Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-7°
-7°

Kohamaksu toetus lasteaias

Kohamaksu toetus lasteaias

Üldinfo

Kohamaksutoetust makstakse koolieelses lasteasutuses ja lapsehoius koha kasutamisel lapsevanema kaetava osa hüvitamiseks.

Toetuse määramiseks arvestatakse taotlemisele eelneva kolme kuu keskmist perekonna netosissetulekut, mis peab toetuse saamiseks olema perekonnaliikme kohta väiksem kui 50% vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, mis 2021. aastal on 292 eurot (kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 2021. aastal 584 eurot).

Toetuse määr on 100% kohamaksu maksumusest.

Toetuse taotlemine

Kohamaksutoetuse taotlemine ja määramine:

  • Toetuse saamiseks tuleb pöörduda sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskusesse sotsiaaltöö spetsialisti vastuvõtule:
    1.–31. augustil – toetus määratakse perioodiks 1. september – 31. august.

  • Abi saamiseks võib avalduse esitada ka e-keskkonnas

  • Perekonna materiaalse olukorra halvenemisel või muudel mõjuvatel põhjustel võib toetust taotleda ka muul ajal, sel juhul määratakse toetus taotlemisele järgnevast kalendrikuust.

  • Kui taotluse esitaja ei ole perekonnaliige, määrab toetuse sotsiaalhoolekandekomisjon. 

  • Määratud kohamaksutoetus kantakse lasteasutuse  arvelduskontole.

Sotsiaaltööteenistuse sotsiaaltöö spetsialistide kontaktid
Elukohajärgsed piirkonnakeskused

Õigusaktid

Lisateave

Viimati muudetud 12.10.2021