Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Sadama kvartali planeeringuvõistlus

Arhitektuuri ja ehituse osakond

736 1238
[email protected]

Raekoja plats 3, 51003 Tartu

Sadama kvartali põhjapoolse osa planeeringuvõistlus

Ideevõistluse eesmärk oli parima planeeringulahenduse leidmine sadama kvartali põhjapoolsele osale. Võistlusala asub Tartu kesklinnas Emajõe paremkaldal ja on piiritletud Emajõega ning  Väike-Turu tänavaga.

Sadama kvartalisse on kavandatud kesklinna piirkonnas mahuliselt suurim areng ning lahenduse väljatöötamisel peab hoonestus olema rajatav järk-järgult sellisel kujul, et olemasolev ruum ja hooned toimivad koos uusarendustega tervikliku linnaruumina kogu arendusperioodil.

Sadama kvartali planeeringuvõistlus oli kaheetapiline - esimeses etapis esitatud eskiiside põhjal valis žürii välja kolm osalejat, kellele tehti ettepanek koostada lõplik võistlustöö. Teises etapis osalejad esitasid seejärel edasiarendatud tööd žüriile, kes otsustas paremusjärjestuse. Planeeringu ideevõistluse võidutöö on aluseks võistlusalal detailplaneeringu(-te) koostamisel. Võidutöö puhul hindas žürii kõrgelt Tartu kesklinna konteksti arvestamist, turu paiknemist ja uue kvaliteetse jalakäijate ruumi loomist. Välja pakutud hoonestuslaad toetab parimal moel võistlusala etapiviisilist arengut.

Võistluse žürii: Reno Laidre (abilinnapea, žürii esimees), Tõnis Arjus (linnaarhitekt), Janek Veeber (Giga investeeringud OÜ esindaja), Ott Alver (arhitekt, EAL), Tiit Sild (arhitekt, EAL).

Töid premeeriti järgmiselt: I koht 10 000 eurot; II koht 8000 eurot ja III koht 6000 eurot. Esimese koha preemia maksab võistlustöö autoritele välja Eesti Kultuurkapital, teise ja kolmanda koha preemia Giga Investeeringud OÜ.

Tööde esimese etapi  tähtaeg oli 14. november 2017 ja teise etapi tähtaeg  23. jaanuar 2018.

Link 1: lähteülesanne

Link 2: lõpp-protokoll

Võidutöö „Puu tänav“
Võidutöö „Puu tänav“

Arhitektuurivõistluse tulemused

Võidutöö

„Puu tänav“ - Urmo Mets, Kristiina Aasvee, Grete Veskiväli, Kaur Talpsep, Mari Renno, Allan Pilter, Lisette Tiirik. Kauss Arhitektuur OÜ

Link 3 ja 4: joonised / seletuskiri

II preemia

„Loovvool“ – Ralf Lõoke, Maarja Kask, Märten Peterson, Martin Mclean. Salto AB OÜ

Link 5 ja 6: joonised / seletuskiri

III preemia

„Port“ – Toivo Tammik, Andres Mägi, Veiko Vahtrik. AB Ansambel OÜ

Link 7 ja 8: joonised / seletuskiri

Küsimused ja vastused

KÜSIMUSED JA VASTUSED

1. Kas võistlusala väljaarendamisel on planeeritud liiklusskeemi teenindusvõime läbi arvutatud ja tagatud? Silmas on peetud kogu kvartali teenindamist (elamud, töökohad, turg, bussijaam) ühesuunalisel liikumisel koos perspektiivse Sadama tn - Soola tn skeemiga.

 Kogu võistlusala liiklusskeemi väljapakkumine on võistlustöö ja hilisema planeeringulahenduse väljatöötamise küsimus. Tingimuste juures toodud skeem on illustratiivne üks võimalik variant. Ühesuunalise juurdesõidu skeemi puhul tuleb arvestada, et tänane Turu silla alune ava kõrgus (2,8m) ei võimalda kõrgemate sõidukite läbipääsu. Kas siin tuleks lahendada juurdepääs kahesuunalise liiklusena või muuta juurdepääsu asukohta või vertikaalplaneeringut, sõltub väljapakutavast planeeringuideest.

2. Parkimishoone rajamine kahasse eraomanike ja linna vahel ei ole seni õnnestunud. Kas linn näeb ise võimalust ehitada parkimiseks hoone linna maale?

Parkimishoone rajamine on võimalik tulevikustsenaarium, millega tuleks võistlustöö juures arvestada. Parkimishoone suurim võimalik kasutajate arv tuleb bussijaama ja turu kasutajatest, seega võib siin näha linna huvi. Samas võib olla, et linn rendib maa ja annab hoonestusõiguse erasektorile parkimismaja rajamiseks ja teenindamiseks.

3. Milline on jõeäärsel alal tänase praktika kohaselt teostatav maa-aluse/pooleldi maa-aluse parkimise kõrgusmärk ABS järgi? Ahhaa puhul on osaliselt maa-alla mindud. Ilmselt on olemas arusaam, kui madalale minek on jõe läheduses üldse mõistlik.

Pinnasegeoloogia ja veetaseme järgi on maa alla ehitamine tehniliselt keerukas. Selle tasuvust ja otstarbekust tuleb konkreetselt igal juhul eraldi hinnata. Lahenduses peaks ette nägema praegu üleujutatavas tsoonis oleva maa-ala tõstmist. Maa-alustele parkimiskorrustele sissesõit ei tohiks kindlasti jääda allapoole absoluutkõrgust 33.20m.

Viimati muudetud 07.12.2020