Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Programmid ja teenused

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Programmid ja teenused

Perelepitusteenus

Perelepitusteenusega toetatakse lapsevanemaid neutraalse osapoole abil ühiste otsuste tegemisel ja lahenduste leidmisel nii laste hooldusõiguse, elatise kui ka omandi küsimustes. Perelapitaja aitab lapsevanematel: 

  • lahendada suure osa erimeelsustest lapsevanematel, kes vajavad abi oma lapse elukorralduslikes küsimustes kokkuleppe saavutamiseks,

  • leida lahendid probleemidele kohtuväliselt; kiirendada asjade käiku, säästa kohtukulude arvelt raha ja aega,

  • lastel vanemate lahkuminekuga kergemini toime tulla,

  • parandada suhteid lapse ja hooldusõigust mitteomava vanema vahel,

  • lapsevanematel teha parimad võimalikud kokkulepped nende laste arengulistest vajadustest lähtuvalt,

  • tõhustada osapooltevahelist vastutulelikkust kokkulepete saavutamisel,

  • suurendada mõlema osapoole rahulolu kokkulepete osas,

Riiklikust perelepitusteenusest  saab lugeda Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Vanemlusprogramm „Imelised aastad”

„Imelised aastad” on 4-kuuline programm vanematele, kes vajavad tuge ja soovivad õppida, kuidas laste kasvatamisega paremini toime tulla. Programm sobib 2-8 aastaste laste vanematele: 

  • kes soovivad saada vastuseid lapse kasvatamisel tekkinud küsimustele ja õppida, kuidas oma lastega paremini toime tulla;
  • kelle lastel esineb esmased käitumisprobleeme

Oodatud on nii lapsevanemad kui vanavanemad ja teised last kasvatavad täiskasvanud.  Koolitus toimub väikeses grupis (kuni 14 inimest) kord nädalas 2–2,5 tundi. Kokku toimub vanemakoolitus 16 korral 4 kuu vältel tööpäeva õhtuti. Koolitusel vaadatakse videoklippe erinevatest suhtlemisolukordadest, toimuvad arutelud ja grupitööd, kus harjutatakse uute oskuste omandamist kahe kogenud koolitaja abiga. Vanelusprogrammi toimumise ajal on organiseeritud ka lastehoid.

Vanemlusprogrammi suunab perekonna lastekaitse spetsialist koostöös programmi läbiviijatega. Programmiga liitumiseks on valik võtta ühendust lastekaitse spetsialistiga, kes suunab pere sobiva teenusepakkuja juurde. 

Vanelusprogrammi „Imelised aastad” korraldab  Tartu Perepesa

Vanemlusprogramm ''Gordoni perekool''

Gordoni perekool on suhtlemiskoolitus lapsevanemale, kellel on tekkinud mõningased mured ja küsimused seoses laste kasvatamise ja peresuhetega. Perekoolis õpitakse praktilise harjutamise, olukordade läbi proovimise, kogemuse jagamise, lühiloengute, rühmatööde ning arutelude abil.

Koolituse läbinud vanem oskab tugevdada ja taastada kontakti oma lapse ning pereliikmetega ning lahendada igapäevaseid suhtlusolukordi suhteid kahjustamata ja võimu kasutamata. Õpitavateks oskusteks on aktiivne kuulamine, kehtestamine, konflikti lahendamine. Gordoni perekool rõhutab karistamise negatiivseid tagajärgi ja ebaefektiivsust ning annab vanemale toimivad alternatiivid.

Gordoni perekool sobib igas vanuses laste vanematele ja ka lastega töötavatele spetsialistidele. Koolitus on Tartu linna peredele tasuta. 

Koolitust korraldab Tartu Perepesa

Leina- ja traumanõustamine

Leina- ja traumanõustamine on tugiteenus Tartu linnas elavatele lastele, nende peredele ja nende lähedastele.  Nõustamine aitab toime tulla lähedase kaotusega (pereliikme, sõbra või lemmiklooma lahkumisega), saada vajalikku tuge ka akuutse traumaga toimetulekul (nt suitsiidikatse) või lähedase kaotusega seonduva traumeeriva olukorraga. e lastega peredele),

Teenusele suunab lastekaitse spetsialist koostöös teenusepakkujaga ja lastekaitse spetsialisti suunamisel on teenus Tartu linna  lapsele tasuta.

Laste leina- ja traumanõustamist pakub Tartu linnas MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm.

Psühholoogiline individuaal- ja perenõustamine

Psühholoogiline individuaal- ja perenõustamist on võimalik kasutada kõikidel Tartu linna lastega peredel. Psühholoogilise nõustamise ühe võimalusena saavad pered ning lapsed kasutada ka kriisinõustamist, mille eesmärgiks on toime tulla avaldunud käitumise,- arenguliste- või ka kriisiolukorrast tulenevate probleemidega. 

Psühholoogilisele individuaal- ning perenõustamisele saavad perekonnad isepöörduda, võttes ühendust Tartu Laste Tugikeskusega, kuid sobivale teenusele saab suunata ka lastekaitse spetsialist

Psühholoogilise nõustamisteenuse andmist reguleerib Tartu Linnavolikogu 17. aprilli 2019 määrus nr 58 ''Nõustamisteenuse osutamise kord''

Noorte programm ''Selge noorus''

Eesmärgiks on Tartu linna lastekaitse poolt suunatud ja riskirühma kuuluvate noorte ja nende vanemate sõltuvusalane nõustamine ja noorte teadlikkuse tõstmine uimastite ja alkoholi kahjulikkusest nende vaimsele ja füüsilisele tervisele. Samuti aidata neil vabaneda ainete tarvitamisest.

Programm koosneb grupi- ja individuaalteraapiast, mida toetavad koduülesanded ja loovteraapia harjutused. Rühmatöös käsitleme teemasid, mis on seotud sõltuvusainete tarvitamisega, nendega seonduvate tagajärgede analüüsimisega ja probleemidega, mida edasine tarvitamine endaga kaasa võib tuua.

Rühmateraapia kestvuseks on 1-1,5 h korraga. Rühm käib koos kord nädalas, vajadusel ka õppetöö vaheajal.

Teenus on Tartu linna peredele tasuta juhul kui teenusele suunab lapse lastekaitse spetsialist.

 Nõustamist korraldab  MTÜ Libertas Kliinik.

Programm ''SPIN''

SPIN on spordil (eelkõige jalgpallil) põhinev arenguprogramm noortele vanuses 10-14. Kolm korda nädalas toimuvad vaheldumisi treeningud ja eluoskusi (emotsionaalsed ja sotsiaalsed) käsitlevad sessioonid. Noortel on võimalus kohtuda inspireerivate eeskujudega ning noore jaoks korraldatakse arendavaid väljasõite. SPIN on kogukonda toetav ja kogukonnast hooliv noorteprogramm, kus olulisteks lülideks on ka kool ja kodu. 

SPIN progammi suunab lastekaitse spetsialist, kuid programmi suunaja võib olla ka kooli sotsiaalpedagoog.

Rohkem infot leiab siit: https://www.spinprogramm.ee/

Programm ''Puhas tulevik''

Ennetusprogrammi „Puhas tulevik“ eesmärk on vähendada narkootikumide tarvitamist ja omamist kuni 18-aastaste alaealiste hulgas ning ennetada narkosüütegude toimepanemist.  Programmi suunatakse vaid Tartu linnas elavad ja registreeritud elukoha andmetega noori, kes on toime pannud õigusrikkumise.

Programm kestab noorele, kes on  nõus programmis osalema ja kelle seaduslik esindaja annab samuti nõusoleku noore osalemiseks, kuus kuud. Selle aja jooksul tehakse koostöös lastekaitse spetsialistide ja politseiametnikega alaealiste etteteatamata narkootikumide tarvitamise kiirteste ja kodukülastusi, ning viiakse läbi vestluseid programmi suunatud alaealiste ja nende esindajatega. 

Tegemist on Lõuna Ringkonnaprokuratuuri, Tartu Linnavalitsuse ning Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri vahel sõlmitud koostöökokkuleppega''taastava õiguse'' põhimõtete rakendamiseks. Täpsemat informatsiooni programmi suunamise ja läbiviimise osas jagavad Tartu Linnavalitsuses lastekaitse spetsialistid.

Viimati muudetud 28.03.2023