Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Isikliku abistaja teenus

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Isikliku abistaja teenus

Üldinfo

 

Teenuse eesmärk:

  • suurendada sügava liikumis- või nägemispuude tõttu füüsilist kõrvalabi vajavate inimeste iseseisvat toimetulekut ja osalemist ühiskonnaelus;

  • vähendada sügava liikumis- või nägemispuudega inimese pereliikmete ja lähedaste hoolduskoormust ning toetada nende sõltumatust ja sotsiaalset aktiivsust, sealhulgas tööturul osalemist.

Teenuse osutamist korraldab Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond.

Isiklik abistaja on palgaline töötaja, kes abistab lepingu järgi puudega inimest füüsiliselt igapäevastes tegevustes, millega klient puude tõttu iseseisvalt toime ei tule. Isiklik abistaja lähtub oma töös iga konkreetse kliendi erivajadustest ja tööjuhistest.

Isikliku abistaja teenust Tartu linnas osutab 2022. aastal   MTÜ Händikäpp.
 

MTÜ kontaktisik:

Margit-Rosental Tustit
tel 5323 2667 ja 734 8328

e-post: iat@handikapp.ee
Teguri 26b, Tartu
 

Teenuse taotlemine

Isikliku abistaja teenuse
Taotlus
Taotlus

Isiku omaosalus teenuse eest tasumisel on 3% teenustunni maksumusest.

Teenust rahastatakse linna eelarvest. Isikliku abistaja teenuse korra järgi jaotub teenuse eest tasumine kaheks: 97% summast tasub Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond ning 3% teenuse saaja. Kliendi omaosalus isikliku abistaja teenuse eest tasumisel  on 2022. aastal  0,21 eurot teenustunni (koos käibemaksuga) eest. 

 

Isikliku abistaja saamise taotlus esitatakse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskuse  hoolekandeteenistuse  hoolekande spetsialistile. Elukohajärgse piirkonnakeskuse aadressi ja spetsialistide telefoni numbrid leiad siit.

Konkreetsele isikule osutatava teenuse vajaduse ja mahu otsustab Tartu linnavalitsuse sotsiaalhoolekandekomisjon. Otsuse tegemisel lähtub komisjon teenuse vajaduse hindamisest.

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus Tartu Linnavolikogu 16.10.2014 määrus nr 48

Isikliku abistaja teenuse osutamise kord 

 

Täiendav informatsioon

Hoolekandeteenistus:

tel 736 1306
tel 736 1305 

sto@tartu.ee

 

Elukohajärgse piirkonnakeskuse aadressi ja spetsialistide telefoni numbrid leiad siit.

Viimati muudetud 03.01.2022