Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Liikuvusuuring

Tartu ja selle lähiümbruse liikuvusuuring 2018

Hea tartlane ja Tartu lähiümbruse elanik!

Liikuvusuuring on lõppenud ja küsitlusele enam vastata ei saa.
Täname kõiki vastanuid!

Ootame Sind andma oma panuse Tartu ja selle lähiümbruse liikuvusuuringusse!

Soovitav on kasutada veebilehitsejat Chrome.

Uuringuga seotud küsimusi ja ettepanekuid ootame e-posti aadressile [email protected]. Uuringule saab vastata kuni 23. septembrini k.a.

Foto: Heikki Leis
Foto: Heikki Leis

Milleks liikumisviiside uuring vajalik on?

Eesti ja Tartu linna transpordipoliitika eesmärk on tagada kättesaadavad, mugavad, ohutud ja jätkusuutlikud liikumisvõimalused inimestele ja ettevõtetele. Kvaliteetne taristu ja hästi toimiv transpordisüsteem on igapäevaelu toimimiseks hädavajalik. Uuringu sihiks on anda ülevaade sellest, millised tegurid mõjutavad Tartu linna elanike liikumisviiside valikuid ja valmisolekut kasutada säästvaid transpordilahendusi.

Uuringus osaledes on ka Sinul võimalik kujundatavates lahendustes lähtuvalt oma liikumiseelistustest kaasa rääkida!

Et öelda Teile antud panuse eest aitäh, loosib Tartu Linnavalitsus igal nädalal kõikide uuringus osalejate vahel välja erinevaid meeneid: Valdur Mikita raamatud „Tartu tähestik ehk Tarto maine ja taevane trükis“, Tartu logoga spordikotid, termosed ja veepudelid.

Seni on tänukingituse võitnud järgmised vastajad (nendega võetakse ka personaaalselt ühendust):

Kersti T. (võitis spordikoti)
Urmas O. (võitis termose)
Marika O. (võitis veepudeli)
Sandra K. (võitis spordikoti)
Liina K. (võitis termose)
Silver K. (võitis veepudel)
Aino N. (võitis spordikoti)
Jaano M. (võitis termose)
Laura L. (võitis veepudeli)

Mis on liikuvusuuringu eesmärk ja sisu?

Uuringus palutakse osaleda Tartu linna ja selle lähiümbruse elanikel, sh Ülenurme, Vahi, Kõrveküla, Veibri, Lohkva, Soinaste, Lemmatsi, Räni, Rõõmu, Tila, Tõrvandi elanikel. Uuringu sihiks on anda mitmekülgsed vastused elanike liikumisviiside ja nende valikute kohta, aidates seeläbi kaasa liikuvusteenuste ning säästvate liikumisviiside arendamisele. Uuringuga kogutakse informatsiooni transpordilahenduste planeerimiseks Tartu linnas ja selle lähiümbruses eesmärgiga saada ülevaade senistest liikumisharjumustest ning seda mõjutavatest teguritest.

Soovi korral kontrolli kaardilt, kas Sinu elukoht kuulub uuritavasse piirkonda: http://arcg.is/1y51qm.

Kuidas käib küsimustikule vastamine?

Tegemist on kahe-osalise veebipõhise uuringuga, mis koosneb ankeetküsitlusest ning täiendavast interaktiivsest kaardirakenduse küsitlusest. Täitmine on tehtud vastajale lihtsaks läbi valikuvastuste ning vastuste avanemise lähtuvalt valitud vastusevariantidest, st sõltuvalt valitus vastustest avanevad ka järgnevad küsimused. Seetõttu on oluline vastata küsimustikus toodud küsimustele järjest. Oluline on panna tähele, et kõigepealt tuleks täita ära online-küsitlus ning seejärel märkida oma valikud kaardirakendusele. Täpsed vastamise juhtnöörid on toodud ankeedi ja kaardirakenduse sissejuhatusena, mistõttu peaks vastamiseks klikkama lahti vaid käesoleva uudise päises olevad uuringu lingid.

Mille kohta uuringus küsitakse?

Ankeetküsitlus koosneb neljast suuremast osast:

  1. Taustainfo vastaja leibkonna kohta.
  2. Üldine liikumisinfo ja sellega rahulolu.
  3. Valmisolek planeeritavateks muudatusteks.
  4. Vastaja eilse päeva liikumised.

Vastaja eilse päeva liikumised on ka see uuringu osa, mille osas palutakse peale uuringu ankeetküsitluse osa täitmist teha vastavad märkmed ka kaardirakenduses.

Juhul kui vastaja leibkonnas on lapsi vanuses 7-14 aastat, palutakse ankeetküsitluse osas täita ka lapse ankeet, mis on võrreldes ankeedi muu osaga kõige lühem osa. Ka lapse eilsed liikumised palutakse hiljem kaardile märkida.

Keda kaasatakse?

Uuringu raames kogutakse andmeid vähemalt 1000-lt üle 15-aastaste Tartu ja Tartu lähiümbruse elanikelt. Leibkonnas küsitletakse üldjuhul ühte leibkonna liiget, v.a. 7-14-aastaste lastega leibkondades, kus kogutakse liikumispäeviku andmed vastavas vanuses laste liikumiste kohta täiskasvanud küsitluses osalejalt. Uuringus osalemine on anonüümne.

Mobiilirakendus inimeste liikumisviiside uurimiseks

Paralleelselt liikuvusuuringuga on käivitunud teinegi projekt, mis kogub infot tartlaste liikumisviiside kohta.

Tartu alustas koostöös Soome ettevõttega Moprim pilootprojekti, millega hakatakse mobiilirakenduse abil koguma andmeid kasutajate liikumisviiside kohta.

Pilootprojekti eesmärgiks on ühelt poolt katsetada soomlaste välja töötatud mobiilirakendust ja teiselt poolt koguda andmeid inimeste liikumisviiside kohta Tartu linnas. Kogutud andmed on anonüümsed.

Pilootprojekti rakendus on loodud Android  operatsioonisüsteemi kasutatavate telefonide jaoks ja see on alla laaditav Google Play kaudu. Rakenduse nimi on Moprim Tartu Test. Rakenduse kasutusjuhend.
 
Saadud tulemused analüüsitakse ja oktoobri lõpuks koostatakse kokkuvõte, mis avaldatakse ka linna kodulehel.

Kogutud andmeid kasutatakse edaspidi Tartu ühistranspordi arendamisel ja liikluskorralduse kavandamisel. Kui pilootprojekt osutub edukaks, siis kavatsetakse mobiilirakendust kasutada liikuvusandmestiku kogumiseks ka edaspidi.
 
Lisainfo: linnamajanduse osakonna projektijuht Jaanus Tamm, [email protected], tel 5850 6742.

Viimati muudetud 07.12.2020