Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Majandamisteenistus

Osakonna haldusalaks on reguleerida ja korraldada osakonna valitsemisel oleva linnavara valdamist, kasutamist ning käsutamist.

Linnavarade osakond
Küüni 1, 51004 Tartu
736 1292
 

Tutvustus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

  • Mitteeluruumide võõrandamise ja omandamise korraldamine.
  • Osakonna valitsemisel olevate mitteeluruumide rentimise, üürimise ja tasuta kasutusse andmise korraldamine, rendi- ja üürilepingute ning ruumide tasuta kasutamise lepingute sõlmimine.
  • Osakonna valitsemisel olevate mitteeluruumide rendi-, üüri- ja tasuta kasutamise lepingute arvestuse pidamine, vastavasisulise andmebaasi korrashoid.
  • Osakonna valitsemisel olevate mitteeluruumide rentimise, üürimise ja tasuta kasutusse andmisega seonduvate juriidiliste probleemide lahendamine.
  • Osakonna valitsemisel olevate mitteeluhoonete haldamine, tehnilise seisukorra kontrollimine, remondi- ja hooldustöödega seotud küsimuste lahendamine.
  • Volituse alusel linnavalitsuse esindamine kohtus ja korteriühistute koosolekutel teenistuse ülesannetega seotud valdkondades.
  • Osalemine linnavalitsuse poolt moodustatud komisjonides.
  • Teenistuse ülesannetega seotud linnavolikogu ja -valitsuse õigusaktide eelnõude koostamine.

Viimati muudetud 07.12.2020

Majandamisteenistus

Eva Lääne - juhataja

Majandamisteenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Mitteeluruumide üürimise korraldamine.

736 1175

518 4147

Küüni 1, I k, ruum 104

E 15-18, K 8-11

Leelo Sahk-Jansen - peaspetsialist

Mitteeluruumide üürimise ja vara võõrandamisega seotud juriidiliste küsimustega tegelemine.

736 1115

5344 7120

Küüni 1, I k, ruum 103

E 15-18; K 8-11

Hannes Veenpere - tuleohutuse vanemspetsialist

736 1107

5377 7088

Küüni 3, III k, ruum 311

-

Inge Kool - vanemspetsialist

Mitteeluruumide üürimise, üürilepingute ettevalmistamise ja sõlmimisega ning üüriruumide arvestuse ja ülevaatusega tegelemine.

736 1110

5305 4162

Küüni 1, I k, ruum 102

E 15-18, K 8-11

Sirle Sõstra-Oru - vanemspetsialist

Tartu linna koolides ja lasteaedades toitlustusteenuse korraldamine.

736 1693

512 1899

Küüni 1, I k, ruum 105

-

Reet Värnik - vanemspetsialist

Linna kinnisvara kasutusse andmise, hoonestusõiguste seadmise ja kinnistute võõrandamise põhimõtete väljatöötamine ja tegevuste korraldamine

736 1135

5757 0246

Küüni 1, ruum 102

-

Reet Hermet - haldur

Linnale kuuluvate haridushoonete ja nende juurde kuuluvate kinnistute korrasoleku ja hoolduse tagamine vastavalt Eesti kinnisvara korrashoiu standardile.

736 1039

5196 3842

Küüni 1, ruum nr 228

-

Jaanika Hõim - haldur

Linnale kuuluvate haridushoonete ja nende juurde kuuluvate kinnistute korrasoleku ja hoolduse tagamine vastavalt Eesti kinnisvara korrashoiu standardile.

736 1105

516 6921

Küüni 3, I k, ruum 103

E 15-18; K 8-11

Elerin Kroodo - haldur

Hoonete tehnilise dokumentatsiooni, vara haldamise ja hoolduse korraldamine

7361 120

5350 2529

Küüni 1, ruum 102

-

Oliver Ritsoson - haldur

Linnale kuuluvate haridushoonete ja nende juurde kuuluvate kinnistute korrasoleku ja hoolduse tagamine vastavalt Eesti kinnisvara korrashoiu standardile.

736 1698

512 2389

Küüni 5, ruum 225

-

Urmas Haavandi - tehnosüsteemide haldur

Linnale kuuluvate hoonete (eelkõige haridusasutuste) tehnosüsteemide: elekter, nõrkvool– ja hooneautomaatika korrasoleku ja hoolduse tagamine.

736 1038

5568 8455

Küüni 3, III k, ruum 111

-

Heiki Jalas - tehnosüsteemide haldur

Tehnovõrkudega seotud küsimustega tegelemine. Vara haldamise ja hoolduse korraldamine.

736 1118

5347 1617

Küüni 1, I k, ruum 111

E 15-18; K 8-11

Arne Kööbi - tehnosüsteemide haldur

Linnale kuuluvate hoonete tehnosüsteemide (ventilatsiooni- ja küttesüsteemid) korrasoleku ja hoolduse tagamine koostöös hoone kasutajaga.

-

5191 6891

Küüni 3, III k, ruum 311

-

Meelis Padar - tehnosüsteemide haldur

Hoonete tehnosüsteemide korrashoiu kavandamine ja korraldamine.

736 1457

559 48996

Küüni 3, III k, ruum 311

-

Riho Sell - tehnosüsteemide haldur

Linnale kuuluvate hoonete tehnosüsteemide (nõrkvool– ja hooneautomaatika) korrasoleku ja hoolduse tagamine koostöös hoone kasutajaga vastavalt Eesti kinnisvara korrashoiu standardile.

736 1108

5366 3543

Küüni 3, III k, ruum 311

E 15-18; K 8-11