Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Hele Kiisel

Tartu medali kavaler

Hele Kiisel

Hele Kiisel töötab Hugo Treffneri Gümnaasiumis matemaatikaõpetajana 1977. aastast. Lisaks eeskujulikult tehtud põhitööle on ta olnud mitmete kogu Eestit mõjutanud haridusuuenduste initsiaatoriks ja läbiviijaks. Tal on oluline roll Hugo Treffneri Gümnaasiumi kujundamisel õpilaskeskseks, paljude õppesuundade ja valikainetega puhtaks gümnaasiumiks. Samuti on ta olnud üks hingestatumaid eestvedajaid traditsioonilisel viie kooli võistlusel reaalainetes.

Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühenduse juhina on Hele Kiisel korraldanud mitmeid matemaatikaõpetajate koolituspäevi ja seminare, korraldanud PISA koolitustuuri, kutsunud ellu üleriigilise matemaatikaõpetajate aktiivi ning hoolitsenud matemaatika kui huvitava õppeaine propageerimise eest. Ta on arvukalt retsenseerinud matemaatika õppevara ning olnud ise mitmete matemaatikaalaste teoste autor. Samuti on ta teinud väga tulemuslikku koostööd Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga õpetajate koolitamisel ja õpilaste karjäärivalikute kujundamisel.

Hele Kiisel on oma tegevusega andnud olulise panuse Tartu ja terve Eesti hariduselu arendamisesse ning süvendanud huvi ja lugupidamist matemaatika valdkonna vastu.

Õigusakti väljaandja
Tartu Linnavalitsus
Kuupäev
Hele Kiisel
Hele Kiisel