Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Noorsooteenistus

Kultuuriosakonna ülesanne on riikliku ja piirkondliku kultuuri-, spordi- ja noorsoopoliitika elluviimine Tartu linnas ja osalemine selle kavandamises. Kultuuriosakonnal on 9 allasutust - huvikoolid, muuseumid, raamatukogud, noortekeskused ja kultuurikeskus.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
736 1360
 

Noorsooteenistus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

 • linna arengukava ja eelarve strateegia koostamisel osalemine ja sellest tekkivate ülesannete täitmine;
 • noorsootöövaldkonna arengu planeerimine ja vastavasisuliste ettepanekute tegemine linnavalitsusele;
 • valdkondlike ja temaatiliste arengudokumentide koostamine ja arendusprotsessides osalemine;
 • noorsootöövaldkonnaga seotud õigusaktide väljatöötamine ja eelnõude ettevalmistamine;
 • osakonna haldusalas tegutsevate noorsootööasutuste arengusuundade kujundamises osalemine, asutuste tegevuseesmärkidest tulenevate töökorralduslike protsesside nõustamine;
 • noorsootöövaldkonna toetusliikide menetlemine (konkursside korraldamine, taotluste analüüs, eelarve koostamine, lepingute ettevalmistamine ja aruandluse kontrolli teostamine);
 • noorsootöövaldkonna andmete kogumine, analüüsimine ja vahendamine;
 • noorsootööalaste- ja noorteuuringute ettevalmistamine ja tellimine;
 • uute toetusliikide ja stipendiumide arendamine;
 • noorsootöövaldkondlike projektide algatamine ja koordineerimine ning projektides osalemine;
 • noorsootöövaldkondlike infokandjate arendamine ning rahvusvahelise, riikliku ja kohaliku informatsiooni info vahendamine;
 • kohalike ja rahvusvaheliste noortevaldkonna koostöövõrgustike edendamine;
 • kodanike ja noorsootöö korraldajate nõustamine, korraldajatele arendusprogrammide
 • pakkumine;
 • noorsootöövaldkonnas aktuaalsete teemade tõstatamine ning teavitustöö;
 • Tartu linna noorsootöövaldkonna tunnustusürituse korraldamine.

Viimati muudetud 28.04.2017

Noorsooteenistus

Piret Talur - juhataja

Teenistuse juhtimine ja esindamine. Linna noorsootöö koordineerimine ja planeerimine. Noorsootöövaldkonna eelarve koostamine ja sihipärase täitmise jälgimine. Kohalike ja rahvusvaheliste noorsootöövaldkonna projektide juhtimine. Kohalike ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike edendamine ning noorsootöö teenuste arendamine. Noorsooteenistuse infovahetuse korraldamine. Valdkondlike tegevuste analüüsimine ja aruandluse pidamine.

736 1363

5911 6614

Raekoja plats 12 I k ruum 102

E 15-18; K 8-10

Laura Kalaus - peaspetsialist

Noorte huvitegevuse, tööhõivevalmiduse ja noorsootöö info koordineerimine Tartus, sh oma vastutusvaldkonnas õigusaktide ettevalmistamine ning mõjuanalüüsi läbi viimine; kohalike ja rahvusvaheliste projektide algatamine; kaastöötajate ja teiste isikute nõustamine; strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel ning töörühmade ja komisjonide töös osalemine, vajaliku materjali ettevalmistamine ja ettepanekute tegemine; avalikkuse teavitamine. Noorsootöö rahastustaotluste registreerimine, taotlejate nõustamine, lepingute sõlmimine ja aruandluse läbivaatamine.

736 1364

5309 7867

Raekoja plats 12 I k ruum 103

E 15-18, K 8-10

Airi Park - peaspetsialist

Noorte osaluse, avatud noorsootöö ja noorsootöö valdkonnaülese koostöö koordineerimine Tartus, sh oma vastutusvaldkonnas õigusaktide ettevalmistamine ning mõjuanalüüsi koostamine; kohalike ja rahvusvaheliste projektide algatamine; kaastöötajate ja teiste isikute nõustamine; strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel ning töörühmade ja komisjonide töös osalemine, vajaliku materjali ettevalmistamine ja ettepanekute tegemine; avalikkuse teavitamine. Noorsootöö rahastustaotluste registreerimine, taotlejate nõustamine, lepingute sõlmimine ja aruandluse läbivaatamine

736 1353

511 7426

Raekoja plats 12 I korrus ruum 103

E 15-18 K 8-10