Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Projekt: Taastava õiguse arendamine Tartu linnas

Üldinfo

                                                            

 

Taastav õigus on konfliktidele ja õigusrikkumistele lähenemise mõtteviis. Taastava õiguse eesmärk on osapooli tervendada ja luua turvaline kogukond.

Projekt on suunatud Tartu linna lastekaitsetöötajate jt laste ja peredega tegelevate spetsialistide teadlikkuse tõstmisele taastava õiguse sekkumiste osas ning kompetentside omandamisele metoodika rakendamisel, mis tulemina toetab laste ja perede heaolu suurenemist ning varast abivajaduse märkamist.

Taastava õiguse kohta saab täpsemalt lugeda Justiitsministeeriumi kodulehelt.

Projekt on rahastatud Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi ning Norra Kuningriigi Välisministeeriumi ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi komitee vahel 13.09.2019 sõlmitud programmi „Local Development and Poverty Reduction“ lepingu, Vabariigi Valitsuse 05.07.2018 määruse nr 55 „Aastatel 2014–2021 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist vahendite taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 5 lõikest 2 ning sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 14. detsembri 2021. aasta määruse nr 47 „Avatud taotlusvooru „Taastava õiguse arendamine Eestis II“ toetuse andmise tingimused ja kord“ alusel.

Projekti abikõlblikkuse periood on 01.08.2022-31.05.2023.

Projekti kontaktisik:
Katrin Joost
lastekaitseteenistuse peaspetsialist
Tel 504 2653
E-post [email protected]

Projekti tegevused

Avaüritus 29.08.2022
Päevakavas projekti tutvustus ja tööd gruppides teemal „taastav õigus“

08.09.2022
Projekti tutvustus Tartu linna lastega töötavatele spetsialistidele

14-15.09.2022
Lastekaitse spetsialistide ja peretöötajate koolitus

07.10.2022
Lastekaitse spetsialistide ja peretöötajate  supervisioon

09.-10.11.2022
Lastekaitse spetsialistide ja peretöötajate koolituse II moodul

16.12.2022  
Lastekaitse spetsialistide ja peretöötajate  supervisioon

18-19.01.2023
Lastekaitse spetsialistide ja peretöötajate koolituse III moodul

10.02.2023
Lastekaitse spetsialistide ja peretöötajate  supervisioon

04.04.2023
Tartu linna haridusasutustele infopäev "Taastav õiguse arendamine Tartu linnas"
 

 

 

Viimati muudetud 28.03.2023