Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tänavavalgustus

Linnavarade osakond
Küüni 1 Tartu 51004
736 1292
 

Tänavavalgustus
Energiatarbimine tänavavalgustuses
Tänavavalgustuse tulevikukavad

Energiasäästlik tänavavalgustus

Tänavavalgustus

Tänavavalgustus on iga linnakeskkonna oluline osa, et tagada elanikele turvaline elukeskkond. Samas kulub teede ja tänavate valgustamisele kogu maailmas hinnanguliselt 2% elektritarbimisest.

Energia kokkuhoiule pööratakse Euroopas aina enam tähelepanu. Otsitakse häid lahendusi valgustuse paremaks juhtimiseks ning uuendatakse valgustite tehnoloogiat. Mõnes piirkonnas kulub välisvalgustusele praegu ligi pool omavalitsuse eelarvest. 

Säästlikud LED-valgustid koos valgustite targa juhtimise lahendusega aitavad kohalikel omavalitsustel säästa aastas kuni 85% energiat.

Tartu linn on viimaste aastate jooksul muutnud tänavavalgustust säästlikumaks ja  keskkonnasõbralikumaks. Tihedama liiklusega tänavatel on vahetatud välja ligi 1500 valgustit (10–11% tänavavalgustite üldarvust) ja üle poole neist on raadio teel juhitavad LED-valgustid.

Tulevikus saab valgustusega lõimida sensoreid (keskkonna-, liikumis-, parkimis-, müra- ja muud sensorid) ja tehnilisi lahendusi (turvakaamerad, wi-fi tugijaamad jm).

Tulevikus saavad targad tänavavalgustid aru ümbritsevast keskkonnast ja töötavad vastavalt olukorrale.

Uuenduste eesmärk on arendada Tartu linnas jätkusuutlik, tehnilistele nõudmistele vastav ja säästlik multifunktsionaalne tänavavalgustusvõrk koos targa juhtimissüsteemiga.

Energiatarbimine tänavavalgustuses aastatel 2010 ja 2014

2014. aastal oli Tartu linnas 321 km valgustatud tänavaid, mida valgustas 11 547 lampi. Lampe ühendab 227 km õhuelektrikaableid ja 126 km maa-aluseid elektrikaableid. Lampe juhitakse 151 juhtkilbist. Tartus kasutusel olnud lampidest 10 620 olid HPS-valgustid, millele lisandus 295 HID-valgustit ja 632 LED-valgustit. 10% tänavavalgustuses tarbitud energiast tuli taastuvatest allikatest. 2015. aastal oli see näitaja 20%.

Tabel 2.21. Tänavavalgustuse energiatarbimine Tartu linnaosades aastal 2014.

 

Linnaosa

Tarbimine

2014

(MWh)

Osakaal

Annelinn

755

10%

Ihaste

605

8%

Jaamamõisa

121

2%

Kesklinn

1 112

15%

Karlova

689

9%

Maarjamõisa

209

3%

Raadi-Kruusamäe

371

5%

Ropka

319

4%

Ropka tööstusrajoon

358

5%

Ränilinn

530

7%

Tammelinn

572

8%

Tähtvere

338

5%

Vaksali

347

5%

Veeriku

450

6%

Ülejõe

587

8%

KOKKU

7 361

100%

2010. aastal tarbis Tartu tänavavalgustus 7,456 GWh elektrienergiat. Aastaks 2014 oli tarbimine vähenenud 7,361 GWh-ni aastas. Tarbimine on vähenenud minimaalselt ehk ainult 95 MWh võrra. Uute LED-valgustite kasutuselevõtt ei ole energiatarbimist tänavavalgustuses oluliselt vähendanud ja seda peamiselt põhjusel, et aja jooksul on lisandunud mitu uut tänavat (näiteks Idaringtee) ning sellega seoses on kasvanud ka valgustite arv.

Tartu linnaosadest tarbitakse kõige rohkem energiat Annelinna ja kesklinna tänavavalgustuses (vt tabel 2.21). Need tarbimispiirkonnad moodustavad 25% linna tänavavalgustuse energiakulust ehk 1,867 GWh. Annelinnas ja kesklinnas on  kokku 2971 valgustit ja 46 juhtimiskilpi.

Energiatarbimine tänavavalgustuses on hooajaline, millest annab ülevaate joonis 2.7.

Joonis 2.7. Tartu linna tänavavalgustuse energiatarbimine aastatel 2013 ja 2014.
Joonis 2.7. Tartu linna tänavavalgustuse energiatarbimine aastatel 2013 ja 2014.

Tartu tänavavalgustust tutvustav video

Tartu tänavavalgustuse uuendamise käigus on loodud tutvustav videolõik, mida saate vaadata siin:

Viimati muudetud 07.12.2020

Energiatarbimine tänavavalgustuses aastatel 2010 ja 2014

2014. aastal oli Tartu linnas 321 km valgustatud tänavaid, mida valgustas 11 547 lampi. Lampe ühendab 227 km õhuelektrikaableid ja 126 km maa-aluseid elektrikaableid. Lampe juhitakse 151 juhtkilbist. Tartus kasutusel olnud lampidest 10 620 olid HPS-valgustid, millele lisandus 295 HID-valgustit ja 632 LED-valgustit. 10% tänavavalgustuses tarbitud energiast tuli taastuvatest allikatest. 2015. aastal oli see näitaja 20%.

Tabel 2.21. Tänavavalgustuse energiatarbimine Tartu linnaosades aastal 2014.

 

Linnaosa

Tarbimine

2014

(MWh)

Osakaal

Annelinn

755

10%

Ihaste

605

8%

Jaamamõisa

121

2%

Kesklinn

1 112

15%

Karlova

689

9%

Maarjamõisa

209

3%

Raadi-Kruusamäe

371

5%

Ropka

319

4%

Ropka tööstusrajoon

358

5%

Ränilinn

530

7%

Tammelinn

572

8%

Tähtvere

338

5%

Vaksali

347

5%

Veeriku

450

6%

Ülejõe

587

8%

KOKKU

7 361

100%

2010. aastal tarbis Tartu tänavavalgustus 7,456 GWh elektrienergiat. Aastaks 2014 oli tarbimine vähenenud 7,361 GWh-ni aastas. Tarbimine on vähenenud minimaalselt ehk ainult 95 MWh võrra. Uute LED-valgustite kasutuselevõtt ei ole energiatarbimist tänavavalgustuses oluliselt vähendanud ja seda peamiselt põhjusel, et aja jooksul on lisandunud mitu uut tänavat (näiteks Idaringtee) ning sellega seoses on kasvanud ka valgustite arv.

Tartu linnaosadest tarbitakse kõige rohkem energiat Annelinna ja kesklinna tänavavalgustuses (vt tabel 2.21). Need tarbimispiirkonnad moodustavad 25% linna tänavavalgustuse energiakulust ehk 1,867 GWh. Annelinnas ja kesklinnas on  kokku 2971 valgustit ja 46 juhtimiskilpi.

Energiatarbimine tänavavalgustuses on hooajaline, millest annab ülevaate joonis 2.7.

tanavalagustuse_energiatabimine.png

Joonis 2.7. Tartu linna tänavavalgustuse energiatarbimine aastatel 2013 ja 2014.

Viimati muudetud 07.12.2020

Energiatarbimine tänavavalgustuses aastal 2020

2015. aastal asendati 600 suurima võimsusega HPS-valgustit uute ja energiatõhusate LED-valgustitega. Seega on 2015. aasta lõpuks Tartu tänavavalgustuses kasutusel üle 1000 LED-valgusti. Tartu linnavalitsus võtab eesmärgiks järgmise üheksa aasta jooksul asendada kõik allesjäänud HPS- ja HID-valgustid LED-valgustitega.

Tänavavalgustite asendamiseks on linn jaotatud üheksaks valgustuspiirkonnaks (vt joonis 3.4). Piirkonnad on võrreldavad suuruses, valgustite arvus, juhtimiskilpide arvus ja energiatarbimises. Järgneva üheksa aasta jooksul asendatakse igal aastal ühe piirkonna kõik valgustid.  

Asendades HPS-valgusti LED-valgustiga, on arvestuslik energiasääst 70%. Tegelik energiasääst sõltub otseselt valgusti võimsusest ja asukohast. Arvutused näitavad, et keskmiselt 70% energiasäästu puhul ja 2015. aasta energiahindade korral on valgustite asendamise investeeringu tasuvusaeg kaheksa kuni üheksa aastat.

Tabel 3.3. Tartu linna tänavavalgustuse energiatarbimine piirkondades aastatel 2010, 2014 ja 2020 (ühik: MWh; puuduvad 2010. a andmed piirkondade kaupa).

 

Piirkonnad

2010

2014

2020

2024

1. Ihaste

 

538

538

161

2. Kesklinn-Karlova

 

1 099

330

330

3. Ropka

 

622

622

187

4. Tammelinn

 

892

268

268

5. Veeriku-Ravila

 

837

251

251

6. Kesklinn-Tähtvere-Supilinn

 

1 295

389

389

7. Raadi-Kruusamäe-Kvissentali

 

642

642

193

8. Annelinn-Ülejõe-Raadi

 

596

596

179

9. Annelinn

 

841

252

252

Tartu linn aastal 2010

7 456

 

 

 

KOKKU

7 456

7 361

3 887

2 208

Joonis 3.4. Tartu tänavavalgustuspiirkondade kaart.
Joonis 3.4. Tartu tänavavalgustuspiirkondade kaart.

Asenduskava alusel peaks 2020. aasta lõpuks olema täielikult LED-valgustitega valgustatud viis piirkonda üheksast. Viie aasta jooksul asendatavate valgustite arv on umbes 7200 ehk 68% kõigist Tartu linna valgustitest. Investeering LED-valgustite kasutuselevõtmisesse vähendab Tartu tänavavalgustuse aastast energiatarbimist 48% ehk 3,57 GWh võrra võrreldes 2010. aastaga. Kogu asenduskava teostumisel väheneb 2024. aastaks tänavavalgustuse energiatarbimine 70% ehk 5,24 GWh võrreldes 2010. aastaga. Tänavavalgustuse energiatarbimist piirkondade kaupa iseloomustavad tabel 3.3 ja joonis 3.5.

Vajalikud meetmed, et saavutada tänavavalgustuses 70% energiasäästu:

  • valgustite ereduse muutmine vastavalt tänavale ja piirkonnale;

  • ühtse juhtimistarkvara juurutamine;

  • liikumisandurite kasutuselevõtt sobivates piirkondades;
  • erineva kasutusintensiivsusega tänavate valgustuse juhtimise eraldamine;
  • juhtimiskilpide ümberseadistamine;
  • kodanikelt tagasiside kogumine, et leida tänavatele parimad valgustasemed.
Joonis 3.5. Tänavavalgustuse energiatarbimine piirkondade kaupa aastatel 2010, 2014, 2020, 2024 (ühik: MWh; puuduvad 2010. a andmed piirkondade kaupa).
Joonis 3.5. Tänavavalgustuse energiatarbimine piirkondade kaupa aastatel 2010, 2014, 2020, 2024 (ühik: MWh; puuduvad 2010. a andmed piirkondade kaupa).

Viimati muudetud 07.12.2020