Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Maakorraldus- ja geodeesiateenistus

Osakonnas tegeletakse ehitusliku projekteerimise ja ehitusalase tegevuse koordineerimisega, kultuurimälestiste ja kultuuriväärtustega objektide kaitse ja riikliku järelevalve teostamisega ning riiklikule ehitisregistrile andmete esitamisega.

Arhitektuuri ja ehituse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1238

Vastuvõtuajad: E 15–18, K 8.30–10.30
 

Maakorraldus- ja geodeesiateenistus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

  • Omandireformi lõpuleviimiseks eeltoimingute tegemine
  • Maakorralduse läbiviimine
  • Isikliku kasutusõiguse, servituudi, sundvalduse ja teiste piiratud asjaõiguste seadmise korraldamine
  • Linna ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maa ja asjaõiguste omandamise toimingud
  • Kinnisasja sihtotstarvete määramine ja muutmine
  • Maamaksu andmetega tegelemine
  • Tartu kohaliku geodeetilise võrguga seotud geodeetiliste tööde korraldamine ning järelevalve
  • Tartu geomõõdistuste infosüsteemi (Geoarhiiv) pidamine, lähteandmete- ja materjalide väljastamine
  • Kohanimekorraldus ja aadressitoimingute (koha-aadressi määramine ja muutmine) läbiviimine
  • Osakonna geoinfosüsteemide arendamine, administreerimine, osakonna nõustamine valdkonda puudutavas osas

Viimati muudetud 01.03.2024

Maakorraldus- ja geodeesiateenistus

Sandra Simson - juhataja

Maakorraldus- ja geodeesiateenistuse töö koordineerimine, juhtimine ning teenistusele pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja tähtaegse täitmise tagamine

736 1240

5855 5457

Raekoja plats 3, III k, ruum 306

E 15-18; K 8.30-10.30

Taavi Pedaja - geodeesia peaspetsialist

Tartu kohaliku geodeetilise võrguga seotud geodeetiliste tööde korraldamine ning järelevalve. Kohanimekorraldus ja aadressitoimingute (koha-aadressi määramine ja muutmine) läbiviimine.

736 1246

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 307

E 15-18; K 8.30-10.30

Riho Sulp - maamaksu peaspetsialist

Maamaksu andmetega tegelemine, kinnisasja sihtotstarvete määramine ja muutmine.

736 1257

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 310

E 15-18; K 8.30-10.30

Jaan Ainelo - geomaatika vanemspetsialist

Osakonna tööks vajalike geoinfosüsteemide väljatöötamine ja arendamine ning osakonna nõustamine valdkonda puudutavas osas.

736 1113

511 8678

Raekoja plats 3, III k, ruum 307

E 15-18; K 8.30-10.30

Riina Jaani - maakorralduse vanemspetsialist

Maakorraldustoimingute läbiviimine, isikliku kasutusõiguse, servituudi, sundvalduse ja teiste piiratud asjaõiguste seadmise korraldamine.

736 1189

528 5152

Raekoja plats 3, III k, ruum 310

E 15-18; K 8.30-10.30

Karina Valdas - andmehalduse spetsialist

Arhitektuuri ja ehituse osakonnaga seotud linna geoinfosüsteemi arendamine ja administreerimine, ruumianalüüside ja teemakaartide koostamine.

736 1236

5301 2293

Raekoja plats 3, III k ruum 307

E 15-18; K 8.30-10.30

Marju Kiisla - geodeesia spetsialist

Tartu geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiiv) pidamine.

736 1228

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 307

E 15-18; K 8.30-10.30

Jelena Lindmäe - kinnistusspetsialist

Omandireformi lõpuleviimiseks maa erastamise, munitsipaliseerimise, korteriomandi seadmise, maa riigi omandisse jätmise ja riigimaale hoonestusõiguse seadmise eeltoimingute tegemine ning iseseisva kasutusvõimaluseta maast maareformi käigus kinnisasjale juurdelõike tegemine. Sundvalduse seadmise korraldamine.

736 1180

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 310

E 15-18; K 8.30-10.30