Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linna toidutoetus lasteaias

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Toidutoetus lasteaias

Üldinfo

Toidutoetus on täiendav perioodiline sotsiaaltoetus, mida makstakse Tartu linna peredele koolieelses lasteasutuses ja lastehoius käiva lapse  toidupäeva maksumuse hüvitamiseks.

Toidutoetuse määramiseks arvestatakse  taotlemisele eelneva kolme kuu keskmist netosissetulekut pereliikme kohta, mis peab toetuse saamiseks olema väiksem kui 50% vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast ehk väiksem kui 410 eurot (2024. aastal on kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 820 eurot).

Toetuse taotlemine ja määramine

Toidutoetuse taotlemine ja määramine:

  • Lasteaias ja lastehoius käivale lapsele toidutoetuse saamiseks tuleb pöörduda sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskuse sotsiaaltöö spetsialisti vastuvõtule: 1.–31. augustil – toidutoetus määratakse lasteasutuses terveks õppeaastaks ehk perioodiks  1. september – 31.  august;

  • Abi saamiseks võib avalduse esitada ka e-keskkonnas

  • pere materiaalse olukorra halvenemisel või muudel mõjuvatel põhjustel võib toetust taotleda ka muul ajal, sel juhul määratakse toidutoetus taotlemisele järgnevast kalendrikuust.
  • Toetus kantakse esitatud andmete alusel  lasteasutuste või toitlustaja arvelduskontole.

Sotsiaaltööteenistuse sotsiaaltöö spetsialistide kontaktid
Elukohajärgsed piirkonnakeskused

Õigusaktid

Viimati muudetud 02.01.2024