Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Müra

Keskkonnamüra vähendamise tegevuskava 2024-2028

Avalik väljapanek

Tartu linn on koostamas uut müra vähendamise arengukava. Tegevuskava oli avalikustamisel 19. veebruarist kuni 31. märtsini ja sellega saab tutvuda siin.

Keskkonnamüra vähendamise tegevuskava 2024-2028

Keskkonnamüra vähendamise tegevuskava on koostatud aastateks 2024-2028 ja see põhineb 2022. aastal valminud Tartu linna välisõhu strateegilisel mürakaardil. 

Kava analüüsib praegust olukorda ja pakub välja erinevaid võimalusi, kuidas keskkonnamüra linnas vähendada. Uuel perioodil on prioriteediks liiklusest tekitatud müra vähendamine eelkõige seal, kus müra ning sellest mõjutatud inimeste arv on kõige suurem. Liiklusmüraga on enim probleeme Riia tänaval, Narva maanteel ja Puiestee tänaval. Soovitatust kõrgema mürataseme piirkonnas elab aga palju tartlasi, mistõttu tuleb müra vähendada kogu linnas, mitte ainult üksikutes kohtades.

Liiklusmüra vähendamiseks plaanib linn alandada mitmetel tänavatel autode piirkiirust, rahustada liiklust tänavadisainiga ja hajutada liiklust tänavate vahel laiali. 

Kõige kõrgemad müranäitajad on Tartus küll raudteekoridoris, kuid raudtee vahetus läheduses elab üsna vähe inimesi ja suurtesse elamupiirkondadesse jõuab raudteemüra vähem.

Lisaks müra vähendamisele tegeletakse ka vaiksete piirkondade loomise ja olemasolevate säilitamisega. Vaiksete alade puhul on oluline nende olemasolu igas linnaosas, et inimesel oleks alati mõni vaikne ala kodust jalutuskäigu kaugusel.

Lisainfo: linnamajanduse osakonna keskkonnateenistuse keskkonnaspetsialist Maarja Aedviir, tel 736 1052, [email protected]

Tartu linna mürakaart koos vaiksete aladega
Tartu linna mürakaart koos vaiksete aladega

Kehtiv tegevuskava ja mürakaart

Keskkonnamüra on saanud linna loomulikuks osaks, kuid pidev kõrge müra on ebameeldiv ja ka tervist kahjustav. Selleks, et Tartus oleks kõigil võimalikult hea elada, tegeleb linn müra vähendamisega ja vaiksete alade loomisega.

Linnal on koostatud keskkonnamüra vähendamise tegevuskava on arengudokument, mis kirjeldab meetmeid, mida erinevatel osapooltel on võimalik rakendada keskkonnamüra tekke ja leviku vähendamiseks Tartu linnas. Tegevuskava eesmärk on leida optimaalseid meetmeid, vältida, ennetada ja vähendada keskkonnamüraga kokkupuutumisest tingitud kahjulikke mõjusid ja selle häirivat mõju piirkondades, kus müra mõju elanikele on suur ning kus on korraga võimalik leevendada suurema hulga elanike müraprobleemi. Samuti on tegevuskava eesmärgiks rakendada vaiksete alade kaitset. Juhime tähelepanu, et tegevuskavas ei määrata konkreetseid tegevusi üksikobjektide müraolukorra parandamiseks vaid sellega seatakse tegevused ja eesmärgid laiemalt. Tegevuskava vaadatakse üle vähemalt iga viie aasta tagant pärast valmimise kuupäeva. Kui olemasolev müraolukord on põhjalikult muutunud, tehakse tegevuskavasse muudatused.

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023

Välisõhu strateegiline mürakaart on kaart, mille abil antakse üldhinnang Tartu linna tiheasustusala mürataseme kohta või antakse üldprognoos selle piirkonna mürataseme kohta. Välisõhu strateegiline mürakaart on müra vähendamise tegevuskava aluseks.

Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaart 2017 

Tartu linna välisõhu strateegiline mürakaart 2022

Mürakaardid on mugavalt kättesaadavad ka Maa-ameti kaardirakendusest.

 

Tartu linn saab tegeleda müra tekkepõhjuste vähendamisega, kuid müraga seonduvate kaebustega saab pöörduda Terviseameti või politsei poole, kes saavad reageerida probleemile kiirelt ja nõuda häiringu lõpetamist.

Viimati muudetud 05.04.2024