Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
15°

Maakorraldusteenistus

Osakonna haldusalaks on territoriaalse planeerimise korraldamine ja planeeringute koostamine ning järelevalve planeeringute rakendamise üle, linna arengustrateegia ja arengukavade koostamise koordineerimine, linna tehnilise infrastruktuuri arendamise koordineerimine, maakorralduslike ja geodeetiliste tööde tegemise korraldamine.

Raekoja plats 3, 51003 Tartu
III korrus, ruum 307
Kontaktid

lpmko@raad.tartu.ee
 

Maakorraldusteenistus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

  • Omandireformi lõpuleviimiseks maa erastamise, munitsipaliseerimise, korteriomandi seadmise, maa riigi omandisse jätmise, riigimaale hoonestusõiguse seadmise eeltoimingud ning maa tagastamise ja kompenseerimise korraldamine.
  • Katastriüksuste moodustamise korraldamine, sh mõõdistamise ja plaani- või kaardimaterjali alusel.
  • Linna maale piiratud asjaõiguste seadmise korraldamine.
  • Linna ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maa ja asjaõiguste omandamise toimingud.
  • Maakorralduslikud toimingud maareformi läbinud maal (kinnistute ühendamised, jagamised, piiride muutmised).

Viimati muudetud 04.01.2017

Maakorraldusteenistus

Riina Jaani - juhataja-maakorraldaja

Maakorralduslike toimingute (piiride muutmised, kinnistute liitmised ja jagamised) läbiviimine; servituutide seadmine munitsipaalmaadele; munitsipaalmaadega seotud küsimustega tegelemine

736 1189

528 5152

Raekoja plats 3 III k ruum 307

E 15-18, K 8-10

Jelena Lindmäe - maakorraldaja

Tegtelemine maade riigi omandisse jätmise, munitsipaliseerimise, erastamise, riigimaale ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmise ja tehnovõrgu omaniku kasuks isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud küsimustega.

736 1180

-

Raekoja plats 3 III k ruum 307

E 15-18, K 8-10

Pille Toom - maakorraldaja

Tehnovõrkude püstitamisega seotud kasutusõiguste ja sundvalduse seadmise korraldamine, munitsipaalmaadega seotud küsimustega tegelemine, maade arvestuse programmi MAAKORR andmete lisamine, parandamine või kustutamine, üldplaneeringus maa- ja veealade üldiste ehitus- ning kasutustingimuste määramine ja täpsustamine.

736 1456

-

Raekoja plats 3 III k ruum 302

-

Sandra Simson - maakorraldaja

Tehnovõrkude püstitamisega seotud kasutusõiguste ja sundvalduse seadmise korraldamine, munitsipaalmaadega seotud küsimustega tegelemine, maade arvestuse programmi MAAKORR andmete lisamine, parandamine või kustutamine, üldplaneeringus maa- ja veealade üldiste ehitus- ning kasutustingimuste määramine ja täpsustamine.

736 1240

-

Raekoja plats 3 III ruum 302

-