Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Sotsiaaltransporditeenus täisealistele

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Sotsiaaltransporditeenus täisealistele

Sotsiaaltransporditeenus on liikumis- või nägemisvaegusega täisealise isiku transportimine Tartu linna piires spetsiaalselt kohandatud sõidukiga, mille käigus abistab isikut sõidukijuht.
Teenuse eesmärk: tagada liikumis- või nägemisvaegusega isikule juurdepääs haridus-, tervishoiu-, rehabilitatsiooni- ja hoolekandeasutustele, töökohale ning muudele asutustele.

Teenust osutatakse Tartu linnavolikogu 12. novembri 2015. a määruse nr 96
„Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord” alusel.

Teenust osutab  2024. aastal hankelepingu alusel OÜ Tartaline.

Sotsiaaltransporditeenust on õigus taotleda täisealisel isikul:

  • kelle tegelik ja rahvastikuregistris registreeritud elukoht on Tartu linnas;

  • kellel on raske või sügav liikumispuue või sügav nägemispuue või
  • kes vajab oma terviseseisundi tõttu ravi- ja rehabilitatsiooniasutusse jõudmiseks kohandatud sõidukit.

Teenuse taotlemiseks tuleb pöörduda elukohajärgse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskuse hoolekande spetsialisti vastuvõtule ning esitada:

  • taotlus teenuse kasutamiseks (pdf) (e-taotlus);

  • raviasutuse või -arsti tõend, milles kirjeldatakse isiku liikumisvõimet;

  • täiendava teenuse taotlemisel raviasutuse või -arsti tõend, mis kirjeldab erakorralist haigestumist või vajadust käia intensiivselt ravi- või rehabilitatsiooniteenusel;
  • tööl käimise korral tööandja kinnitus (tööandja nimi, isiku ametikoht ning tööaeg).

Piirkonnakeskus

Aadress

Hoolekande
spetsialisti
kontakt

Piirkond

Annelinna piirkonnakeskus

Anne 44

746 1467
746 1466
736 1197
736 1335
736 1696
7361 225

Annelinn, Jaamamõisa, Ihaste ja Ülejõe, Raadi-Kruusamäe

Karlova-Tamme piirkonnakeskus

Rahu 15

736 1885
736 1881

Karlova, Ropka, Tammelinn, Variku, Ränilinn. Piirneb Riia tn paarisnumbritega majade ja Emajõega

Tähtvere-Veeriku piirkonnakeskus

Vaksali 14

746 1764
736 1026

Kesklinn, Tähtvere, Supilinn, Veeriku. Piirneb Riia tn paaritute numbritega majade ja Emajõega. Endise Tähtvere valla territoorium.

Vastuvõtt piirkonnakeskustes: E 15–18; K 8–12; R 9–12.

Taotluse menetlemine

Taotlust menetleb piirkonna hoolekande spetsialist, kellel on õigus nõuda teenuse määramise otsustamiseks täiendavaid andmeid.  Spetsialist külastab teenuse taotlejat tema kodus ning hindab teenuse vajadust.

Teenuse määramise otsustamisel arvestatakse taotleja võimet kasutada ühistransporti, taotleja ja tema perekonnaliikme, hooldaja või eestkostja käsutuses oleva sõiduki kasutamise võimalusi ning taotlejale määratud muid isikuabiteenuseid.

Sotsiaaltransporditeenus määratakse kuni puudeotsuse kehtivusaja lõpuni, kuid mitte kauemaks kui kolm aastat. Isikule, kes taotleb teenust ravi- ja rehabilitatsiooniasutusse jõudmiseks, määratakse teenus ravi- või rehabilitatsiooniperioodiks.

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond teavitab taotlejat teenuse kasutamise õigusest ja piirmäära suurusest ühe nädala jooksul pärast otsuse tegemist.

Nimekirja kantud isikud saavad taksot tellida telefonil 730 0200, teatades oma nime ja koha, kuhu takso tellitakse.
Teenust saab tellida ka e-kirjaga ([email protected]) teatades nime, isikukoodi,  tel nr,  aadressi,  kuupäeva.

Teenuse piirmäär

Teenuse kvartali piirmäär on 50 eurot. Isiku enda osaluse suurus on 1/3 sõidu maksumusest.
Kvartali lõpuks kasutamata jäänud raha järgmisesse kvartalisse edasi ei kandu.

Teenuse maksumus

Sõidukilomeetri hind: 0,84 eurot;
Sõidu alustamise tasu: 6 eurot;
Ühe seisutunni tasu: 18,60 eurot;
Ratastoolis kliendi saatmise ja abistamise tunnitasu:  27 eurot 2024. aastal tasub Tartu linn

Sotsiaaltransporditeenuse kasutamisel tekkinud probleemide korral esitada avaldus
Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale ([email protected] või tel 736 1300).

Täiendav informatsioon

Hoolekandeteenistuse spetsialistidelt
kontaktid leiad siit.

Tel 736 1305 ja 736 1306,
e-post [email protected]

 

Viimati muudetud 10.06.2024