Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
10°
10°

Projektid

Märksõnad
Olek:

Projektid

Kokku dokumente: 306 kuvatakse 5 dokumenti (301 - 306).

 • 15.08.2016 - 15.08.2018 Teisel Ringil Targaks Tartumaal

  2011 aasta rahva ja eluruumide loenduse andmetel oli Tartu maakonnas 20-64 aastaste keskhariduseta täiskasvanute absoluutarv oli 13333 ehk 14,3% (Põhi- ja keskhariduseta täiskasvanute tasemeharidusse tagasitoomise toetamine, Centar´i uuringu raport). Seega on olemas sihtgrupp, kes teadmatuse või ...

 • 01.02.2016 - 30.06.2021 Nutikas linnaosa (SmartEnCity)

  SmartEnCity peamine eesmärk on arendada välja laialdaselt kohandatav ja paindlik lahendus jätkusuutliku-, targa- ja säästva linnakeskkonna kujundamisel Euroopa linnades. Eesmärk saavutatakse integreeritud planeerimise ja erinevate meetmete rakendamise abil, mis aitavad parandada energiatõhusust ...

 • Tartu ajalooline raudteejaam on oluline linna sõlmpunkt, mille kaudu tehti 2014. aastal 579 000 reisi (so päevas ligikaudu 1600 reisi). Uute rongide liinidele toomine on oluliselt suurendanud rongiga reisida soovijate hulka ja tõenäoliselt suureneb see uute liinide lisandumisel veelgi. Samas on ...

 • Probleem, mida soovitakse lahendada, on ühtsete arusaamade puudumine ja vähene teadlikkus VÕTA ja ECVET-i põhimõtete koosrakendamise ja tõhususe mehhanismi osas. Senised projekti ECVET-Eesti raames teostatud uuringud on esile toonud, et kutseõppeasutuste ja sotsiaalsete partnerite hulgas on ...

 • 01.03.2015 - 31.12.2022 PRÕM tegevuste elluviimine

  Lepingu ese on PRÕM alategevuse nr 8.6 „Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine“ (edaspidi Tegevus) elluviimine. PRÕM - Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetaja koolituse koolituspraktika" ja "Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine" elluviimiseks“ ...

 • Projekti peamiseks eesmärgiks on suurendada STEM hariduse populaarsust. Seda eelkõige naissoost õpilaste hulgas, et saavutada sooline tasakaal tehnoloogiale ja teadusele suunatud distsipliine valivate õpilaste hulgas, mis pikemas perspektiivis suuredab inseneride ja tehnoloogivaldkonna ...