Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kenno Kaldoja

ARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKOND

Kenno Kaldoja

Järelevalveteenistus ehitusjärelevalve peaspetsialist

Ehitiste kasutusloa taotluste või -teatiste menetlemine (v.a transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine raudtee, Riia tänava, Narva mnt, Raatuse tänava, Puiestee tänava, Kasarmu tänava, Jänese tänava, Roosi tänava ja linna põhjapiiri vahelisel alal. Ehitusloa ja -teatisekohustuslike ehitiste menetluste käigus energiatõhususe miinimumnõuetele (sh energiamärgiste) vastavuse kontrollimine. Kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

[email protected]

736 1278

529 3562

Küüni 3, III k, ruum 318

E 15-18; K 8.30-10.30

ametijuhend

Haridus: Bakalaureusekraad või vastav kvalifikatsioon Eriala: Maaehitus Teenistuskäik Tartu linnavalitsuses: 12.08.2013Arhitektuuri ja ehituse osakond, järelevalveteenistus, ehitusjärelevalve vanemspetsialist 01.11.2023Arhitektuuri ja ehituse osakond, järelevalveteenistus, ehitusjärelevalve peaspetsialist
Tagasi kontaktide lehele