Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Psühholoogiline nõustamisteenus

Üldinfo

Psühholoogilise nõustamisteenuse osutamise eesmärk on parandada vähekindlustatud tartlaste heaolu ning toetada nende iseseisvat toimetulekut, leevendades toimetulekut takistavaid pingeid, lahendades kriise ja suhtlemisprobleeme ning kasvatades iseseisvust probleemide lahendamisel.

Psühholoogilise nõustamisteenuse saaja on vähekindlustatud isik, kelle elukoht rahvastikuregistris on Tartu linn ja kes vajab psühholoogilist abi iseenda isiksuse, suhete, elusündmuste ja elumuutustega seotud probleemidega toimetulekuks.
 

Teenuse taotlemine

Teenus täisealisele isikule hõlmab:

  • nõustamist lähtuvalt tema terviseolukorrast, isiksusest ja suhetest tingitud probleemidest;
  • psühholoogiliste probleemide, seisundi ja tegevusvõime hindamist;
  • potentsiaali ja valmisoleku arendamist eakohasteks tegevusteks, töötamiseks, õppimiseks ja iseseisvaks elamiseks; lähedaste ja temaga kokkupuutes olevate inimeste nõustamist ja motiveerimist, et toetada isikut seatud eesmärkide saavutamisel.

Teenusele saamiseks tuleb pöörduda Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna elukohajärgse piirkonnakeskuse spetsialisti vastuvõtule ja esitada taotlus ning lisada andmed pere netosissetulekute kohta (majandusliku olukorra hindamiseks).

Spetsialist kontrollib esitatud andmete õigsust, tuvastab majanduslikust olukorrast tulenevalt isiku tasuta teenuse vajaduse ning otsustab teenusele suunamise või sellest keeldumise kümne tööpäeva jooksul.  Otsuses määratakse teenuse saaja, teenuse osutaja ja teenuse maht.

Teenusele suunamisest võib keelduda, kui isiku ja tema perekonna netosissetulek perekonnaliikme kohta ühes kuus on suurem kui kolmekordne Riigikogu poolt vastavaks aastaks kehtestatud toimetulekupiir . 

Alaealisele ja tema perekonnaliikmetele suunatud teenus hõlmab:

  • alaealise psühholoogilist nõustamist ja kriisinõustamist vastavalt abivajadusele;
  • arengu toetamist lapsevanematele õpetatavate kasvatusmeetmetega;
  • perekonnaliikme iseseisvuse toetamist probleemide lahendamisel;
  • lapse, perekonnaliikmete ja nende kokkupuutes olevate inimeste nõustamist ja motiveerimist, et toetada last ja tema perekonnaliikmeid eesmärkide saavutamisel.

Teenuse saamiseks pöördub alaealine ja tema perekonnaliige vahetult teenuse osutaja poole ning teenuse osutaja selgitab välja teenust vajavad perekonnaliikmed ning otsustab teenuse liigi ja mahu.

Teenuse osutaja

Teenuse osutaja on vaimse tervise teenuse osutamise pädevusega juriidiline isik, kellega Tartu linn on sõlminud teenuse osutamiseks lepingu.

Tartu linnas osutab psühholoogilist nõustamisteenust vähekindlustatud isikutele
MTÜ Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus
Vaksali 14, Tartu  (2. korrus)
Avatud E - N 10-18 ja R 10-13

Õigusaktid

Viimati muudetud 10.06.2024