Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
24°

TARTU ENERGIA 2030+

Linnavarade osakond
Küüni 1 Tartu 51004
736 1292
 

Tartu Energia 2030+

Elame kiirete muutuste ajal. Tartu linna arengut ning meie kõigi igapäevaseid töid ja tegemisi kujundavad uued ideed, arusaamad ja tehnoloogiad. Ümberringi toimuv on üha kiirenevas tempos muutmas meie elukorraldust. Koostatav energiamajanduse arengukava pakub ühtse raamistiku arvukatele säästvusele ja elujõulisusele suunatud algatustele Tartu linnas.

Kiirete muutuste aeg vajab head plaani. Meie ühiselt loodud visioon aastaks 2030:

Tartu on hea energiaga targalt arenev kogukond ja roheline teerajaja.

Linn, kui elusorganism nõuab terviklikku lähenemist. Rahvusvahelise Linnapeade Pakti liikmena lähtume mõtteviisist omavahel ühendatult käsitleda ja suunata kõiki olulisi linnaelu valdkondi: ENERGIA, KLIIMA, TRANSPORT, HOONED, ANDMED, VALITSEMINE.
 
Keskendunud ja kõikehõlmav lähenemine aitab meil seada ühiseid pikaajalisi eesmärke ja saavutada soovitud tulemusi.

TARTU 2030+ koostamise sammud

Secap.jpg

VISIOONI JA STSENAARIUMITE KOOSTAMINE on lõppenud ja tulemusi võib näha SIIN. Täname kõiki neid inimesi ja organisatsioone, kes leidsid meie jaoks aega.

Töörühmad

1. andmed

andmehaldus

energiatarbimise monitoorimine, andmete kogumine ja kaughaldus

2. kliima

jäätmekäitlus

jäätmete vältimine ja vähendamine, jäätmete mõju

kliimamuutustega kohanemine

kliimariskid, nende hindamine ja nendega kohanemine

3. energia

energiatootmine

kohalike energiaallikate kasutamine ja selle mõju; ressursianalüüs

energiateenused

kaugkütte- ja kaugjahutusvõrk ja selle mõju; elektrivõrk ja selle mõju; gaas; veevarustus & kanalisatsioon

4. transport

ühistransport, teenindav transport, erasõidukid

energiakasutus transpordis ja selle mõju

5. hooned

hooned ja elamud

hoonete energiatarve, ehituskvaliteet ja sisekliima tagamine; hoonete mõju

munitsipaalhooned ja tänavavalgustus

Tartu linnavalitsuse omandis/eelarves olevate energiatarbijate tõhusus ja tarbimise mõju

6. valitsemine

hanked ja valitsemine

kõrgendatud efektiivsus- ja keskkonnanõuetega hangete läbiviimine; muudatused omavalitsuse töö korralduses

avatud valitsemine

kodanike ja huvigruppide jätkuv kaasamine otsustusprotsessidesse; kodanike teavitus

Töörühmad moodustuvad vabatahtlikest ekspertidest ja organisatsioonide esindajatest, kes soovivad panustada arengukava koostamisse.

LIITU TÖÖRÜHMAGA!

Tuginedes töörühmade tööle valmivad Tartu Energia 2030+ strateegia ja tegevuskava:

  • Strateegia esimene tutvustamine ja ettepanekute ring toimub juunis 2019.
  • Tegevuskava esimene tutvustamine ja ettepanekute ring toimub septembris 2019.

Töörühmade esimese kohtumise kohta loe siit.

Osalejad

Arengukava koostamises osalevad

osalejad.jpg

 

Tartu rattaliikluse strateegia

Tartu Linnavalitsus on linnakodanike ja Tartu huvigruppidega koostanud "Tartu jalgrattaliikluse strateegilise tegevuskava" aastateks 2019 kuni 2040

Strateegia on osa Tartu Energia 2030+

Tartu jalgrattaliikluse strateegiline tegevuskava 2019-2040

Töötuba nr 1 - 12.juuni

12.juunil toimus Tartu Energia 2030 esimeste tulemuste tutvustamine. Töörühmade juhid tutvustasid senise töö tulemusi ning lahendusi energiakava eesmärkide täitmiseks:

Sissejuhatus - Martin Kikas

Transport - Marek Muiste

Hooned - Kalle Virkus

Valitsemine - Neeme Kärbo

Kliimakohanemine  - Antti Roose

Energia - Martin Kikas

Viimati muudetud 06.07.2019