Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Muudatused 1. juulist

Tartu eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikku liikumiskeskkonda, mis arvestab kõiki liikumisviise. Eriti soositakse kergliikluse ja ühistranspordi kasutamist.

Tartu liinivõrk alates 1. juulist 2019

Liinid alates 1. juulist

1. juulist 2019 läks Tartu linn üle täielikult uuele bussiliinivõrgule, mis erineb oluliselt eelnevast liinivõrgust nii marsruutide, liinide arvu kui ka väljumiste sageduse poolest. Liinidele tulid  kõik uued gaasibussid. 1. juulist hakkas Tartus liinidel sõitma 13 bussiliini, lisaks kaks ööliini.

GRAAFIKUD LIINIDE KAUPA 


NB! Seoses koolide distantsõppele  viimisega ei teenindata alates 19. märtsist bussiliini nr 5 ja seoses eriolukorraga peatatakse ka liinide nr 1, 2 ja 4 reede- ja laupäevaöised lisaväljumised.
Muudatused kehtivad seni, kuni koolid taas avatakse ning eriolukord lõpetatakse.
 

Vaata veel

 

Bussiliinide kaart (sama, mis bussipeatustest)

Liinivõrgu kaart (v.a ringliin 9/9a, mis on eraldi kaardil, ning ööliinid, mis ei muutu)

Ringliin 9/9a (n-ö aeglane liin, mis on mõeldud neile, kellel on oluline sõita võimalikult lähedale, aga sõiduaeg ei ole nii oluline. Bussid siin liinil liiguvad samal marsruudil, üks ühte- ja teine teistpidi).

Busside intervallid

Otsepostitusflaier (saadetud kõikide tartlaste postkasti)

 

Bussipeatuste info

Bussipeatused, mille nimi muutus.
Bussipeatuste nimesid muudeti siis, kui ühe nimega bussipeatusi oli Tartu linnas rohkem kui kaks või kui oli mõni muu põhjus selle muutmiseks.

Uued bussipeatused.

Bussipeatused, mida alates 1. juulist 2019 Tartu linnaliinide bussid ei läbi.

 

Tartlasi said muudatuste planeerimisel kaasa rääkida septembris ja oktoobris 2018 toimunud avalikel aruteludel. Tagasisidet sai anda nii spetsiaalselt loodud kaardirakenduse kaudu kui ka avalikel aruteludel linnaosades (täpsemalt vaata siit).  Kokku tegid tartlased üle 1300 ettepaneku. Täname kõiki aktiivse kaasamõtlemise ning sisukate ettepanekute eest!

Suuremad muudatused võrreldes algse ettepanekuga

 • Vastu tulles väga paljude linlaste soovidele säilitatakse uues liinivõrgus praegune bussiliin nr 6, mis loob ühenduse Tammelinna, Karlova, Kesklinna ja Zoomeedikumiga. Sama bussiliin lahendab ka Variku kooli piirkonna õpilaste kooli mineku ja Tartu Waldorfgümnaasiumi õpilaste kooli mineku.
 • Avalikel aruteludel toodi väga olulise probleemina välja ühendus Ihaste linnaosaga. Selle lahendusena loodi uus ühendus mööda Ihaste teed, mis tagab kiire võimaluse Ihaste ja kesklinna vahel liikumiseks. Mõeldes Ihastes elavate kooliõpilaste liikumisele, lisatakse liinivõrku uus bussiliin, mis sõidab Annelinna ja Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ning Kivilinna kooli juurde ning millega saab sõita A. Le Coq Spordihoone juurde.
 • Esialgse kavandi puhul oli probleemiks ka ühendused Kvissentali linnaosaga. Kvissentali linnaosast hakkab sõitma kaks bussi, üks Annelinna suunas ja teine kesklinna suunas ning mõlema bussiliiniga on õpilastel võimalik minna Raatuse kooli.
 • Avalikel aruteludel tõstatati ka probleem Võidu silla liiga suurest koormusest, kuna enamik busse oleks ületanud Võidu silda. Liinivõrgu lõppversioonis hajutati busside ülesõitu üle Emajõe: nüüd hakkavad viis bussiliini üle Sõpruse silla, viis liini üle Võidu silla, üks üle Vabadussilla ja üks bussiliini üle Ihaste silla.
 • Avalikel aruteludel juhiti ka tähelepanu ühendusvõimalustele paljude oluliste asutustega. Nii sõidab uuendatud plaani järgi Maarjamõisa juurde neli bussiliini esialgselt kavandatud kahe liini asemel. Avaturu juurde läheb kolm bussiliini, esialgselt kavandatud ühe bussi asemel.
 • Luuakse ka uus ringliin, mis läbib kõiki tähtsamaid huvipunkte. Ilma ümberistumiseta on võimalik jõuda Lõunakeskusesse, Maarjamõisasse, raudteejaama, kesklinna, avaturule, Haigekassasse, Kutsehariduskeskusesse (Põllu tn), Anne sauna, Eedenisse, Annelinna Keskusesse.
 • Olulise muudatusena loodi veel üks bussiliin üle Betooni tänava raudteeülesõidu, millega saavad Tähtvere linnaosas elavad lapsed Veeriku kooli.
 • Supilinna linnaosas hakkab buss sõitma mööda Oa tänavat, mitte esialgu kavandatud Emajõe tänavat mööda.
 • Palju tunti muret ka ööliinide kadumise pärast, kuid pärast analüüsi otsustati praegused ööliinid endisel kujul säilitada.
Tartu uued bussid. Foto: Joonas Sisask
Tartu uued bussid. Foto: Joonas Sisask

Muudatuste eesmärgid

 • Väiksem arv bussiliine, mis on omavahel paremini ühendatud ja sagedasema sõiduintervalliga.
 • Ringliinide vähendamine ja nende vahetamine edasi-tagasi liikuvate pendelliinide vastu muudab liinivõrgu bussisõitjale arusaadavamaks.
 • Ühtlase teenindussagedusega sõiduplaanid tagavad, et sarnastel marsruutidel sõitvad bussid ei saabuks peatusesse samaaegselt.
 • Igast peatusest peaks maksimaalselt ühe ümberistumisega jõudma võimalikult paljudesse sihtkohtadesse.

Tartu tulevase liinivõrgu loomise aluseks on Soome firma WSP Finland OY ja Eesti ettevõtte Positiumi koostööna valminud ühistranspordi liinivõrgu modelleerimise töö, milles kasutati erinevaid andmestikke (bussikaardi valideerimisandmed, linnaelanike fookusgrupiaruteludes kogutud sisend, mobiilpositsioneerimise jm andmed). Muudatustega sooviti luua kasutajasõbralikum ja reisijate reaalsetel vajadustel põhinev bussiliinivõrk. Bussiliinide planeerimisel arvestati ka loodava rattaringluse süsteemiga, mis integreeritakse linna ühistranspordiga. Loe lähemalt liinivõrgu analüüsi kohta.

Uus vedaja ja uued bussid

1. juulist 2019 teenindab Tartu bussiliine AS GoBus

Tartu linn sõlmis 24. jaanuaril 2018  bussihanke võitja ASiga GoBus lepingu, mille alusel 1. juulist 2019 hakkavad Tartu linnaliine teenindama 64 uut gaasibussi.

Tartu kuulutas välja riigihanke Tartu linna avaliku bussiliiniveo teenuse osutaja leidmiseks  2016. aasta 1. detsembril. Ettevalmistused uueks bussihankeks algasid juba aasta varem, mil linn kutsus kokku erinevate huvigruppide esindajatest koosneva töörühma, kes kaasati uue hanke tehniliste ja kvaliteeditingimuste väljatöötamisse. Hanketingimuste keskmes olid teenuse kvaliteedi, sõidumugavuse ja keskkonnahoiuga seotud küsimused ning nende kohaselt peavad kõik linnaliinidel sõitvat 64 bussi olema uued ja kasutama mootorikütusena metaangaasi. Bussid peavad olema madalapõhjalised ning neis peab olema ratastooli või lapsevankriga sisenemise võimalus.

Hankel osalenud kaheksast bussifirmast esitas soodsaima pakkumuse AS GoBus, kes pakkus liiniveo arvestuslikuks aastahinnaks 6,6 miljonit eurot.  Senise vedaja AS-ga Sebe lõpeb leping 2019. aasta 30. juunil.

Uutel bussidel on ka uus ühtne kujundus, mille autoriks on Tartu Kõrgema Kunstikooli meedia- ja reklaamikunsti osakonna tudeng Karilin Tõnisoja.  Parima kavandi valisid linlased ja žürii 2016. aastal välja kuue Tartu Kõrgema Kunstikooli väljapakutud kavandi hulgast.

Bussikujundus
Bussikujundus

Uued tuvastid

Uutes bussides on ka uued tuvastid, mis toovad mitmeid uuendusi ja eeldavad ka kasutajatelt harjumuspärastes tegevustes muudatusi.

 • Uuendusena saab uute tuvastite juures kontaktivaba pangakaardiga (kui on peal viipemakselogo) osta tunnipileti, muid pileteid ega sooduspileteid mitte.
 • Selleks et vältida tahtmatut makset, tuleb nii bussikaart kui ka kontaktivaba pangakaart pileti ostmisel või registreerimisel rahakotist, kotist või taskust välja võtta. Registreeri üks kaart korraga!
 • Nii bussikaart, kontaktivaba pangakaart kui ka kõik teised kontaktivabad kaardid, millega saab Tartu linnaliinidel sõita, tuleb asetada tuvastile senisest lähemale. Tegemist on turvalisuse kaalutlustel tehtud muudatusega.
 • Tuleb jälgida, et rohelised tuled süttivad ja kostab pikk helisignaal – siis on ost või pileti registreerimine õnnestunud.

Korduma kippuvad küsimused

Küsimus: Milleks oli vaja kõike muutma hakata, kõik oli ju niigi hästi?
Vastus: Muudatuste eesmärk on mugavam ja reaalsel vajadusel põhinev ühistranspordi liinivõrk, mis erineb oluliselt senisest liinivõrgust nii marsruutide, liinide arvu kui ka sõidugraafikute tiheduse poolest. Eesmärk on ka muuta liinivõrk lihtsamaks ja arusaadavamaks ning suurendada ühistranspordi kasutajate hulka.
 
K: Millal need muudatused kehtima hakkavad?
V: Muudatused hakkavad kehtima 1. juulist 2019.

K: Kas ringliinid kaovad kõik ära ja bussid hakkavad sõitma edasi-tagasi?
V: Ringliinide arvu vähendamine (jääb üks ringliin) ja nende vahetamine pendelliinide vastu loob lihtsama liinivõrgu. Uus liinivõrk on kavandatud nii, et võimalik oleks maksimaalselt ühe ümberistumisega jõuda võimalikult paljudesse sihtkohtadesse. Samuti  võimaldavad pendelliinid pakkuda lühemaid intervalle, st bussid liiguvad peatustes sagedamini.

K: Kas pärast uuele liinivõrgule üleminekut ei näe me enam bussipeatustest üksteise järel väljuvaid busse?
V: See peaks tõesti märgatavalt vähenema. Sarnaseid põhimarsruute teenindavad bussid ei saabu  enam peatusesse samaaegselt.

K: Kui kaua peab keskmiselt nt  ühes Annelinna peatuses bussi ootama, kui suured intervallid tulevad?
Kavandatava liinivõrgu järgi liigub buss Annelinnast kesklinna suunas umbes iga 8 minuti järel.

K: Milliste busside marsruudid jäävad samaks?
Liin nr 1 ja ööliinid jäävad täpselt samaks,  liinidel 4 ja 6 on tehtud mõningased muudatused.

K: Kuidas jõuab kogu see info pensionärist bussisõitjani, kes arvutit ei kasuta?
V: Otsepostituse teel jõuab info iga linlase postkasti juuni alguses. Lisaks saab infot meedia vahendusel ning linnavalitsuse infokeskusest.

K: Kas muutuvad ka peatuste asukohad? Kui paljudel?
Plaanis on mõned peatused juurde luua.

K: Kas linn tahab uue bussiveo korraldusega ühistranspordilt raha kokku hoida?
V: Linna eesmärk ei ole seoses kavandatava liinivõrguga raha kokku hoida, soovime vastavalt rahalistele võimalustele pakkuda mugavat ja reaalsel vajadusel põhinevat ühistransporti. Kavandatav liinivõrk on võrreldes praeguse liinivõrguga enamvähem sama maksumusega.

K: Miks ei ole liinivõrgu planeerimisel arvestatud endise Tähtvere vallaga, mis on nüüd Tartu linna osa?
V: Endises Tähtvere vallas kehtib veel kuni 2022. aasta lõpuni  leping praeguse bussiettevõttega, mida korraldab Tartumaa Ühistranspordikeskus. Seetõttu ei sisalda uus Tartu bussiliiniveo leping ka endise Tähtvere valla piirkonna bussiliiklust. Alles lepingu lõppemise järel saab Tartu linn selle piirkonna bussiliinivõrku lisada.

K: Milliste andmete või info põhjal see uus liinivõrk kujundati?
V: Uue liinivõrgu loomise aluseks on Soome firma WSP Finland OY ja Eesti ettevõtte Positiumi ühistöös valminud liinivõrgu modelleerimise töö. Lisaks mobiilpositsioneerimise  ja elektroonilise bussikaardi jm andmetele kasutati ka linlastelt saadud tagasisidet. Eelmise aasta suvel koguti erinevatelt huvigruppidelt fookusgrupiintervjuudes ning küsitlusuuringutes sisendit Tartu ühistranspordi visiooni loomiseks, mida samuti uue liinivõrgu planeerijad oma töös kasutasid.

Viimati muudetud 07.12.2020