui sündmuse korraldamisega.
 • Koostati piltlik materjal, kus on näidatud liikumisruumi kasutajad alates jalakäijatest lõpetades robotliikuriteni.
 • Covid piirangute tõttu avasime uued võimalused tervislike liikumisviiside ja planeeringute kaasamisprotsessi teavitamise kampaaniatena.
 • Kohtumised projektipartneritega aitasid paremini sünteesida võimaluste ja vajaduste omavahelistest seostest tulenevat mõistlikku tegutsemisplaani.

01.12.2020

Viimati muudetud 02.07.2021