Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-2°
-2°

Teedeteenistus

Osakonna haldusalaks on linna tehnilise infrastruktuuri ja keskkonnakaitse korraldamine. Osakonna haldusalas tegutsevad Tartu linna asutused Tartu Kalmistu ja Tartu Linnatransport.

Linnamajanduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1270
 

Teedeteenistus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

 • Kohalike teede ja nende koosseisu kuuluvate rajatiste ning sildade ehitamise, rekonstrueerimise ja remontimise korraldamine.
 • Asfalt- ja kruusakattega teede katete jooksevremonttööde korraldamine.
 • Jalg- ja jalgrattateede taristu rajamise korraldamine.
 • Tänavavalgustuse ehitamise, remondi ja arvestuse korraldamine.
 • Planeeringu lähteseisukohtadesse ja ehitiste projekteerimistingimustesse kohalike teede, nende koosseisu kuuluvate rajatiste ja tänavavalgustuse kohta tingimuste esitamine.
 • Kaevelubade väljastamine ja lõpetamine.
 • Kohalike teede üle arvestuse pidamine ja riiklikule teeregistrile andmete esitamine.
 • Ehitusprojektide ja detailplaneeringute läbivaatamisel osalemine.
 • Valdkondlike arengukavade koostamises osalemine ja nende täitmise jälgimine.
 • Teenistuse ülesannete täitmiseks vajalike riigihangete korraldamine.
 • Riikliku järelevalve teostamine linnavolikogu ja -valitsuse antud pädevuse piires.
 • Teenistuse ülesannetega seotud linnavolikogu ja -valitsuse õigusaktide eelnõude koostamine.

Viimati muudetud 07.12.2020

Teedeteenistus

Oleg Lužetski - juhataja

Teedeteenistuse töö juhtimine. Järelevalve teostamine tee-ehituse objektidel.

736 1287

512 2794

Raekoja plats 3, II k, ruum 201

E 15–18; K 8–10

Siim Mitt - tee-ehituse peaspetsialist

Teedeteenistuse investeeringute ja tegevuskulude eelarves olevate objektide ehituse ja remondi korraldamine, tööde juhtimine ning kontrollimine.

736 1332

5804 8636

Raekoja plats 3, II k, ruum 204

E 15-18; K 9-10

Mihkel Vijar - jalg- ja jalgrattateede peaspetsialist

Kergliiklusteede kavandamise ja rajamise korraldamine.

736 1281

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 203

E 15-18; K 9-10

Andrus Reinmann - tänavavalgustuse peaspetsialist

Linna tänavavalgustuse ja elektripaigaldiste toimivuse tagamine ning arendamine.

736 1458

509 3591

Raekoja plats 3, II k, ruum 211

E 15-18; K 9-10

Riho Okas - kaevelubade peaspetsialist

Kaevetöödega seotud lubade väljastamine ja lõpetamine, esitatud projektdokumentatsiooni üldkontroll, kaevetöödega seotud kaebuste ja kahjunõuete lahendamine, järelvalvetoimingute tegemine, kaevetööde komisjoni juhatamine ja töö korraldamine.

736 1217

513 8581

Raekoja plats 3, II k, ruum 205

E 15-18; K,R 9-10

Marko Metsma - teehoolduse spetsialist

Linna tänavatel, sildadel, parklates ja muudel rajatistel remonditööde korraldamine. Kruuskattega tänavate hoolduse ja lepingute täitmise järelevalve korraldamine. Tänavate pindamistööde ja remondiga seotud küsimuste lahendamine.

7361 288

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 202

E 15-18; K 9-10

Piret Ereline - Tee-ehituse spetsialist

Teedeteenistuse investeeringute ja tegevuskulude eelarves olevate objektide ehituse ja remondi korraldamine, tööde juhtimine ning kontrollimine.

736 1037

513 0618

Raekoja plats 3, II k ruum 204

E 15-18; T-R 9-10

Priit Pruus - tänavavalgustuse spetsialist

Linna tänavavalgustuse ja elektripaigaldiste toimivuse tagamine ning arendamine.

7361 285

507 8848

Raekoja plats 3, II k, ruum 211

E 15-18; K 9-10

Riina Lill - riigihangete spetsialist

Riigihangete korraldamine. Riigihangete ja europrojektide aruandluse koostamine. Töövõtjaga sõlmitavate lepingute vormistamine, teedeteenistuse aruannete koostamine.

736 1265

510 8611

Raekoja plats 3, II k, ruum 202

E 15-18, K 9-10