Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Projekt ENLIGHTENme

Projekt ENLIGHTENme

Tartu linn osaleb projektis ENLIGHTENme, mille eesmärk on koguda tõendeid välis- ja sisevalgustuse mõju kohta inimeste tervisele ja heaolule ning vähendada valgustuse negatiivset mõju inimestele Euroopa linnades. Projekti raames kogutakse tõendid linnavalgustuse mõju kohta inimeste tervisele ja heaolule. Koostatakse juhendmaterjalid välisvalgustuse tervislikuks arendamiseks linnades. Samuti töötatakse välja erinevad metoodikad ja tööriistad, mis aitavad välisvalgustuse arendamist linnades suunata. Lisaks antakse soovitused tervisliku valgustuse planeerimiseks ja kasutamiseks.

Kolmes pilootlinnas: (Bologna -Itaalia; Tartu - Eesti; Amsterdam - Holland) testitakse erinevaid valgustuse innovatiivseid tehnilisi lahendusi ja lähenemisi (ka poliitikad).  Selle raames luuakse valgustuse ideelabor, mille kaudu toimub koosloomes valguslahenduste väljatöötamine ja tulemuste analüüsimine.

Tartu linn panustab ka arengudokumentide-, strateegiate- ja poliitikate analüüsi lähtuvalt inimeste tervishoiust ja heaolust,  otsustuste tugisüsteemi (DSS) loomisesse, tervisliku välisvalgustuse parimate praktikate kogumi koostamisse, välisvalgustuse majanduslike mõjude analüüsi läbiviimisesse, uuenduslike valguslahenduste testimisse ja nende mõju hindamisse.
Projekti juhtpartner on Bologna Ülikool (Itaalia). Projektis osalevad linnad, ülikoolid ja ettevõtted Eestist, Itaaliast, Hollandist, Taanist, Suurbritanniast, Rootsist, Hispaaniast, Saksamaalt, Prantsusmaalt ja USAst. Projekt kestab 01.03.2021 – 28.02.2025.

Projekti ENLIGHTENme (Innovative policies for improving citizens’ health and wellbeing addressing indoor and outdoor lighting) rahastatakse Euroopa Komisjoni poolt programmist Horizon 2020 ja projekt viiakse ellu toetuse lepingu nr 945238 järgi. Projekti kogu eelarve on ligi viis miljonit eurot, millest Tartu linna eelarve on  198 155 €. 

Rohkem teavet leiab projekti kodulehelt: https://www.enlightenme-project.eu/

Lisainfo: Tartu Linnavalitsuse projektide assistent Olja Fomina, tel 5307 7321, [email protected]
 

Viimati muudetud 22.02.2022