Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
13°

Uus bussiliinivõrk

Tartu eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikku liikumiskeskkonda, mis arvestab kõiki liikumisviise. Eriti soositakse kergliikluse ja ühistranspordi kasutamist.

Linnamajanduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1270
 

Tartu liinivõrk alates 1. juulist 2019

Liinivõrgu lõppversioon

2019. aasta 1. juulist läheb Tartu linn üle täielikult uuele bussiliinivõrgule, mis erineb oluliselt senisest liinivõrgust nii marsruutide, liinide arvu kui ka väljumiste sageduse poolest. Liinidele tulevad  ka uued gaasibussid.

Tartlasi said muudatuste planeerimisel kaasa rääkida septembris ja oktoobris 2018 toimunud avalikel aruteludel. Tagasisidet sai anda nii spetsiaalselt loodud kaardirakenduse kaudu kui ka avalikel aruteludel linnaosades (täpsemalt vaata siit).  Kokku tegid tartlased üle 1300 ettepaneku. Täname kõiki aktiivse kaasamõtlemise ning sisukate ettepanekute eest! Uues liinivõrgu versioonis on esitatud ettepanekuid suurel määral arvestatud.

Suuremad muudatused võrreldes algse ettepanekuga

 • Vastu tulles väga paljude linlaste soovidele säilitatakse uues liinivõrgus praegune bussiliin nr 6, mis loob ühenduse Tammelinna, Karlova, Kesklinna ja Zoomeedikumiga. Sama bussiliin lahendab ka Variku kooli piirkonna õpilaste kooli mineku ja Tartu Waldorfgümnaasiumi õpilaste kooli mineku.
 • Avalikel aruteludel toodi väga olulise probleemina välja ühendus Ihaste linnaosaga. Selle lahendusena loodi uus ühendus mööda Ihaste teed, mis tagab kiire võimaluse Ihaste ja kesklinna vahel liikumiseks. Mõeldes Ihastes elavate kooliõpilaste liikumisele, lisatakse liinivõrku uus bussiliin, mis sõidab Annelinna ja Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ning Kivilinna kooli juurde ning millega saab sõita A. Le Coq Spordihoone juurde.
 • Esialgse kavandi puhul oli probleemiks ka ühendused Kvissentali linnaosaga. Kvissentali linnaosast hakkab sõitma kaks bussi, üks Annelinna suunas ja teine kesklinna suunas ning mõlema bussiliiniga on õpilastel võimalik minna Raatuse kooli.
 • Avalikel aruteludel tõstatati ka probleem Võidu silla liiga suurest koormusest, kuna enamik busse oleks ületanud Võidu silda. Liinivõrgu lõppversioonis hajutati busside ülesõitu üle Emajõe: nüüd hakkavad viis bussiliini üle Sõpruse silla, viis liini üle Võidu silla, üks üle Vabadussilla ja üks bussiliini üle Ihaste silla.
 • Avalikel aruteludel juhiti ka tähelepanu ühendusvõimalustele paljude oluliste asutustega. Nii sõidab uuendatud plaani järgi Maarjamõisa juurde neli bussiliini esialgselt kavandatud kahe liini asemel. Avaturu juurde läheb kolm bussiliini, esialgselt kavandatud ühe bussi asemel.
 • Luuakse ka uus ringliin, mis läbib kõiki tähtsamaid huvipunkte. Ilma ümberistumiseta on võimalik jõuda Lõunakeskusesse, Maarjamõisasse, raudteejaama, kesklinna, avaturule, Haigekassasse, Kutsehariduskeskusesse (Põllu tn), Anne sauna, Eedenisse, Annelinna Keskusesse.
 • Olulise muudatusena loodi veel üks bussiliin üle Betooni tänava raudteeülesõidu, millega saavad Tähtvere linnaosas elavad lapsed Veeriku kooli.
 • Supilinna linnaosas hakkab buss sõitma mööda Oa tänavat, mitte esialgu kavandatud Emajõe tänavat mööda.
 • Palju tunti muret ka ööliinide kadumise pärast, kuid pärast analüüsi otsustati praegused ööliinid endisel kujul säilitada.

1. juulist hakkab Tartus liinidel sõitma 13 bussiliini, lisaks kaks ööliini.

Liinivõrgu kaart (v.a ringliin 9/9a, mis on eraldi kaardil, ning ööliinid, mis ei muutu)

Ringliin 9/9a (n-ö aeglane liin, mis on mõeldud neile, kellel on oluline sõita võimalikult lähedale, aga sõiduaeg ei ole nii oluline. Bussid siin liinil liiguvad samal marsruudil, üks ühte- ja teine teistpidi).

Busside intervallid

Muudatuste eesmärgid

 • Väiksem arv bussiliine, mis on omavahel paremini ühendatud ja sagedasema sõiduintervalliga.
 • Ringliinide vähendamine ja nende vahetamine edasi-tagasi liikuvate pendelliinide vastu muudab liinivõrgu bussisõitjale arusaadavamaks.
 • Ühtlase teenindussagedusega sõiduplaanid tagavad, et sarnastel marsruutidel sõitvad bussid ei saabuks peatusesse samaaegselt.
 • Igast peatusest peaks maksimaalselt ühe ümberistumisega jõudma võimalikult paljudesse sihtkohtadesse.

Tartu tulevase liinivõrgu loomise aluseks on Soome firma WSP Finland OY ja Eesti ettevõtte Positiumi koostööna valminud ühistranspordi liinivõrgu modelleerimise töö, milles kasutati erinevaid andmestikke (bussikaardi valideerimisandmed, linnaelanike fookusgrupiaruteludes kogutud sisend, mobiilpositsioneerimise jm andmed). Muudatustega sooviti luua kasutajasõbralikum ja reisijate reaalsetel vajadustel põhinev bussiliinivõrk. Bussiliinide planeerimisel arvestati ka loodava rattaringluse süsteemiga, mis integreeritakse linna ühistranspordiga. Loe lähemalt liinivõrgu analüüsi kohta.

Liinivõrgu avalik arutelu

September-oktoober 2018

Avalikud arutelud uue liinivõrgu üle toimusid septembris ja oktoobris 2018. Kaasa sai rääkida viiel arutelul, samuti sai tagasisidet anda vanu ja uusi liine võrdleva kaardirakenduse abil ning kirja teel. Esialgne ettepanek uue liinivõrgu osas.

Arutelud toimusid järgmiselt:

 • Kruusamäe, Raadi, Ülejõe, Kvissentali linnaosade elanikele – 11. septembril kell 17.30 Raatuse koolis (Raatuse tn 88 saalis).
 • Karlova, Tammelinna, Veeriku, Ränilinna ja Maarjamõisa elanikele – 12. septembril kell 17.30 Tamme koolis (Tamme pst 24A saalis).
 • Variku, Jalaka ja Ropka elanikele – 21. septembril  kell 17.30 Tartu Kutsehariduskeskuses (Kopli tn 1 saalis).
 • Tähtvere, Kesklinna, Supilinna, Toometaguse ja Vaksali elanikele – 25. septembril kell 17.30 Kesklinna koolis (Kroonuaia tn 7a saalis).
 • Jaamamõisa, Annelinna ja Ihaste elanikele – 26. septembril kell 17.30 Kivilinna koolis (Kaunase pst 71 saalis).

Eraldi toimusid arutelud koolijuhtide, vaegnägijate, eakatega.

Kaardirakendus

Valmis kaardirakendus, millega sai võrrelda kehtivaid sõiduplaane planeeritavatega ning anda tagasisidet liinivõrgu ja sõidugraafikute planeerimisel. Kaardirakenduses sai teekonna planeerimiseks sisestada lähtekoha ja sihtkoha, sõiduaja ning saada vastusena teekonnainfot. Sealjuures kuvati kasutajale, milline on teekond ja sõiduaeg praeguse ning planeeritava liinivõrgu puhul. Saadud tulemuse kohta sai anda tagasisidet.

Septembris saadeti tartlaste postkastidesse muudatusi kajastavad flaierid
Septembris saadeti tartlaste postkastidesse muudatusi kajastavad flaierid
Arutelu Raatuse koolis
Arutelu Raatuse koolis

Korduma kippuvad küsimused

Küsimus: Milleks oli vaja kõike muutma hakata, kõik oli ju niigi hästi?
Vastus: Muudatuste eesmärk on mugavam ja reaalsel vajadusel põhinev ühistranspordi liinivõrk, mis erineb oluliselt senisest liinivõrgust nii marsruutide, liinide arvu kui ka sõidugraafikute tiheduse poolest. Eesmärk on ka muuta liinivõrk lihtsamaks ja arusaadavamaks ning suurendada ühistranspordi kasutajate hulka.
 
K: Millal need muudatused kehtima hakkavad?
V: Muudatused hakkavad kehtima 1. juulist 2019.

K: Kas ringliinid kaovad kõik ära ja bussid hakkavad sõitma edasi-tagasi?
V: Ringliinide arvu vähendamine (jääb üks ringliin) ja nende vahetamine pendelliinide vastu loob lihtsama liinivõrgu. Uus liinivõrk on kavandatud nii, et võimalik oleks maksimaalselt ühe ümberistumisega jõuda võimalikult paljudesse sihtkohtadesse. Samuti  võimaldavad pendelliinid pakkuda lühemaid intervalle, st bussid liiguvad peatustes sagedamini.

K: Kas pärast uuele liinivõrgule üleminekut ei näe me enam bussipeatustest üksteise järel väljuvaid busse?
V: See peaks tõesti märgatavalt vähenema. Sarnaseid põhimarsruute teenindavad bussid ei saabu  enam peatusesse samaaegselt.

K: Kui kaua peab keskmiselt nt  ühes Annelinna peatuses bussi ootama, kui suured intervallid tulevad?
Kavandatava liinivõrgu järgi liigub buss Annelinnast kesklinna suunas umbes iga 8 minuti järel.

K: Milliste busside marsruudid jäävad samaks?
Kõige populaarsemad liinid 1, 4 ja 6 jäävad ka uues liinivõrgus täpselt samaks. Lisaks säilivad senised ööliinid.

K: Kuidas jõuab kogu see info pensionärist bussisõitjani, kes arvutit ei kasuta?
V: Otsepostituse teel jõuab info iga linlase postkasti. Lisaks saab infot meedia vahendusel ning linnavalitsuse infokeskusest.

K: Kas muutuvad ka peatuste asukohad? Kui paljudel?
Plaanis on mõned peatused juurde luua. Täpsem info selgub aprillis.

K: Kas linn tahab uue bussiveo korraldusega ühistranspordilt raha kokku hoida?
V: Linna eesmärk ei ole seoses kavandatava liinivõrguga raha kokku hoida, soovime vastavalt rahalistele võimalustele pakkuda mugavat ja reaalsel vajadusel põhinevat ühistransporti. Kavandatav liinivõrk on võrreldes praeguse liinivõrguga enamvähem sama maksumusega.

K: Miks ei ole liinivõrgu planeerimisel arvestatud endise Tähtvere vallaga, mis on nüüd Tartu linna osa?
V: Endises Tähtvere vallas kehtib veel kuni 2022. aasta lõpuni  leping praeguse bussiettevõttega, mida korraldab Tartumaa Ühistranspordikeskus. Seetõttu ei sisalda uus Tartu bussiliiniveo leping ka endise Tähtvere valla piirkonna bussiliiklust. Alles lepingu lõppemise järel saab Tartu linn selle piirkonna bussiliinivõrku lisada.

K: Milliste andmete või info põhjal see uus liinivõrk kujundati?
V: Uue liinivõrgu loomise aluseks on Soome firma WSP Finland OY ja Eesti ettevõtte Positiumi ühistöös valminud liinivõrgu modelleerimise töö. Lisaks mobiilpositsioneerimise  ja elektroonilise bussikaardi jm andmetele kasutati ka linlastelt saadud tagasisidet. Eelmise aasta suvel koguti erinevatelt huvigruppidelt fookusgrupiintervjuudes ning küsitlusuuringutes sisendit Tartu ühistranspordi visiooni loomiseks, mida samuti uue liinivõrgu planeerijad oma töös kasutasid.

Uus vedaja ja uued bussid

1. juulist 2019 teenindab Tartu bussiliine AS GoBus

Tartu linn sõlmis 24. jaanuaril 2018  bussihanke võitja ASiga GoBus lepingu, mille alusel 1. juulist 2019 hakkavad Tartu linnaliine teenindama 64 uut gaasibussi.

Tartu kuulutas välja riigihanke Tartu linna avaliku bussiliiniveo teenuse osutaja leidmiseks  2016. aasta 1. detsembril. Ettevalmistused uueks bussihankeks algasid juba aasta varem, mil linn kutsus kokku erinevate huvigruppide esindajatest koosneva töörühma, kes kaasati uue hanke tehniliste ja kvaliteeditingimuste väljatöötamisse. Hanketingimuste keskmes olid teenuse kvaliteedi, sõidumugavuse ja keskkonnahoiuga seotud küsimused ning nende kohaselt peavad kõik linnaliinidel sõitvat 64 bussi olema uued ja kasutama mootorikütusena metaangaasi. Bussid peavad olema madalapõhjalised ning neis peab olema ratastooli või lapsevankriga sisenemise võimalus.

Hankel osalenud kaheksast bussifirmast esitas soodsaima pakkumuse AS GoBus, kes pakkus liiniveo arvestuslikuks aastahinnaks 6,6 miljonit eurot.  Senise vedaja AS-ga Sebe lõpeb leping 2019. aasta 30. juunil.

Uutel bussidel on ka uus ühtne kujundus, mille autoriks on Tartu Kõrgema Kunstikooli meedia- ja reklaamikunsti osakonna tudeng Karilin Tõnisoja.  Parima kavandi valisid linlased ja žürii 2016. aastal välja kuue Tartu Kõrgema Kunstikooli väljapakutud kavandi hulgast.

Bussikujundus
Bussikujundus

Viimati muudetud 24.05.2019