Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kultuuriväärtuste teenistus

Osakonnas tegeletakse ehitusliku projekteerimise ja ehitusalase tegevuse koordineerimisega, kultuurimälestiste ja kultuuriväärtustega objektide kaitse ja riikliku järelevalve teostamisega ning riiklikule ehitisregistrile andmete esitamisega.

Arhitektuuri ja ehituse osakond
Küüni 5, 51004 Tartu
736 1238
 

Tutvustus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

  • Muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmine vastavalt Muinsuskaitseametiga sõlmitud halduslepingule;
  • miljööväärtusega hoonestusalade ja kultuuriväärtuslike linnastruktuuride uurimise, säilitamise ja eksponeerimine korraldamine;
  • muinsuskaitseala ja mälestiste ning miljööväärtusega hoonestusalade ehitiste planeeringute ja ehitusprojektide kooskõlastamine;
  • arheoloogilise miljööpiirkonna alal säilinud ajaloolise väärtusega kultuurkihi kaitse ja uurimise korraldamine;
  • Tartu linna kultuuriväärtusega asjade ja mälestiste registri pidamine;
  • restaureerimistoetuste taotluste menetlemine ja toetuste andmine linnavalitsuse kehtestatud korras;
  • Tartu linna muinsuskaitse komisjoni töö korraldamine;
  • koostöö korraldamine Muinsuskaitseametiga.

Viimati muudetud 02.01.2017

Kultuuriväärtuste teenistus

Romeo Metsallik - juhataja

Kultuuriväärtuste teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Arheoloogiamälestiste kaitse ja järelevalve; kultuurimälestiste registri pidamine. Miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse ja järelevalve teostamine (Supilinna, Tähtvere, Toometaguse, Tähtvere mõisa, Peetri ja Ujula tänava piirkonnas ja ajalooliste militaarhoonete osas)

736 1250

522 5816

Küüni 5 III k ruum 322

E 15-18; K 8-10

Egle Tamm - kultuuriväärtuste vanemspetsialist

Arhitektuuri- ja ajaloomälestiste kaitse ja järelevalve

736 1326

580 03749

Küüni 5 III k, ruum 320

E 15-18, K 8-10

Brita Karin Arnover - kultuuriväärtuste vanemspetsialist

Miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse ja järelevalve (Karlova, Tammelinna, Maarjamõisa, Aleksandri tn, Kastani tn, Filosoofi tn, Jaama tn ja Puiestee tn piirkonnas) teostamine, restaureerimistoetuste andmise korraldamine vastavalt restaureerimistoetuse andmise korrale ja järelevalve teostamine restaureerimistööde teostamise üle

736 1317

-

Küüni 5 III k ruum 320

E 15-18, K 8-10