Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

KLIIMA- JA ENERGIAKAVA KOOSTAMISE PROTSESS

Linnavarade osakond
Küüni 1 Tartu 51004
736 1292
 

Tartu Energia 2030 koostamise protsess

Tutvustus

Tartu Energia 2030+ ehk Tartu uus enegia- ja kliimakava (i.k. SECAP – Sustainable Energy Climate Action Plan) on oluline Tartu arengut suunav arengukava, mis valmib 2019. aasta lõpuks. Arengukava eesmärk on luua tegevuskava Tartu säästva arengu tagamiseks ja hinnata erinevate energiatarbimise- ja tõusvate tehnoloogiatega seotud trende, et suuta hinnata nende mõju mitte ainult keskkonnale ja kliimale, vaid ka Tartu arengule. Tartu ja tartlastega ühiselt loodud visioon aastaks 2030 on:

Tartu on hea energiaga targalt arenev kogukond ja roheline teerajaja.

Visiooni arvesse võttes on arengukava eesmärk:

  • hinnata uute energia-, transpordi- ja infotehnoloogiate mõju Tartu linna arengule aastani 2030;
  • sõnastada energiatarbimise regulatsioon ja sellekohased standardid;
  • uurida, kuidas uued energia-, transporditehnoloogiad ning infotehnoloogia avaldavad kasvavat mõju Tartu linna arengule;
  • jälgida üleilmset arengut Tartu kontekstis ja püüda hinnata erinevate energiaallikate tarbimist ning nende mõju keskkonnale ja planeedi kliimale;
  • koostada konkreetne tegevuskava, et vähendada CO2 emissiooni Tartus vähemalt 40% aastaks 2030;
  • tagada Tartu säästev, elujõuline ja tark areng.

Võrreldes Tartu varasema säästva energiamajanduskavaga (i.k. SEAP – Sustainable Energy Action Plan) on uus arengukava edasiarendus varasemast, vaadates kaugemale tulevikku ja seades kõrgemad säästmise ning emissiooni vähendamise eesmärgid. Loodav arengukava kasutab ulatuslikult Euroopa Liidu poolt välja töötatud SECAP metoodikat, kohandades seda Eesti ja Tartu oludele, tagades seeläbi muuhulgas tulemuste võrreldavuse teiste SECAPi linnadega.

TARTU 2030+ koostamise etapid

Secap_tegevuskava.png

Stsenaariumid ja visioon

 

Esimene samm arengukava loomise teel oli ühise visiooni paika panemine. Selle tarbeks toimusid 15. oktoobril 2018 ja 19. novembril 2018 Tartus visioonitöötoad, et teha esimesed ettevalmistused uue arengukava loomiseks.

 

Mõlemad töötoad tõid kokku üle 40 erineva valdkonna ja sektori esindaja. Foresight metoodikat kasutades loodi ja analüüsiti nelja võimalikku tulevikustsenaariumi ning sõnastati üheskoos Tartu visioon ja ambitsioonid aastaks 2030: Tartu 2030 on hea energiaga targalt arenev kogukond ja roheline teerajaja.

 

Töötubasid korraldasid SmartEnCity projektipartnerid Tartu linn, Balti Uuringute Instituut ja Tartu Regionaalne Energiaagentuur.

 

Esimese visioonitöötoa memo

Loodud stsenaariumite kokkuvõtlik tabel

Põhjalikum kokkuvõte esimest töötoast

 

Teise visioonitöötoa memo

Tartu 2030+ visiooni sõnastus

Töörühmad

Kui ühtne visioon oli sõnastatud, jätkus töö töögruppides, kuhu kogunesid vabatahtlikud eksperdid ja organisatsioonide esindajad, kes soovivad panustada energiakava koostamisse.

Töögrupid tegutsevad kuues teemavaldkonnas ja neid juhivad Tartu Regiooni Energiaagentuuri eksperdid:

Töörühm

 

Teemad

Töörühma juht

Kliimakohanemine

kliimariskid, nende hindamine ja nendega kohanemine

Antti Roose

antti.roose[at]trea.ee

Enegiamajandus

kohalike energiaallikate kasutamine ja selle mõju; ressursianalüüs; kaugkütte- ja kaugjahutusvõrk ja selle mõju; elektrivõrk ja selle mõju; gaas; veevarustus ja kanalisatsioon

Ülo Kask

ulo.kask[at]trea.ee 

Hooned

hoonete energiatarve, ehituskvaliteet ja sisekliima tagamine; hoonete mõju; Tartu linnavalitsuse omandis/eelarves olevate energiatarbijate tõhusus ja tarbimise mõju

Kalle Virkus

kalle.virkus[at]trea.ee

Andmehaldus

energiatarbimisadnmete monitoorimine, andmete kogumine ja kaughaldus

Marten Saareoks

marten.saareoks[at]trea.ee

Transport

energiakasutus transpordis ja selle mõju

Marek Muiste

marek.muiste[at]trea.ee

Valitsemine

kõrgendatud efektiivsus- ja keskkonnanõuetega hangete läbiviimine; muudatused omavalitsuse töö korralduses; ringmajandus

Neeme Kärbo

neeme.karbo[at]trea.ee

Töögrupid on liitumiseks avatud, sooviavalduse saab esitada siin  või kirjutades otse sobiva töögrupi juhile.

Strateegia tutvustamine

12. juunil toimus Tartu Energia 2030 esimeste tulemuste tutvustamine. Töörühmade juhid tutvustasid senise töö tulemusi ning lahendusi energiakava eesmärkide täitmiseks:

 

Sissejuhatus - Martin Kikas

Transport - Marek Muiste

Hooned - Kalle Virkus

Valitsemine - Neeme Kärbo

Kliimakohanemine  - Antti Roose

Energia - Martin Kikas

 

Tegevuskava tutvustamine

Arengukava tegevuskava hõlmab konkreetseid tegevusi ja ettepanekuid kõigis kuues valdkonnas, et saavutada arengukavas toodud strateegilised eesmärgid.

1. oktoobril 2019 toimus Tartu Energia 2030+ tegevuskava esmaesitlus SPARKis (Narva mnt 3, I korrus).

Ettekanded teemade kaupa:

Hooned - Kalle Virkus
Energia - Ülo Kask
Transport - Marek Muiste
Kliimakohanemine - Antti Roose
Andmed - Maarten Saareoks
Valitsemine - Neeme Kärbo

Ürituse kokkuvõte

Jäta tegevuskava kohta tagasisidet siia

Edasised sammud

Tartu Energia 2030+ arengukava valmib 2019. aasta lõpuks.

Kui arengukava on esitletud ja kinnitatud, pakub Tartu linn Tartu organisatsioonidele ja ühendustele võimaluse panustada arengukava täitmisse isiklikul tasandil: endale vabatahtlikke vastutusi ja kohustusi võttes saavad kohalikud organisatsioonid näidata üles oma poolehoidu ja toetust Tartu Energia 2030+ sätestatud eesmärkide täitmisel. Täpne toetuse andmise vorm on veel välja töötamisel.

Tartu rattaliikluse strateegia

Tartu Energia 2030+ osana on Tartu Linnavalitsus koos linnakodanike ja Tartu huvigruppidega koostanud "Tartu jalgrattaliikluse strateegilise tegevuskava" aastateks 2019 kuni 2040

Tartu jalgrattaliikluse strateegiline tegevuskava 2019-2040

 

Tartu Energia 2030+ koostamisse panustajad

Arengukava koostamises osalevad

logod.jpg

Arengukava väljatöötamist toetab Euroopa Liit:

Sumba logo with BSR.jpg1596-279-max.png
SECLogo_RZ_cmyk.jpgOptiTrans_EU_FLAG.jpg

cyclurban_logo.pngLogo EUKI_ENG_CMYK.jpg

Tagasi: Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030" avalik väljapanek

Viimati muudetud 07.12.2020