Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Lapsevanema kulud

Lapsevanema kulud

Toidukulud

Lapsevanem tasub lapse toidukulu kolme söögikorra – hommikusöögi, lõunasöögi ja õhtuoote eest. Toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteasutuse hoolekogu ja kinnitab direktor.

Kui laps puudub, tuleb lasteasutust sellest teavitada hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 15.00-ks. Kui lapsevanem ei teavita lapse puudumisest õigel ajal, tuleb tasuda puudutud päeva hommikusöögi eest.

Tartu linna majanduslikult vähekindlustatud peredel on võimalik saada toitlustamise toetust.


Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis 

Juhend lasteasutustes ja müügiautomaatides pakutava toidu kohta 

Lasteaia kohatasu

Alates 01. jaanuarist 2023  moodustab Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste  rahastamisel lapsevanema poolt kaetav osa (edaspidi kohatasu) ühes kuus ühe lapse kohta 81 eurot.

Lasteaia kohatasu on  alates 01.01.2023 ühes kuus ühe lapse kohta 81 eurot.

Lasteaiakohatasu vabastus
Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Basseini kasutamise kuutasu

Lasteasutustes, kus on bassein, saavad lapsed ujumisõpetust lapsevanema kirjaliku sooviavalduse alusel.

Alates 01.01.2023 on basseini kuutasu Tripsiku lasteaia Triinu ja Taavi maja lastele (ujumistunnid 2x nädalas) 5 EUR/kuu. Kui ühest perest osaleb ujumisõpetuses kaks või enam last, tuleb ujumisõpetuse eest tasuda ainult esimese lapse eest, teiste laste jaoks on ujumisõpetus tasuta. Tripsiku lasteaia Sipsiku maja lastele (ujumistunnid 1x nädalas) on basseini kuutasu 2,50 EUR/kuu

ning lasteaias Pääsupesa kuutasu 3,50 eurot.

Huvitegevuse osalustasu

Üldjuhul korraldavad lasteasutustes huvitegevust mittetulundusühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad, kes määravad ka osalustasu. Kui huvitegevust korraldab lasteasutus ise, siis kehtestab osalustasu Tartu linnavalitsuse haridusosakond oma korraldusega.

Viimati muudetud 02.01.2024