Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tugiisikuteenus noorele erivajadusega täiskasvanule

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Tugiisikuteenus noorele erivajadusega täiskasvanule

Üldinfo

Varajase Kaasamise Keskus viib perioodil 01.01.2020-30.06.2022 ellu projekti "Tugiisikuteenus noorele erivajadusega täiskasvanule". 

Projektiga osutatava tugiisikuteenusega tagatakse tööealiste erivajadusega noorte toimetuleku toetamine haridusasutuses, mis on ettevalmistus tööturule sisenemiseks. Tugiisikuteenusega vähendatakse tööealiste pereliikmete hoolduskoormust ning toetatakse nende tööturule sisenemist või tööturul jätkamist.

Projekti eesmärk on tugiisikuteenuse toel erivajadusega noore ettevalmistamine tööturule sisenemiseks ning omastehooldajate hoolduskoormuse vähendamine, andes neile võimaluse tööturule sisenemiseks või tööturul jätkamiseks. 

Projektiga tagatakse 14-le noorele (esimesel aastal 7-le isikule, teisel aastal 14-le isikule) tugiisik, kes nõustab ja toetab erivajadusega noort hariduse omandamisel, koolist tööle siirdumisel, iseseisvuse suurendamisel, omavastutuse arendamisel, arendavate tegevuste läbiviimisel, vaba aja veetmisel, igapäevaeluga toimetulekul.
Tugiisiku olemasolu tagab tööealise erivajadusega noore toimetuleku toetamise haridusasutuses, mis on ettevalmistus tööturule sisenemiseks.
Tugiisik abistab noort vastavalt vajadusele, kodus, koolis, huvitegevusel või rehabilitatsiooniteenustel osalemisel. Samuti võimaldab tugiisiku olemasolu vähendada omastehooldaja hoolduskoormust, toetades tööturule sisenemist või tööturul jätkamist.

Nõustamisteenuse eesmärk on erivajadusega noore igapäevase hooldamisega seotud isikute nõustamine erivajadusega inimesega toimetulekul ning toetamine tööturule sisenemiseks või tööturul jätkamiseks.

Projektis osalemine

Projektis osalemine: projekti suunab Tartu Linnavalitsus:
Projektis osalemiseks tuleb võtta ühendust Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnaga (e-post [email protected]) või

Tiina Haas
hoolekandeteenistuse peaspetsialist
e-post: [email protected]
tel 7361 306 või 5300 0696

Projekti partneriks on Tartu Linnavalitsus.

Projekti kogumaksumus on 330 157,72 eurot.

Projekti tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Lisainfo: [email protected], 53974514
Varajase Kaasamise Keskus

  EL SF.jpg

Õigusaktid

Viimati muudetud 30.07.2021